Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.)

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201DTV* Dramaturgická tvorba
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
30
201RTO* Režijní tvorba
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
28
201SCV* Scénická tvorba
ZK-6-4T
ZK-6-8T
ZK-8-8T
ZK-10-8T
30
Minimální počet kreditů 88
Povinné předměty
201DIP* Divadelní prostor
Z-1-2T
Z-1-2T
2
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
201DVC* Divadlo v historii české kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
201DVS* Divadlo v historii západní kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
201HVO* Herecká tvorba
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201HKR* Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
201JEB* Jevištní pohyb
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201OPR* Oborová praxe
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
4
201OPR* Oborová praxe
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
Z-4-40S
4
201PDH* Podoby herectví
ZK-1-3T
ZK-1-3T
2
201PKS* Překladatelský seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
201PSH* Psychologie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201RRD* Ročníkový kurz KČD
Z-1-16S
Z-1-16S
Z-1-16S
Z-1-16S
4
201ROZ* Rozhlasová tvorba
Z-2-2T
Z-2-2T
4
201SPU* Scénická propedeutika
ZK-6-4T
ZK-6-4T
12
201TPI* Teorie a praxe činohry
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
201TPJ* Teorie a praxe jevištního slova
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
201TJM* Teorie jevištní mluvy
Z-1-1T
ZK-1-1T
2
201UVK1 Úvodní kurz s herci
Z-1-20S
1
201VEH* Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
ZK-2-2T
2
201ZTO* Základy tvůrčího projevu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
Minimální počet kreditů 73
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CRDB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 167
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT Bakalářskou prací
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Absolventským výkonem
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Historie a teorie činoherního divadla (S201BHTCRD)
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Historie a teorie oboru režie / dramaturgie (S201BHTORD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT
Základy tvůrčího projevu 1 (201ZTO1) PZ
Základy tvůrčího projevu 2 (201ZTO2) PZ