Tisk studijního plánu

Studijní plán Alternativní a loutkové divadlo (M.A.)

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204ALIT* Inscenační tvorba
ZK-10-8SS
ZK-10-10SS
ZK-14-8SS
ZK-18-10SS
52
Minimální počet kreditů 52
Povinné předměty
204ALHS* Hledání stylu
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
16
204ALLA* Laboratoř
Z-2-2DT
Z-2-2DT
Z-2-6SS+6DS
Z-2-6SS+6DS
8
204ALST* Strategie a reflexe
Z-2-30DS+6SS
Z-2-30DS+6SS
Z-2-30DS+6SS
Z-2-30DS+6SS
8
204ALVD* Výzkum k diplomové práci
Z-3-4SS+6DS
Z-3-4SS+6DS
6
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
204ALAT* Aplikovaná teorie
Z-3-1PT+1ST
ZK-3-1PT+1ST
6
204ALDP* Dramaturgie přítomnosti
Z-3-1PT+1ST
ZK-3-1PT+1ST
6
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty
204ALDPV Povinně volitelné předměty ALD V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
204ALDVP Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ Diplomovou prací
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ Diplomovou prací
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Absolventským výkonem
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 1 (204ALVD1) PZ Diplomovou prací
Výzkum k diplomové práci 2 (204ALVD2) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 1 (204ALST1) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 1 (204ALST1) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 2 (204ALST2) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 2 (204ALST2) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 3 (204ALST3) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 3 (204ALST3) PZ Absolventským výkonem
Strategie a reflexe 4 (204ALST4) PZ Diplomovou prací
Strategie a reflexe 4 (204ALST4) PZ Absolventským výkonem
Aplikovaná teorie 1 (204ALAT1) ZT Ústní zkouška z teorie a dramaturgie (S204ALUZ)
Aplikovaná teorie 2 (204ALAT2) ZT
Dramaturgie přítomnosti 1 (204ALDP1) ZT
Dramaturgie přítomnosti 2 (204ALDP2) ZT
Hledání stylu 1 (204ALHS1) PZ
Hledání stylu 2 (204ALHS2) PZ
Hledání stylu 3 (204ALHS3) PZ
Hledání stylu 4 (204ALHS4) PZ
Inscenační tvorba 1 (204ALIT1) PZ
Inscenační tvorba 2 (204ALIT2) PZ
Inscenační tvorba 3 (204ALIT3) PZ
Inscenační tvorba 4 (204ALIT4) PZ