Anglický jazyk pro odborné účely 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Defining Success in the Arts

Past Perfect Tense

Week 2

Who Goes to the Theatre and Who Doesn't

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Audience Etiquette

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Theatre Festivals

Past Modals

Week 5

Why Dance is as Important as Math in School

Passive

Week 6

Portfolio career

Have / get smth done

Week 7

Theatre in my life, my life in theatre (Writing assignment)

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Presentation Skills

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Contemporary Circus

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Why Theatre is Essential to Democracy

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Do We Need Art School?

Quite + actually

Week 13

Feedback on writing assignment

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora na platformě Moodle AMU:

DAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1063

DAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1060

DAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1059

DAOU3, paralelka č. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1068

DAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1063

DAOU3, paralelka č. 6: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1076

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1057#section-9
  3. Seznam 10 slovíček, souvisejících se studovaným programem/oborem /specializací – u každého slovíčka je třeba uvést překlad, výklad termínu a příkladovou větu, případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1057#section-1
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1057#section-2

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů DAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům Scénografie.
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům programů Herectví činoherního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a Nonverbální divadlo.
St
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Teorie a kritika.

místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 4)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům programů: Choreografie, Pedagogika tance, Taneční věda, Dramatická výchova.
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Paralelka č. 5 je určena MGR studentům programu Alternativní a loutkové divadlo.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Produkce, Teorie a kritika. paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Út 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům programů Herectví činoherního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a Nonverbální divadlo. paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Út 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům Scénografie. paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům programů: Choreografie, Pedagogika tance, Taneční věda, Dramatická výchova. paralelka 4
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 499
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 5 je určena MGR studentům programu Alternativní a loutkové divadlo. paralelka 5
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
Halka VOLKMANOVÁ
paralelka 699
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.10.2022 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
27.10.2022 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
04.11.2022 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
02.12.2022 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6
06.01.2023 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka č. 6 je určena MGR studentům programu Dramatická výchova (kombinované studium). paralelka 6

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů