English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra činoherního divadla

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
201DAB1 Dabing - kurz 1 česky Z 1 3 D Z 1 3 D
201DEP1 Divadelní percepce 1 česky Út
09:15–10:45
Učebna K330 (DAMU)
Z 2 2/T
201DEH1 Divadelní percepce 1 česky Út
11:00–12:30
Učebna K330 (DAMU)
Z 2 2/T
201DEP2 Divadelní percepce 2 česky Z 2 2/T
201DEH2 Divadelní percepce 2 česky Z 2 2/T
201DIP1 Divadelní prostor 1 česky Z 1 2/T
201DIP2 Divadelní prostor 2 česky Z 1 2/T
201DZK1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky
09:30–11:00
Zasedací místnost
ZK 3 2/T
201DZK2 Divadlo v historii západní kultury 2 česky ZK 3 2/T
201DCK1 Divadlo v historii české kultury 1 česky
11:00–12:30
Zasedací místnost
ZK 3 2/T
201DCK2 Divadlo v historii české kultury 2 česky ZK 3 2/T
201EDR1 Dramaturgická tvorba 1 anglicky ZK 4 4/T
201DVD1 Dramaturgická tvorba 1 česky ZK 8 4/T
201DRB1 Dramaturgická tvorba 1 česky Po
14:00–17:00
Učebna K330 (DAMU)
ZK 4 4/T
201EDR2 Dramaturgická tvorba 2 anglicky ZK 4 4/T
201DVD2 Dramaturgická tvorba 2 česky ZK 8 4/T
201DRB2 Dramaturgická tvorba 2 česky ZK 4 4/T
201EDR3 Dramaturgická tvorba 3 anglicky ZK 4 4/T
201DVD3 Dramaturgická tvorba 3 česky Po
15:00–18:00
Pracovna pedagogů (DAMU)
ZK 8 4/T
201DRB3 Dramaturgická tvorba 3 česky Po
10:00–13:00
ZK 6 4/T
201EDR4 Dramaturgická tvorba 4 anglicky ZK 4 4/T
201DVD4 Dramaturgická tvorba 4 česky ZK 8 4/T
201DRB4 Dramaturgická tvorba 4 česky ZK 6 4/T
201DRB5 Dramaturgická tvorba 5 česky Čt
15:00–18:00
ZK 7 4/T
201DRB6 Dramaturgická tvorba 6 česky ZK 7 4/T
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6/T Z 3 6/T
201HPH1 Herecká propedeutika 1 česky St
15:00–18:00
Učebna
Z 1 2/T
201HPH2 Herecká propedeutika 2 česky Z 1 2/T
201HPH3 Herecká propedeutika 3 česky St
15:00–18:00
Učebna
Z 1 2/T
201HPH4 Herecká propedeutika 4 česky Z 2 2/T
201HEV1 Herecká tvorba 1 česky viz detail Z 1 8/T
201HTO1 Herecká tvorba 1 česky viz detail ZK 3 8/T
201HEV2 Herecká tvorba 2 česky Z 1 4/T
201HTO2 Herecká tvorba 2 česky ZK 3 8/T
201HTO3 Herecká tvorba 3 česky viz detail ZK 6 8/T
201HTO4 Herecká tvorba 4 česky ZK 6 8/T
201HTO5 Herecká tvorba 5 česky viz detail ZK 10 8/T
201HTO6 Herecká tvorba 6 česky ZK 10 8/T
201HTO7 Herecká tvorba 7 česky ZK 12 8/T
201HTO8 Herecká tvorba 8 česky ZK 12 8/T
201HKM1 Herectví před kamerou 1 česky Út
09:50–12:15
Z 2 3/T
201HKH2 Herectví před kamerou 2 česky Z 3 3/T
201HMI1 Herectví před mikrofonem 1 česky Z 1 20 HO
201HMO1 Herectví před mikrofonem 1 česky Čt
10:00–13:00
Nahrávací studio
Z 1 20 HO
201HMI2 Herectví před mikrofonem 2 česky ZK 2 20 HO
201HMO2 Herectví před mikrofonem 2 česky Z 1 20 HO
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 česky Po
11:00–12:30
Zasedací místnost
Z 2 2/T
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 česky ZK 2 2/T
201HMP1 Hlasová a mluvní pedagogika 1 česky Z 1 2/T
201HMP2 Hlasová a mluvní pedagogika 2 česky Z 1 2/T
201HVI1 Hudba v divadelní inscenaci - kurz 1 česky Z 1 kurz
201EHV1 Hudba v divadelní inscenaci - kurz 1 anglicky Z 1 kurz Z 1 kurz
201ISH1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 10 20/T
X201ICD1 Inscenační tvorba 1
 
česky ZK 10 20/T Předmět není vypsán
201EIR1 Inscenační tvorba 1 anglicky ZK 14 20/T
201ICD1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 10 20/T
201ICR1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 17 20/T
201ISH2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 10 20/T
X201ICD2 Inscenační tvorba 2
 
česky ZK 15 20/T Předmět není vypsán
201EIR2 Inscenační tvorba 2 anglicky ZK 14 20/T
201ICD2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 15 20/T
201ICR2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 17 20/T
201ISH3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 10 20/T
X201ICD3 Inscenační tvorba 3
 
česky ZK 15 20/T Předmět není vypsán
201EIR3 Inscenační tvorba 3 anglicky ZK 14 20/T
201ICD3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 15 20/T
201ICR3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 17 20/T
201INS1 Interpretační seminář 1 česky Út
13:00–14:30
Z 1 2/T
201INS2 Interpretační seminář 2 česky Z 1 2/T
201JMI1 Jevištní mluva - individuálně 1 česky viz detail Z 1 2/T
201JMI2 Jevištní mluva - individuálně 2 česky ZK 1 2/T
201JML1 Jevištní mluva 1 česky viz detail Z 1 2/T
201JML2 Jevištní mluva 2 česky ZK 1 2/T
201JML3 Jevištní mluva 3 česky viz detail Z 1 1/T
201JML4 Jevištní mluva 4 česky Z 1 1/T
201JML5 Jevištní mluva 5 česky Z 1 1/T
201JML6 Jevištní mluva 6 česky Z 1 1/T
201JMK1 Jevištní mluva kolektivně 1 česky Po
09:30–10:15
Učebna
Z 1 1/T
201JMK2 Jevištní mluva kolektivně 2 česky ZK 1 1/T
201JEA1 Jevištní pohyb 1 česky Út
09:20–10:50
Z 1 2/T
201JEB1 Jevištní pohyb 1 česky Út
12:45–14:15
Velký sál
Z 1 2/T
201JEA2 Jevištní pohyb 2 česky ZK 1 2/T
201JEB2 Jevištní pohyb 2 česky Z 1 2/T
201JEA3 Jevištní pohyb 3 česky Út
11:00–12:30
Velký sál
Z 1 2/T
201JEA4 Jevištní pohyb 4 česky ZK 1 2/T
201JEA5 Jevištní pohyb 5 česky
09:15–10:45
Velký sál
Z 1 2/T
201JEA6 Jevištní pohyb 6 česky Z 1 2/T
201JEA7 Jevištní pohyb 7 česky Z 2 4/T
201JEA8 Jevištní pohyb 8 česky Z 2 4/T
201KTU1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1 česky Z 1 3/T
201EKT1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1 anglicky Z 1 3/T
201EKV1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1
 
anglicky Z 1 3/T Předmět není vypsán
201KTD1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1 česky ZK 2 2/T
201EKD1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 anglicky Z 2 2/T Z 2 2/T
201EKD2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 anglicky Z 2 2/T Z 2 2/T
201MDR1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 2
201MDD1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 2
201MDH1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 1
201MEL1 Melodram 1
 
česky Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
201MEL2 Melodram 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201MTM1 Moderní tvůrčí metody 1 česky Z 1 20/S
201MTM2 Moderní tvůrčí metody 2 česky Z 1 20/S
201MTM3 Moderní tvůrčí metody 3 česky Z 1 20/S
201EMO1 Moderní české divadlo 1 anglicky ZK 3 2/T
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 Z 2
201ENZ1 Nezávislý projekt 1 anglicky Z 2 Z 2
201OBP1 Oborová praxe 1 česky Z 1
201ORR1 Oborová praxe 1 česky Z 2
201OPD1 Oborová praxe 1 česky Z 2
201OBP2 Oborová praxe 2 česky Z 1
201ORR2 Oborová praxe 2 česky Z 2
201OPD2 Oborová praxe 2 česky Z 2
201OOD 1 Oborová praxe III. 1
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
201PDH1 Podoby herectví 1 česky Čt
10:30–13:15
Hallerův sál
ZK 1 3/T
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4/T
201PDH2 Podoby herectví 2 česky ZK 1 3/T
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4/T
201PDR1 Postmoderní dramaturgie 1 česky Po
17:00–18:30
Zasedací místnost
Z 2 2/T
201PDR2 Postmoderní dramaturgie 2 česky ZK 3 2/T
201EMP1 Psaní magisterské práce 1 česky Z 1 2/T
201EMP2 Psaní magisterské práce 2 česky Z 1 2/T
201PSL1 Psychologie 1 česky St
08:00–09:30
Učebna
Z 1 2/T
201PSL2 Psychologie 2 česky ZK 2 2/T
201PSH2 Psychologie 2 česky ZK 1 2/T
201PRS1 Překladatelský seminář 1 česky Út
11:00–12:30
Z 1 2/T
201PKP1 Překladatelský seminář 1 česky Út
11:00–12:30
Z 1 2/T
201PRS2 Překladatelský seminář 2 česky Z 1 2/T
201PKP2 Překladatelský seminář 2 česky ZK 2 2/T
201PRS3 Překladatelský seminář 3 česky ZK 1 2/T
201ERZ1 Režijní tvorba 1 anglicky ZK 4 4/T
201RTB1 Režijní tvorba 1 česky St
15:30–17:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T
201RMR1 Režijní tvorba 1 česky St
15:00–18:00
ZK 5 4/T
201ERZ2 Režijní tvorba 2 anglicky ZK 4 4/T
201RTB2 Režijní tvorba 2 česky ZK 4 2/T
201RMR2 Režijní tvorba 2 česky ZK 5 4/T
201ERZ3 Režijní tvorba 3 anglicky ZK 4 4/T
201RTB3 Režijní tvorba 3 česky Čt
09:00–12:00
Pracovna pedagogů (DAMU)
ZK 6 4/T
201RMR3 Režijní tvorba 3
 
česky Po
15:00–18:00
Pracovna pedagogů (DAMU)
ZK 5 4/T
201ERZ4 Režijní tvorba 4 anglicky ZK 4 4/T
201RTB4 Režijní tvorba 4 česky ZK 6 4/T
201RMR4 Režijní tvorba 4 česky ZK 5 4/T
201RTB5 Režijní tvorba 5 česky St
15:00–18:00
Učebna K330 (DAMU)
ZK 7 4/T
201RTB6 Režijní tvorba 6 česky ZK 7 4/T
201ERP1 Rozhlasová praxe 1 anglicky Z 2 3/T
201RHR1 Rozhlasová praxe 1 česky Z 1 3/T
201ERP2 Rozhlasová praxe 2 anglicky Z 2 3/T
201RHR2 Rozhlasová praxe 2 česky Z 1 3/T
201ERP3 Rozhlasová praxe 3 anglicky Z 2 3/T
201RHR3 Rozhlasová praxe 3 česky Z 2 3/T
201ERP4 Rozhlasová praxe 4 anglicky Z 2 3/T
201RZB1 Rozhlasová tvorba 1 česky Po
12:30–14:00
Nahrávací studio
Z 1 2/T
201RZB2 Rozhlasová tvorba 2 česky Z 1 2/T
201ROK1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 4 dny
201RRM1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 3 dny
201RDM1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 3 dny
201RRD1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 4 dny
201ROK2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 3 dny
201RRM2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 3 dny
201RDM2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 3 dny
201RRD2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 3 dny
201ROK3 Ročníkový kurz KČD 3 česky Z 1 3 dny
201RRD3 Ročníkový kurz KČD 3 česky Z 1 3 dny
201ROK4 Ročníkový kurz KČD 4 česky Z 1 3 dny
201RRD4 Ročníkový kurz KČD 4 česky Z 1 3 dny
201ROK5 Ročníkový kurz KČD 5 česky Z 1 3 dny
201SZP1 Sborový zpěv 1 česky St
18:30–20:00
Z 1 2/T
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2/T
201SZP2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2/T
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2/T
201SPB1 Scénická propedeutika 1 česky viz detail ZK 4 4/T
201SPB2 Scénická propedeutika 2 česky ZK 4 4/T
201STM1 Scénická tvorba 1 česky viz detail ZK 10 8/T
201ESE1 Scénická tvorba 1 anglicky ZK 15 8/T
201SEH1 Scénická tvorba 1 česky viz detail Z 2 4/T
201SEB1 Scénická tvorba 1 česky viz detail ZK 6 4/T
201SNR1 Scénická tvorba 1 česky viz detail ZK 15 8/T
201SEH2 Scénická tvorba 2 česky ZK 2 8/T
201SEB2 Scénická tvorba 2 česky ZK 6 8/T
201SEH3 Scénická tvorba 3 česky viz detail ZK 6 8/T
201SEB3 Scénická tvorba 3 česky viz detail ZK 7 8/T
201SEH4 Scénická tvorba 4 česky ZK 6 8/T
201SEB4 Scénická tvorba 4 česky ZK 7 8/T
201SEH5 Scénická tvorba 5 česky viz detail ZK 10 8/T
201SKR1 Seminář kritiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201SKR2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
201STP1 Step 1 česky St
18:30–19:30
Malý sál
Z 1 2/T
201STP2 Step 2 česky Z 1 2/T
201SVI1 Světlo v inscenaci - kurz 1 česky Z 1 kurz
201ESV1 Světlo v inscenaci - kurz 1 anglicky Z 1 kurz Z 1 kurz
201TAN1 Tanec 1 česky Po
10:40–11:30
Velký sál
Z 1 1/T
201TAN2 Tanec 2 česky Z 1 1/T
201TAN3 Tanec 3 česky St
10:00–10:45
Velký sál
Z 1 1/T
201TAN4 Tanec 4 česky ZK 1 1/T
201TAN5 Tanec 5 česky St
09:15–10:00
Velký sál
Z 1 1/T
201TAN6 Tanec 6 česky Z 1 1/T
201TAD1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 česky Z 1 3/T
201ETA1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 anglicky Z 2 3/T
201TDR1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 česky Z 1 3/T
201TAD2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 česky Čt
16:00–17:30
Učebna K330 (DAMU)
Z 1 3/T
201ETA2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 anglicky, česky Z 2 3/T
201TDR2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 česky Čt
16:00–17:30
Učebna K330 (DAMU)
Z 1 3/T
201TPC1 Teorie a praxe (psané) činohry 1 česky Út
15:00–16:30
Pracovna pedagogů
Z 3 2/T
201TPC2 Teorie a praxe (psané) činohry 2 česky ZK 3 2/T
201TJS1 Teorie a praxe jevištního slova 1 česky Čt
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 3 2/T
201TJS2 Teorie a praxe jevištního slova 2 česky ZK 3 2/T
201TDM1 Teorie divadla a jeho složek 1 česky St
14:30–16:00
Zasedací místnost
Z 1 3/T
201ETD1 Teorie divadla a jeho složek 1 anglicky Z 1 3/T
201ETV1 Teorie divadla a jeho složek 1
 
anglicky Z 1 3/T Předmět není vypsán
201TVM1 Teorie divadla a jeho složek 1 česky St
14:30–16:00
Zasedací místnost
Z 2 3/T
201TDJ2 Teorie divadla a jeho složek 2 česky Z 2 3/T
201ETV2 Teorie divadla a jeho složek 2
 
anglicky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201TVM2 Teorie divadla a jeho složek 2 česky Z 2 2/T
201TDJ3 Teorie divadla a jeho složek 3
 
česky ZK 4 3/T Předmět není vypsán
201ETD3 Teorie divadla a jeho složek 3 anglicky, česky ZK 3 2/T
201ETV3 Teorie divadla a jeho složek 3
 
anglicky, česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
201TJM1 Teorie jevištní mluvy 1 česky Po
08:30–09:15
Hallerův sál
Z 1 1/T
201TJM2 Teorie jevištní mluvy 2 česky ZK 1 1/T
201TJM3 Teorie jevištní mluvy 3 česky Po
10:45–11:30
Učebna
Z 1 1/T
201TJM4 Teorie jevištní mluvy 4 česky Z 1 1/T
201TRE1 Trénink 1 česky viz detail Z 1 3/T
201TRE2 Trénink 2 česky ZK 1 3/T
201TRE3 Trénink 3 česky viz detail Z 1 3/T
201TRE4 Trénink 4 česky ZK 1 3/T
201TRE5 Trénink 5 česky viz detail Z 2 3/T
201TRE6 Trénink 6 česky Z 2 3/T
201TRE7 Trénink 7 česky viz detail Z 2 2/T
201TRE8 Trénink 8 česky Z 2 2/T
201TPS1 Tvůrčí psaní 1 česky Z 1 2/T
201TPS2 Tvůrčí psaní 2 česky Z 1 2/T
201TPS4 Tvůrčí psaní 4
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
201UMP1 Umělecký přednes 1 česky Z 1 2/T Z 1 2/T
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 česky Po
11:45–13:15
Učebna
Z 1 2/T
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 česky ZK 1 2/T
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 česky Po
13:15–14:45
Učebna
Z 1 2/T
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 česky ZK 1 2/T
201ZPE1 Zpěv 1 česky viz detail Z 1 1/T
201ZPE2 Zpěv 2 česky ZK 1 1/T
201ZPE3 Zpěv 3 česky viz detail Z 1 1/T
201ZPE4 Zpěv 4 česky ZK 1 1/T
201ZPE5 Zpěv 5 česky viz detail Z 1 1/T
201ZPE6 Zpěv 6 česky Z 1 1/T
201EZR1 Základy režie 1 anglicky Z 2 4/T
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2/T
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2/T
201ZTP1 Základy tvůrčího projevu 1 česky Út
11:00–12:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2/T
201ZTP2 Základy tvůrčího projevu 2 česky ZK 2 2/T
201UVK1 Úvodní kurz s herci česky Z 1
Platnost dat k 18. 11. 2017