Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Defining Success in the Arts

Past Perfect Tense

Week 2

Financing Theatre

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Theatre Audiences

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Theatre Festivals

Past Modals

Week 5

Why Dance is as Important as Math in School

Passive

Week 6

Modern Dance

Have / get smth done

Week 7

Submitting a performance to theatre festival (Filling out a form, writing a synopsis)

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Peter Brook

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Contemporary Circus

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Why Theatre is Essential to Democracy

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Do We Need Art School?

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=416

Hodnoticí metody a kritéria

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu - platí i pro studenty s par. 99

4.závěrečná písemná zkouška

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=407

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů DAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům oboru Scénografie.
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům těchto oborů DAMU: Herectví činoherního divadla, Herectví loutkového a alternativního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a HAMU - obor Nonverbální divadlo.
Út
St
Čt

místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BICANOVÁ K.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Režie alternativního a loutkového divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Dramaturgie alternativního a loutkového divadla, Produkce, Teorie a kritika a HAMU: Taneční věda a Choreografie.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BICANOVÁ K.
12:30–14:00
(paralelka 4)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům oborů Pedagogika tance (HAMU) a Dramatická výchova (DAMU).
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Režie alternativního a loutkového divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Dramaturgie alternativního a loutkového divadla, Produkce, Teorie a kritika a HAMU: Taneční věda a Choreografie. paralelka 1
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům těchto oborů DAMU: Herectví činoherního divadla, Herectví loutkového a alternativního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a HAMU - obor Nonverbální divadlo. paralelka 2
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům oboru Scénografie. paralelka 3
12:30–14:00 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům oborů Pedagogika tance (HAMU) a Dramatická výchova (DAMU). paralelka 4
Marie ŠRÁMKOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů