Tisk

Katedra činoherního divadla

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
201DAB1 Dabing - kurz 1 česky Z 1 24S Z 1 24S Předmět není vypsán
201DMG1 Divadelní management 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
201DMG2 Divadelní management 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201DVP1 Divadelní percepce 1 česky Z 1 2T Zapsat
201DRP1 Divadelní percepce 1 česky Z 1 2T Zapsat
201DVP2 Divadelní percepce 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201DRP2 Divadelní percepce 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201DIP1 Divadelní prostor 1 česky Čt
15:30–17:00
Kancelář
Z 1 2T Zapsat
201DIP2 Divadelní prostor 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 česky
10:00–11:30
Hallerův sál
ZK 2 2T Zapsat
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201DCK1 Divadlo v historii české kultury 1 česky
11:30–13:00
Hallerův sál
ZK 3 2T Zapsat
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201DCK2 Divadlo v historii české kultury 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201EDR1 Dramaturgická tvorba 1 anglicky ZK 4 4T Zapsat
201DVD1 Dramaturgická tvorba 1 česky Po
13:00–14:00
Učebna K330 (DAMU)
ZK 8 4T Zapsat
201DRB1 Dramaturgická tvorba 1
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201DTV1 Dramaturgická tvorba 1 česky viz detail ZK 5 4T Zapsat
201EDR2 Dramaturgická tvorba 2 anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201DVD2 Dramaturgická tvorba 2 česky ZK 8 4T Předmět není vypsán
201DRB2 Dramaturgická tvorba 2
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201DTV2 Dramaturgická tvorba 2
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201EDR3 Dramaturgická tvorba 3
 
anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201DVD3 Dramaturgická tvorba 3 česky Po
15:00–18:00
ZK 8 4T Zapsat
201DRB3 Dramaturgická tvorba 3 česky St
12:00–15:00
ZK 6 4T Zapsat
201DTV3 Dramaturgická tvorba 3
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201EDR4 Dramaturgická tvorba 4
 
anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201DVD4 Dramaturgická tvorba 4 česky ZK 8 4T Předmět není vypsán
201DRB4 Dramaturgická tvorba 4 česky ZK 6 4T Předmět není vypsán
201DTV4 Dramaturgická tvorba 4
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201DRB5 Dramaturgická tvorba 5 česky viz detail ZK 7 4T Zapsat
201DTV5 Dramaturgická tvorba 5
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201DRB6 Dramaturgická tvorba 6 česky ZK 7 4T Předmět není vypsán
201DTV6 Dramaturgická tvorba 6
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201DGK1 Dramaturgické konzultace 1
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
201EAP Erasmus Acting Project anglicky, česky Z 3 6T Z 3 6T Zapsat
201FHE1 Filmové herectví 1 česky Čt
09:50–13:50
Učebna
Z 2 3T Zapsat
201FHE2 Filmové herectví 2 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201HPR1 Herecká propedeutika 1 česky St
15:00–16:30
Učebna
Z 1 2T Zapsat
201HEP1 Herecká propedeutika 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201HPR2 Herecká propedeutika 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201HEP2 Herecká propedeutika 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201HPR3 Herecká propedeutika 3 česky Z 1 2T Zapsat
201HPR4 Herecká propedeutika 4 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201HEV1 Herecká tvorba 1 česky Z 1 8T Zapsat
201HVR1 Herecká tvorba 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201HTR1 Herecká tvorba 1 česky viz detail ZK 6 8T Zapsat
201HTH1 Herecká tvorba 1
 
česky ZK 4 8T Předmět není vypsán
201HEV2 Herecká tvorba 2 česky Z 1 4T Předmět není vypsán
201HVR2 Herecká tvorba 2
 
česky Z 2 4T Předmět není vypsán
201HTR2 Herecká tvorba 2
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH2 Herecká tvorba 2
 
česky ZK 4 8T Předmět není vypsán
201HTR3 Herecká tvorba 3
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH3 Herecká tvorba 3 česky viz detail ZK 5 8T Zapsat
201HTR4 Herecká tvorba 4
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH4 Herecká tvorba 4 česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
201HTR5 Herecká tvorba 5
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH5 Herecká tvorba 5 česky viz detail ZK 9 8T Zapsat
201HTR6 Herecká tvorba 6
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH6 Herecká tvorba 6 česky ZK 9 8T Předmět není vypsán
201HTR7 Herecká tvorba 7
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH7 Herecká tvorba 7 česky ZK 11 8T Zapsat
201HTR8 Herecká tvorba 8
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201HTH8 Herecká tvorba 8 česky ZK 11 8T Předmět není vypsán
01FHE12 Herectví před kamerou 1
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201HMI1 Herectví před mikrofonem 1 česky Z 1 20S Zapsat
201HMO1 Herectví před mikrofonem 1 česky Čt
09:00–12:00
Nahrávací studio
Z 1 20S Zapsat
201HMI2 Herectví před mikrofonem 2 česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
201HMO2 Herectví před mikrofonem 2 česky Z 1 20S Předmět není vypsán
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201HMP1 Hlasová a mluvní pedagogika 1 česky Z 1 2T Zapsat
201HMP2 Hlasová a mluvní pedagogika 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201HVI1 Hudba v divadelní inscenaci - kurz 1
 
česky Z 1 kurz Předmět není vypsán
201ISH1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 10 20T Předmět není vypsán
201EIR1 Inscenační tvorba 1 anglicky ZK 14 20T Předmět není vypsán
201ICD1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 10 20T Předmět není vypsán
201ICR1 Inscenační tvorba 1 česky ZK 17 20T Předmět není vypsán
201INH1 Inscenační tvorba 1
 
česky ZK 10 20T Předmět není vypsán
201ISH2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 10 20T Zapsat
201EIR2 Inscenační tvorba 2
 
anglicky ZK 14 20T Předmět není vypsán
201ICD2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 15 20T Zapsat
201ICR2 Inscenační tvorba 2 česky viz detail ZK 17 20T Zapsat
201INH2 Inscenační tvorba 2
 
česky ZK 10 20T Předmět není vypsán
201ISH3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 10 20T Předmět není vypsán
201EIR3 Inscenační tvorba 3
 
anglicky ZK 14 20T Předmět není vypsán
201ICD3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 15 20T Předmět není vypsán
201ICR3 Inscenační tvorba 3 česky ZK 17 20T Předmět není vypsán
201INH3 Inscenační tvorba 3
 
česky ZK 11 20T Předmět není vypsán
201INS1 Interpretační seminář 1 česky Čt
13:30–15:00
Učebna K330 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
201INS2 Interpretační seminář 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JMI1 Jevištní mluva - individuálně 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
201JMI2 Jevištní mluva - individuálně 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201JML1 Jevištní mluva 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
201JMU1 Jevištní mluva 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JML2 Jevištní mluva 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201JMU2 Jevištní mluva 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201JML3 Jevištní mluva 3 česky viz detail Z 1 1T Zapsat
201JMU3 Jevištní mluva 3
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201JML4 Jevištní mluva 4 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201JMU4 Jevištní mluva 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201JML5 Jevištní mluva 5 česky Z 1 1T Zapsat
201JMU5 Jevištní mluva 5
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
201JML6 Jevištní mluva 6 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201JMU6 Jevištní mluva 6
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
201JMK1 Jevištní mluva kolektivně 1 česky Po
08:30–09:15
Učebna
Z 1 1T Zapsat
201JMK2 Jevištní mluva kolektivně 2 česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
201JEB1 Jevištní pohyb 1 česky Út
09:15–11:00
Velký sál
Z 1 2T Zapsat
201JEH1 Jevištní pohyb 1
 
česky Út
09:20–11:05
Velký sál
Z 1 2T Zapsat
201JEB2 Jevištní pohyb 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JEH2 Jevištní pohyb 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201JEA3 Jevištní pohyb 3 česky Út
12:30–14:00
Velký sál
Z 1 2T Zapsat
201JEH3 Jevištní pohyb 3
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JEA4 Jevištní pohyb 4 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201JEH4 Jevištní pohyb 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201JEA5 Jevištní pohyb 5 česky
09:20–11:45
Velký sál
Z 1 2T Zapsat
201JEH5 Jevištní pohyb 5
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JEA6 Jevištní pohyb 6 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201JEH6 Jevištní pohyb 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201JEA7 Jevištní pohyb 7 česky Z 2 4T Zapsat
201JEH7 Jevištní pohyb 7
 
česky Z 2 4T Předmět není vypsán
201JEA8 Jevištní pohyb 8 česky Z 2 4T Předmět není vypsán
201JEH8 Jevištní pohyb 8
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
201JOG1 Jógová terapie 1 česky St
12:05–13:35
Velký sál
Z 1 2T Zapsat
201JOG2 Jógová terapie 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201EKV1 Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1
 
anglicky Z 1 3T Předmět není vypsán
201EKD1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 anglicky Z 2 2T Z 2 2T Zapsat
201EKD2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 anglicky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
201MDR1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 2 Předmět není vypsán
201MDD1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 2 Předmět není vypsán
201MDH1 Magisterský diplomový seminář 1 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201MGH1 Magisterský diplomový seminář 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
201MTM1 Moderní tvůrčí metody 1 česky Z 1 20S Předmět není vypsán
201MTM2 Moderní tvůrčí metody 2 česky Z 1 20S Zapsat
201MTM3 Moderní tvůrčí metody 3 česky Z 1 20S Předmět není vypsán
201EMO1 Moderní české divadlo 1
 
anglicky ZK 3 2T Zapsat
EMO2 Moderní české divadlo 2
 
ZK 3 2T Předmět není vypsán
201EMO2 Moderní české divadlo 2
 
anglicky ZK 3 2T Předmět není vypsán
201NZP3 Nezávislý projekt
 
česky Z 2 15T Z 2 15T Předmět není vypsán
201NZP1 Nezávislý projekt 1 anglicky, česky Z 2 Z 2 Zapsat
201ENZ1 Nezávislý projekt 1 anglicky Z 2 Z 2 Zapsat
201NZP2 Nezávislý projekt 2 česky Z 2 15T Z 2 15T Předmět není vypsán
201OBP1 Oborová praxe 1 česky Z 1 40S Předmět není vypsán
201ORD1 Oborová praxe 1
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
201OOR1 Oborová praxe 1 česky Z 4 Předmět není vypsán
201OPR1 Oborová praxe 1
 
česky Z 4 40S Z 4 40S Předmět není vypsán
201OBP2 Oborová praxe 2 česky Z 1 40S Předmět není vypsán
201ORD2 Oborová praxe 2 česky Z 4 Předmět není vypsán
201OOR2 Oborová praxe 2 česky Z 4 Předmět není vypsán
201OPR2 Oborová praxe 2
 
česky Z 4 40S Z 4 40S Předmět není vypsán
201PZT1 Percepce zahraničních tendencí v současné evropské činohře
 
anglicky, česky Z 1 20S Předmět není vypsán
201PZD1 Percepce zahraničních tendencí v současné evropské činohře 1 anglicky Po
13:30–15:00
Zasedací místnost
Z 1 20S Z 1 20S Zapsat
201PDH1 Podoby herectví 1 česky Čt
10:30–13:15
Hallerův sál
ZK 1 3T Zapsat
201PHV1 Podoby herectví 1 česky Z 1 4T Zapsat
201PBH1 Podoby herectví 1 česky Čt
10:30–13:15
Hallerův sál
ZK 1 3T Zapsat
201PDH2 Podoby herectví 2 česky ZK 1 3T Předmět není vypsán
201PHV2 Podoby herectví 2 česky Z 1 4T Předmět není vypsán
201PBH2 Podoby herectví 2
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
201PDR1 Postmoderní dramaturgie 1 česky Z 2 2T Zapsat
201PDR2 Postmoderní dramaturgie 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
201EMP1 Psaní magisterské práce 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201EMP2 Psaní magisterské práce 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201PSH1 Psychologie 1 česky St
08:30–10:00
Z 1 2T Zapsat
201PSH2 Psychologie 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201PRS1 Překladatelský seminář 1 česky Út
12:15–14:45
Učebna K330 (DAMU)
Z 1 2T Zapsat
201PKP1 Překladatelský seminář 1 česky Út
12:15–13:45
Z 1 2T Zapsat
201PKS1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201PRS2 Překladatelský seminář 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201PKP2 Překladatelský seminář 2 česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201PKS2 Překladatelský seminář 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201PRS3 Překladatelský seminář 3 česky Út
12:15–14:45
ZK 1 2T Zapsat
201ERZ1 Režijní tvorba 1 anglicky ZK 4 4T Zapsat
201RTB1 Režijní tvorba 1
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
201RMR1 Režijní tvorba 1 česky St
15:00–18:00
ZK 5 4T Zapsat
201RTO1 Režijní tvorba 1 česky St
15:00–18:00
ZK 4 2T Zapsat
201ERZ2 Režijní tvorba 2 anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201RTB2 Režijní tvorba 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
201RMR2 Režijní tvorba 2 česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201RTO2 Režijní tvorba 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
201ERZ3 Režijní tvorba 3
 
anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201RTB3 Režijní tvorba 3 česky
15:00–18:00
ZK 6 4T Zapsat
201RMR3 Režijní tvorba 3 česky Po
15:00–18:00
ZK 5 4T Zapsat
201RTO3 Režijní tvorba 3
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201ERZ4 Režijní tvorba 4
 
anglicky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201RTB4 Režijní tvorba 4 česky ZK 6 4T Předmět není vypsán
201RMR4 Režijní tvorba 4 česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201RTO4 Režijní tvorba 4
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201RTO5 Režijní tvorba 5
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201RTB5 Režijní tvorba 5 česky viz detail ZK 7 4T Zapsat
201RTO6 Režijní tvorba 6
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201RTB6 Režijní tvorba 6 česky ZK 7 4T Předmět není vypsán
201ERP1 Rozhlasová praxe 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
201RHR1 Rozhlasová praxe 1
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201ERP2 Rozhlasová praxe 2
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
201RHR2 Rozhlasová praxe 2
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201RHR3 Rozhlasová praxe 3
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201RZB1 Rozhlasová tvorba 1 česky Po
12:30–14:00
Nahrávací studio
Z 1 2T Zapsat
201ROZ1 Rozhlasová tvorba 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201RZB2 Rozhlasová tvorba 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201ROZ2 Rozhlasová tvorba 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201ROK1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 24S Zapsat
201RRM1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201RDM1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201RRD1 Ročníkový kurz KČD 1 česky Z 1 16S Zapsat
201ROK2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 24S Předmět není vypsán
201RRM2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201RDM2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201RRD2 Ročníkový kurz KČD 2 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201ROK3 Ročníkový kurz KČD 3 česky Z 1 24S Předmět není vypsán
201RRD3 Ročníkový kurz KČD 3 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201ROK4 Ročníkový kurz KČD 4 česky Z 1 24S Předmět není vypsán
201RRD4 Ročníkový kurz KČD 4 česky Z 1 16S Předmět není vypsán
201ROK5 Ročníkový kurz KČD 5 česky Z 1 24S Předmět není vypsán
201SZP1 Sborový zpěv 1 česky
09:15–10:45
Z 1 2T Zapsat
201SZV1 Sborový zpěv 1 česky Z 1 2T Zapsat
201SZP2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201SZV2 Sborový zpěv 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201SPO1 Scénická propedeutika 1
 
česky Út
15:00–18:00
Učebna
ZK 5 4T Zapsat
201SPB1 Scénická propedeutika 1
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201SPO2 Scénická propedeutika 2
 
česky ZK 5 4T Předmět není vypsán
201SPB2 Scénická propedeutika 2
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
201STM1 Scénická tvorba 1 česky viz detail ZK 10 8T Zapsat
201ESE1 Scénická tvorba 1 anglicky ZK 15 8T Zapsat
201SCV1 Scénická tvorba 1
 
česky ZK 6 4T Předmět není vypsán
201SEB1 Scénická tvorba 1 česky Po
15:00–18:00
ZK 6 4T Zapsat
201SNH1 Scénická tvorba 1 česky Po
15:00–18:00
Učebna
Z 2 4T Zapsat
201SOH1 Scénická tvorba 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
201SRR1 Scénická tvorba 1 česky viz detail ZK 14 8T Zapsat
201SCV2 Scénická tvorba 2
 
česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201SEB2 Scénická tvorba 2 česky ZK 6 8T Předmět není vypsán
201SNH2 Scénická tvorba 2
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
201SOH2 Scénická tvorba 2
 
česky ZK 3 8T Předmět není vypsán
201SCV3 Scénická tvorba 3
 
česky ZK 8 8T Předmět není vypsán
201SEB3 Scénická tvorba 3 česky viz detail ZK 7 8T Zapsat
201SNH3 Scénická tvorba 3
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
201SOH3 Scénická tvorba 3 česky viz detail ZK 5 8T Zapsat
201SCV4 Scénická tvorba 4
 
česky ZK 10 8T Předmět není vypsán
201SEB4 Scénická tvorba 4 česky ZK 7 8T Předmět není vypsán
201SNH4 Scénická tvorba 4
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
201SOH4 Scénická tvorba 4 česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
201SNH5 Scénická tvorba 5
 
česky ZK 10 8T Předmět není vypsán
201SOH5 Scénická tvorba 5 česky viz detail ZK 9 8T Zapsat
201SCE1 Scénologie 1 česky Z 2 3T Zapsat
201SCE2 Scénologie 2 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201SHE1 Seminář historie a teorie divadla 1 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201STP1 Step 1 česky St
18:00–18:45
Malý sál
Z 1 2T Zapsat
201STP2 Step 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201SVI1 Světlo v inscenaci - kurz 1
 
česky Z 1 kurz Předmět není vypsán
201TAN1 Tanec 1 česky Po
10:45–11:30
Velký sál
Z 1 1T Zapsat
201TAN2 Tanec 2 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201TAN3 Tanec 3 česky St
09:20–10:05
Velký sál
Z 1 1T Zapsat
201TAN4 Tanec 4 česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
201TAN5 Tanec 5 česky
09:20–11:45
Velký sál
Z 1 1T Zapsat
201TAN6 Tanec 6 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201ETA1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1
 
anglicky Z 2 3T Předmět není vypsán
201TDD1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201TVR1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201ETA2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2
 
anglicky, česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201TDD2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 česky
16:00–17:30
Učebna K330 (DAMU)
Z 2 3T Zapsat
201TVR2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 česky
16:00–17:30
Učebna K330 (DAMU)
Z 2 3T Zapsat
201TPP1 Teorie a praxe (psané) činohry 1 česky Út
09:00–10:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2T Zapsat
201TPP2 Teorie a praxe (psané) činohry 2 česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
201TJL1 Teorie a praxe jevištního slova 1 česky Út
10:30–12:00
Zasedací místnost
Z 1 2T Zapsat
201TPJ1 Teorie a praxe jevištního slova 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201TJL2 Teorie a praxe jevištního slova 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201TPJ2 Teorie a praxe jevištního slova 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201TPI1 Teorie a praxe činohry 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201TPI2 Teorie a praxe činohry 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
201ETD1 Teorie divadla a jeho složek 1
 
anglicky Z 1 3T Předmět není vypsán
201TVM1 Teorie divadla a jeho složek 1 česky Út
15:00–17:15
Zasedací místnost
Z 2 3T Zapsat
201TDJ1 Teorie divadla a jeho složek 1
 
česky Út
15:00–17:15
Zasedací místnost
Z 2 3T Zapsat
201ETD3 Teorie divadla a jeho složek 3
 
anglicky, česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
201TJM1 Teorie jevištní mluvy 1 česky Po
10:30–11:15
Z 1 1T Zapsat
201TML1 Teorie jevištní mluvy 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201TJM2 Teorie jevištní mluvy 2 česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
201TML2 Teorie jevištní mluvy 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201TJM3 Teorie jevištní mluvy 3 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201TJM4 Teorie jevištní mluvy 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201TRN1 Trénink 1 česky viz detail Z 1 3T Zapsat
201TRN2 Trénink 2 česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
201TRE3 Trénink 3 česky viz detail Z 1 3T Zapsat
201TRN3 Trénink 3
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201TRE4 Trénink 4 česky ZK 1 3T Předmět není vypsán
201TRN4 Trénink 4
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
201TRE5 Trénink 5 česky viz detail Z 2 3T Zapsat
201TRN5 Trénink 5
 
česky Z 1 3T Předmět není vypsán
201TRE6 Trénink 6 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201TRN6 Trénink 6
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201TRE7 Trénink 7 česky viz detail Z 2 2T Zapsat
201TRN7 Trénink 7
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201TRE8 Trénink 8 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201TRN8 Trénink 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
201TPS1 Tvůrčí psaní 1 česky Z 1 2T Zapsat
201TPS2 Tvůrčí psaní 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201UMP1 Umělecký přednes 1
 
česky Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 česky Po
11:45–13:15
Učebna
Z 1 2T Zapsat
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 česky Po
13:30–15:00
Učebna
Z 1 2T Zapsat
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201VVZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201EVT1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201VTZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201VVZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2
 
česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
201EVT2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
201WSD1 Workshop světelného designu 1
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
201ZPE1 Zpěv 1 česky viz detail Z 1 1T Zapsat
201ZPE2 Zpěv 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
201ZPE3 Zpěv 3 česky viz detail Z 1 1T Zapsat
201ZPE4 Zpěv 4 česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
201ZPE5 Zpěv 5 česky viz detail Z 1 1T Zapsat
201ZPE6 Zpěv 6 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
201EZR1 Základy režie 1
 
anglicky Z 2 4T Z 2 4T Předmět není vypsán
201ZTY1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 1 2T Zapsat
201ZTY2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
201ZTO1 Základy tvůrčího projevu 1 česky Út
12:30–14:00
Pracovna pedagogů
Z 1 2T Zapsat
201ZTO2 Základy tvůrčího projevu 2 česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
201UVK1 Úvodní kurz s herci česky Z 1 20S Zapsat