Electives Courses Montage

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
306ALE2 Assistance to Live Editing 2 anglicky Z 2 30CS zimní i letní
306AM1 Assisting to Montage 1 anglicky Z 2 zimní i letní
306AM2 Assisting to Montage 2 anglicky Z 2 zimní i letní
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 35S letní
306DP3 Department assembly Poněšice 3 anglicky Z 2 30SS letní
309FIDA1 Dimensions of Animation 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
309FIDA2 Dimensions of Animation 2
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
309FIEX1 Experimental animation 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 2T zimní
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Út
16:30–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311GE Genre and Experimentation: Central European Cinema in Context
 
anglicky ZK 3 3T letní Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 anglicky Z 2 2PT letní
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
309FIMD1 Masterclasses with czech directors of animated films 1
 
anglicky Z 3 2SO zimní Předmět není vypsán
309FIMD2 Masterclasses with czech directors of animated films 2
 
anglicky Z 3 2SO letní Předmět není vypsán
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2 zimní
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 24S zimní
311SAL2 Script Analysis 2 anglicky Út
11:30–14:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 28S letní
311SFP1 Short Film Practical Analysis: Directing 1 anglicky ZK 3 2T zimní
311SFP2 Short Film Practical Analysis: Directing 2 anglicky St
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T letní
306TP1 Teaching Practice 1 anglicky Z 2 10DS zimní i letní
306TP2 Teaching Practice 2 anglicky Z 4 15DS zimní i letní
309FIVE1 Visual Expression and figural drawing 1
 
anglicky Z 3 3T zimní Předmět není vypsán