Tisk studijního plánu

Studijní plán Montage_2020

Studijní program: Montage
Katedra střihové skladby
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
306FC* Final Commission
ZK-1-10CS
ZK-1-10CS
2
306GPR Graduation project
Z-18-500CS
18
306MW* Montage workshop
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
24
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
306BE Basic 16mm exercise
Z-1-16CS
1
306CPP* Character + psychology and personality profile
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
3
306CO* Consulting and second opinion
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
306DP* Department assembly Poněšice
Z-2-30SS
Z-2-30SS
4
306EL Elementary film 16mm
Z-4-10PS+70CS
4
306GF* Grammar of the film language
ZK-2-2PT+20CS
ZK-2-2PT+20CS
4
311OWEE Orientation Week
Z-1-5/D
1
311PARA Prague Paranoia
Z-1-3/D
1
306SFF* Script Editing of a Feature Film
Z-2-4PT
ZK-3-4PT
Předmět není vypsán
Z-2-4PT
ZK-3-4PT
Předmět není vypsán
5
306SSF Script Editing of a Short Film
ZK-2-4PT
2
306STM* Seminary to Theory of Montage
Z-1-14SS
ZK-2-14SS
3
311SWE Synchronization Week
Z-1-30S
1
306TA Technology - audio
Z-2-26S
2
306TV Technology - video
Z-2-26S
2
306TM* Theory of Montage
ZK-2-2PT+10CS
ZK-2-2PT+10CS
4
306TS* Theses seminary
Z-2-12S
Z-3-14PS
Z-3-12PS
8
Minimální počet kreditů 49
Povinně volitelné předměty
306EMREA Required Elective Courses A Montage V této skupině musíte získat alespoň 27 kreditů (maximálně 0)
27
306EMREB Required Elective Courses B Montage V této skupině musíte získat alespoň 43 kreditů (maximálně 0)
43
Minimální počet kreditů 70
Volitelné předměty
306EMEC Electives Courses Montage
0
306EMOD Moduly Montage
0
300EMOD Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 163
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 306EM-1819

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Montage workshop 1 (306MW1) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 2 (306MW2) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 3 (306MW3) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 4 (306MW4) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 5 (306MW5) PZ Absolventským výkonem
Montage workshop 6 (306MW6) PZ Absolventským výkonem
Fiction Film Editing Practise (306FFP) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 1 (306FC1) PZ Absolventským výkonem
Documentary Film Editing Practise (306DFP) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 2 (306TS2) ZT Diplomovou prací
Graduation project (306GPR) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 3 (306TS3) ZT Diplomovou prací
Teaching Practice 1 (306TP1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 2 (306FC2) PZ Absolventským výkonem
Final project CDM (306FC) PZ Absolventským výkonem
Editing cooperation 1 (306EC1) PZ Absolventským výkonem
Editing cooperation 2 (306EC2) PZ Absolventským výkonem
Theses seminary 1 (306TS1) ZT Diplomovou prací
Script Editing of a Feature Film 1 (306SFF1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306MSE)
Script Editing of a Feature Film 2 (306SFF2) ZT
Script Editing of a Short Film (306SSF) ZT
Seminary of Script Editing 1 (306SE1) PZ
Seminary of Script Editing 2 (306SE2) PZ
Seminary to Theory of Montage 1 (306STM1) ZT Teorie střihové skladby (S306MTM)
Seminary to Theory of Montage 2 (306STM2) ZT
Theory of Montage 1 (306TM1) ZT
Theory of Montage 2 (306TM2) ZT