Kapitoly z dějin a teorie dramatického umění 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201EKV1 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření a ukotvení znalostí z divadelní historie a teorie.

Forma studia

Semináře, referáty k jednotlivým kapitolám probírané látky.

Předpoklady a další požadavky

Studium obrazových materiálů k jednotlivým kapitolám.

Obsah kurzu

Semináře zaměřené na prohloubení znalostí jednotlivých etap vývoje divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesňovány na seminářích.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, vypracování referátů k jednotlivým kapitolám.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů