Scénická tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ESE1 zkouška 15 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 303 až 378 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

In the stage creation the student is led to maximum freedom of imagination based on his own particular, individual world view. The emphasis is on work with the most inspirational material possible from theatre and non-theatre sources. Work with a contemporary text helps with grasping theatrical procedures of the second half of the 20th century and the beginning of this century, when testimony about the world is often based on the repressed importance of active human action and bears witness to the feeling of the emptiness of contemporary values.

  1. Personal topic.
  2. Contemporary dramatic literature in the context of the personal attitude.
  3. From intuition to the theatrical idea.
  4. Form as a theme.
  5. Emptied action and its theatrical concretization.
  6. The random and logically unrelated and their importance in theatrical form.
  7. Association, free inspiration, decomposition, free and open structure.
  8. Improvisation as a rehearsal method.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů