Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví činoherního divadla (M.A.)

Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201HTR* Herecká tvorba
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
ZK-6-8T
48
201INH* Inscenační tvorba
ZK-10-20T
ZK-10-20T
ZK-11-20T
31
201SNH* Scénická tvorba
Z-2-4T
ZK-5-8T
ZK-5-8T
ZK-5-8T
ZK-10-8T
27
Minimální počet kreditů 106
Povinné předměty
703ADC* Akrobacie, úpoly
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
5
201DAB1 Dabing - kurz 1
Z-1-24S
1
201DVP* Divadelní percepce
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201DVC* Divadlo v historii české kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
201DVS* Divadlo v historii západní kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
201FHE1 Filmové herectví 1
Z-2-3T
2
201HPR* Herecká propedeutika
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201HMO1 Herectví před mikrofonem 1
Z-1-20S
1
201JMI* Jevištní mluva - individuálně
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201JMK* Jevištní mluva kolektivně
Z-1-1T
ZK-1-1T
2
201JMU* Jevištní mluva
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
9
201JEH* Jevištní pohyb
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
Z-2-4T
Z-3-4T
14
201JOG* Jógová terapie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
703LKD Letní kurz
Z-1-40CS
1
201MGH1 Magisterský diplomový seminář 1
Z-2-1T
2
201OPR* Oborová praxe
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
8
201PBH* Podoby herectví
ZK-1-3T
ZK-2-3T
3
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
201PSH* Psychologie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201ROK* Ročníkový kurz KČD
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
5
201SZP* Sborový zpěv
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201SHE1 Seminář historie a teorie divadla 1
Z-1-1T
1
703SDC* Šerm
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
201TAN* Tanec
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
201TPJ* Teorie a praxe jevištního slova
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
201TDJ1 Teorie divadla a jeho složek 1
Z-2-3T
2
201TML1 Teorie jevištní mluvy 1
Z-1-1T
1
201TRN* Trénink
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
Z-2-3T
Z-2-2T
Z-2-2T
13
201VEH* Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201VVZ* Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
Z-2-3T
ZK-2-3T
4
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
703ZKD Zimní kurz
Z-1-40CS
1
201ZPE* Zpěv
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
Minimální počet kreditů 119
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CHM4 Volitelné předměty oborové
0
201HCDA Aglický jazyk volitelně pro Herectví KČD
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 231
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 240

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář historie a teorie divadla 1 (201SHE1) ZT Diplomovou prací
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TDJ1) ZT Diplomovou prací
Herecká tvorba 1 (201HTR1) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 2 (201HTR2) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 3 (201HTR3) ZT Absolventským výkonem
Herecká tvorba 4 (201HTR4) ZT Absolventským výkonem
Herecká tvorba 5 (201HTR5) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 6 (201HTR6) ZT Absolventským výkonem
Herecká tvorba 7 (201HTR7) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 8 (201HTR8) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 1 (201SNH1) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 2 (201SNH2) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 3 (201SNH3) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 4 (201SNH4) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 5 (201SNH5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (201INH1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (201INH2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (201INH3) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Diplomovou prací
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT Diplomovou prací
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT Diplomovou prací
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VVZ1) ZT Diplomovou prací
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VVZ2) ZT Diplomovou prací
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT Diplomovou prací
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT Diplomovou prací
Podoby herectví 1 (201PBH1) ZT Diplomovou prací
Podoby herectví 2 (201PBH2) ZT Diplomovou prací
Filmové herectví 1 (201FHE1) ZT Historie a teorie oboru činoherního herectví (S201MHTOCH)
Herecká tvorba 1 (201HTR1) PZ
Herecká tvorba 2 (201HTR2) PZ
Herecká tvorba 3 (201HTR3) PZ
Herecká tvorba 4 (201HTR4) PZ
Herecká tvorba 5 (201HTR5) PZ
Herecká tvorba 6 (201HTR6) PZ
Herecká tvorba 7 (201HTR7) PZ
Herecká tvorba 8 (201HTR8) PZ
Herectví před mikrofonem 1 (201HMO1) ZT
Inscenační tvorba 1 (201INH1) PZ
Inscenační tvorba 2 (201INH2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201INH3) PZ
Scénická tvorba 1 (201SNH1) PZ
Scénická tvorba 2 (201SNH2) PZ
Scénická tvorba 3 (201SNH3) PZ
Scénická tvorba 4 (201SNH4) PZ
Scénická tvorba 5 (201SNH5) PZ
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT
Herecká tvorba 1 (201HTR1) PZ Historie a teorie činoherního divadla (S201MHTC)
Herecká tvorba 2 (201HTR2) PZ
Herecká tvorba 3 (201HTR3) PZ
Herecká tvorba 4 (201HTR4) PZ
Herecká tvorba 5 (201HTR5) PZ
Herecká tvorba 6 (201HTR6) PZ
Herecká tvorba 7 (201HTR7) PZ
Herecká tvorba 8 (201HTR8) PZ
Inscenační tvorba 1 (201INH1) PZ
Inscenační tvorba 2 (201INH2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201INH3) PZ
Scénická tvorba 1 (201SNH1) PZ
Scénická tvorba 2 (201SNH2) PZ
Scénická tvorba 3 (201SNH3) PZ
Scénická tvorba 4 (201SNH4) PZ
Scénická tvorba 5 (201SNH5) PZ