Režijní tvorba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RTO6 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN

Obsah

Na základě analýzy dané dramatické předlohy jsou studenti vedeni k tvorbě dramaturgicko-režijní koncepce a pojmenování inscenačního záměru. Hlavním východiskem je v první fázi studia především praktická strukturální analýza dramatické situace a jejích složek. Rozbor je pojímán jako základ scénické realizace, v níž je kladen důraz především na jasné a přehledné časoprostorové vyjádření smyslu dramatické situace prostřednictvím mizanscén. Jednotlivé fáze situace jsou při tom akcentovány, rozvíjeny a ozvláštňovány s ohledem na jejich tematickou důležitost z hlediska celku. Při režijním vedení herců v průběhu rozehrávání situací je kladen důraz na motivaci jednání dramatických postav vyplývající z daných okolností. Studenti se zároveň učí vytvářet a organizovat dramatický prostor jako hierarchizovanou strukturu tematizovaných vztahů jednotlivých prvků v jevištním prostoru.

V průběhu studia je cílevědomě rozvíjena schopnost koordinace a sladění všech elementů tvořících inscenaci do jednotného tematizovaného celku.

 1. Inscenační záměr a dramaturgicko-režijní koncepce.
 2. Strukturální analýza dramatické situace a motivace jednání dramatických postav.
 3. Konvencionální a expresivní chování a jednání v dramatické situaci.
 4. Scénická stylizace, její možnosti a úskalí.
 5. Vytváření a organizace dramatického prostoru.
 6. Režijně-herecká fabulace, rozehrání situací a tvorba mizanscén.
 7. Inscenace jako celistvá struktura a specifický systém.

Výsledky učení

 1. Schopnost přečíst a vyložit text a vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci.
 2. Schopnost analýzy dramatické situace a motivace jednání dramatických postav.
 3. Schopnost vést a motivovat herce při režijně-hereckém rozehrávání situace.
 4. Schopnost vytvářet a organizovat dramatický prostor.
 5. Schopnost scénické stylizace a ozvláštnění.
 6. Schopnost časoprostorového vyjádření smyslu dramatické situace prostřednictvím mizanscén.
 7. Schopnost koordinace a kontroly všech prvků tvořících inscenaci a jejich sladění do jednotného tematizovaného celku.

Předmět zaměřený na teoretické i praktické seznámení s procesem režijní práce a na konfrontaci s nejdůležitějšími tendencemi moderní a současné české i světové režijní tvorby. Po teoretickém osvojení elementární terminologie a obeznámení s klíčovými metodickými postupy je studium v odpovídající míře určováno přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenačních úkolech. Příprava se rozvíjí především na bázi interpretace literatury pro divadlo, zejména pak dramatu, kterou režie buduje prostředky jeviště jako celistvou strukturu a specifický systém.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 2. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 3. Ovládání základních teatrologických pojmů a znalost odborné literatury.

Literatura

Artaud, A.; Divadlo a jeho dvojenec; Herrmann, Praha 1994

Barba, A.; Slovník divadelní antropologie; Div. ústav, Lid. noviny; Praha 2000

Brecht, B.; Myšlenky; Čs. spisovatel; Praha 1958

Brockett, O. G.; Dějiny divadla; Lidové noviny, Divadelní ústav; Praha 1999

Brook, P.; Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988

Brook, P.; Nitky času; Divadelní ústav; Praha 2004

Burian, E. F.; O nové divadlo; Praha 1946

Císař, J.; Člověk v situaci; ISV; Praha 2000

Císař, J.; Základy činoherní režie; Horizont; Praha 1984

Čechov, M.; O herecké technice; Divadelní ústav; Praha 1996

Efros, A.; Divadlo má láska; Panorama; Praha 1980

Efros, A.; Povolání - Režisér; Panorama; Praha 1986

Frejka, J.; Divadlo je vesmír; Divadelní ústav; Praha 2004

Grossman, J.; Analýzy; Čs. spisovatel; Praha 1991

Hilar, K. H.; O divadle; Divadelní ústav; Praha 2002

Hyvnar, J. ; Herec v moderním divadle; Pražská scéna; Praha 2000

Kraus, K. ; O divadle; Lidové noviny; Praha 1990

Pilátová, J. ; Jerzy Grotowski a teatr Laboratorium; PKS; Praha 1990

Stanislavskij, K. S.; Můj život v umění; Praha 1962

Vostrý, J.; O hercích a herectví; Achát; Praha 1998

Vostrý, J.; Režie je umění; AMU; Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází z předložení a obhajoby seminární práce a přihlíží k aktivitě v debatách na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K329
Kancelář taj. a ved. katedry

(Karlova 26, Praha 1)
BURIAN J.
10:00–13:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–13:00 Jan BURIAN Kancelář taj. a ved. katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů