Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Obsah

Week 1

Defining Success in the Arts

Past Perfect Tense

Week 2

Who Goes to the Theatre and Who Doesn't

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

Audience Etiquette

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Theatre Festivals

Past Modals

Week 5

Why Dance is as Important as Math in School

Passive

Week 6

Portfolio career

Have / get smth done

Week 7

Theatre in my life, my life in theatre (Writing assignment)

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Presentation Skills

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Contemporary Circus

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Why Theatre is Essential to Democracy

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Do We Need Art School?

Quite + actually

Week 13

Feedback on writing assignment

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Literatura

Online studijní opora na platformě Moodle AMU:

DAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1221

DAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1222

DAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1223

DAOU3, paralelka č. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1224

DAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1221

DAOU3, paralelka č. 6: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1224

DAOU3, paralelka č. 7:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1222

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30%
  1. Písemný úkol 30% (https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1212#section-7
  2. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1212#section-1

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů DAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: Mgr. Ludmila Bohuslavová, PhD.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
09:30–11:00
(paralelka 2)
Paralelka pro studenty Mgr. programu Herectví ČD
Út
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Scénografie
St
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dramaturgie ČD, Režie ČD, Produkce, Teorie a kritika
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
15:00–16:30
(paralelka 7)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 4)
Paralelka pro studenty NMgr.oboru Dramatická výchova
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Alternativní divadlo
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dramaturgie ČD, Režie ČD, Produkce, Teorie a kritika paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dramaturgie ČD, Režie ČD, Produkce, Teorie a kritika s prominutou docházkou paralelka 199
Po 09:30–11:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty Mgr. programu Herectví ČD paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
Paralelka pro studenty Mgr. programu Herectví ČD a NMgr. programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku s prominutou docházkou paralelka 299
Út 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Scénografie paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programu Scénografie s prominutou docházkou paralelka 399
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr.oboru Dramatická výchova paralelka 4
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. programu Alternativní divadlo paralelka 5
Hana BARTŮŇKOVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programu Alternativní divadlo s prominutou docházkou paralelka 599
Čt 15:00–16:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku paralelka 7
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
06.10.2023 10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
10.11.2023 10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
08.12.2023 10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6
05.01.2024 10:40–12:40 Halka VOLKMANOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Paralelka pro studenty NMgr. oboru Dramatická výchova (komb. studium) paralelka 6

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů