Psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PSH2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠÍPEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠÍPEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář volně navazuje na vlastní profesní přípravu studentů a nabízí jim širší chápání tvůrčí práce i smysl umělecké tvorby a umění vůbec.

Forma studia

Semináře, vypracování seminární práce.

Předpoklady a další požadavky

Psychologické předpoklady (zejména schopnost empatie a sebereflexe), které jsou prověřeny talentovými zkouškami v přijímacím řízení.

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na psychologické souvislosti tvůrčí osobnosti, resp. umělce (především z oblasti dramatického umění). Diskutovány budou osobnostní tvůrčí předpoklady, způsoby tvorby z psychologického hlediska, ale i mentálně hygienické ohledy a s tím související rizika umělecké profese. Dalším jevem je vnímání a prožívání umění (divákem, posluchačem apod.). Celé téma je také možné dělit do několika navazujících kapitol (emoce, empatie, psychologická distance apod.). Diskuse v semináři se opírá o dílo našich předních umělců a teoretiků (např. K.H. Hilara, J. Frejky, J. Vostrého, J. Císaře).

Doporučená nebo povinná literatura

ŠÍPEK, J. (2010). Psychologické souvislosti scénické tvorby, Praha

DRÁPELA, V.J. (1997) Přehled teorií osobnosti, Praha

ELKINS J. (2007) Proč lidé pláčou před obrazy, Praha

FREUD, S. (1997) Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy, Praha

JUNG, C.G. (1996) Sto dopisů, Praha

KŘIVOHLAVÝ, J. (2004) Pozitivní psychologie, Praha

KULKA, J. (2008) Psychologie umění

PLHÁKOVÁ, A. (2006) Dějiny psychologie, Praha

ŘÍČAN, P. (2007) Psychologie osobnosti, Praha

SAYERSOVÁ, J. (1999) Matky psychoanalýzy, Praha

STEVENS, A. (1996) Jung, Praha

VYGOTSKIJ, L.S. (1968) Psychologie umění. Praha

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích a vypracování seminární práce na určené téma.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů