English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Kapitoly z dějin střihové skladby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDSS Z 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Martin ČIHÁK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin ČIHÁK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby.

Forma studia:

diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování ˇuvodů do Oboru střihová skladba

Obsah kurzu:

Cílem předmětu je uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby. Podle složení a zájmu posluchačů budou vybrána příslušná témata, která si studenti připraví formou referátů, které jsou východiskem pro následný dialog.

Doporučená nebo povinná literatura:

Barry Salt: Filmový styl a filmová technika 1895 - 1900, Iluminace 1 /95

André Bazin: Co je to film? (ČFÚ 1979) - vybrané kapitoly: Montáž zakázána; Vývoj filmové střihové skladby od nástupu zvuku; Vývoj filmové řeči.

Angloamerické studie, sborník filmové teorie (ČFÚ 1991) - vybrané kapitoly: James Monaco: Znaky a syntax; F. E. Sparshott: Základy filmové estetiky; Noell Carroll: Síla filmu; Sol Worth: Obrazy nemohou říkat ne.

Tartuská škola, sborník filmové teorie (NFA, 1995) - vybrané kapitoly: M. B. Jampolskij: Dialog a struktura filmového prostoru; J. G. Civjan: K symbolice vlaku v počátcích filmu; J. G. Civjan: K metasémiotickému popisu vyprávění ve filmu.

Artur Pelešjan: Distanční montáž, Film a doba 4 / 1986

Stanislav Ulver: Čas a globální čas ve filmu, Iluminace 2 / 1989

Maurice Merleau - Ponty: Film a nová psychologie, Iluminace 2 / 1989

Victor A. Grauer: Brakhage a teorie filmové montáže, Iluminace 3 / 1999

Jean Epstein: Poetika obrazů, Herrmann a synové 1997

Vlastimil Jiřík: Kinematografický obraz, skripta FAMU1994

Peter Mihálik: Kapitoly z filmovej teórie, Tatran 1983

Jan Bernard: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995

D. R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach, Světová literatura 1/1993

Peter Gidal: Teorie & definice strukturálního/materiálního filmu. Iluminace 3/99

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989

Hodnoticí metody a kritéria:

aktivita na semináři

vypracování referátu a jeho prezentace

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
ČIHÁK M.
18:10–19:45
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:10–19:45 Martin ČIHÁK Učebna KSS 311
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018