Tisk studijního plánu

Studijní plán Montage_2020

Studijní obor: neurčen
Katedra střihové skladby
Studijní program: Montage
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
306FC* Final Commission
ZK-1-10CS
ZK-1-10CS
2
306GPR Graduation project
Z-18-500CS
18
306MW* Montage workshop
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
Z-4-52S
24
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
306BE Basic 16mm exercise
Z-1-16CS
1
306CPP* Character + psychology and personality profile
Z-1-26S
Předmět není vypsán
ZK-2-26S
Předmět není vypsán
Z-1-26S
Předmět není vypsán
ZK-2-26S
Předmět není vypsán
3
306CO* Consulting and second opinion
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
306DP* Department assembly Poněšice
Z-2-30SS
Z-2-30SS
4
306EL Elementary film 16mm
Z-4-10PS+70CS
4
306GF* Grammar of the film language
ZK-2-2PT+20CS
ZK-2-2PT+20CS
4
311OWEE Orientation Week
Z-1-5/D
1
311PARA Prague Paranoia
Z-1-3/D
1
306SFF* Script Editing of a Feature Film
Z-2-4PT
ZK-3-4PT
5
306SSF Script Editing of a Short Film
ZK-2-4PT
2
306STM* Seminary to Theory of Montage
Z-1-14SS
ZK-2-14SS
3
311SWE Synchronization Week
Z-1-30S
1
306TA Technology - audio
Z-2-26S
2
306TV Technology - video
Z-2-26S
2
306TM* Theory of Montage
ZK-2-2PT+10CS
ZK-2-2PT+10CS
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT+10CS
Předmět není vypsán
4
306TS* Theses seminary
Z-2-12S
Z-3-14PS
Z-3-12PS
8
Minimální počet kreditů 49
Povinně volitelné předměty
306EMREA Required Elective Courses A Montage V této skupině musíte získat alespoň 27 kreditů (maximálně 0)
27
306EMREB Required Elective Courses B Montage V této skupině musíte získat alespoň 43 kreditů (maximálně 0)
43
Minimální počet kreditů 70
Volitelné předměty
306EMEC Elective Courses Montage
0
306EMMOM Moduly Montage
0
300EMOM Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 163
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 306EM-1819

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů