Čeština pro cizince - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SCA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy českého jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Forma studia

Kurz se vyučuje on-line:

Ilona Starý Kořánová's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593

čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali

Obsah kurzu

Témata: Kdo jste? Odkud jste? Co děláte?

Co je to?

Orientace ve městě

Jídlo (restaurace)

Moje rodina / Kdy se sejdeme?

Gramatika: sloveso být, mít rád

základní zájmena

číslovky

rod podstatných jmen

přídavná jména

přítomný čas sloves

genitiv a akuzativ singuláru

Doporučená nebo povinná literatura

Starý Kořánová Ilona: Film Czech. Praha: NAMU. 2016

Starý Kořánová Ilona: Česká čítanka. Praha: Akropolis 2012

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, kteří na AMU studují v studijním programu v českém jazyce.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MACHÁLKOVÁ A.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Aneta MACHÁLKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
STARÝ KOŘÁNOVÁ I.
11:30–13:00
(paralelka 1)
Classes take place on Zoom (you will receive an email with a link). First class is Thursday 4 March.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:30–13:00 Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Classes take place on Zoom (you will receive an email with a link). First class is Thursday 4 March. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů