Televizní adaptace divadelní inscenace 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TVR2 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozšíření kvalifikačních předpokladů našich absolventů a tudíž i jejich lepší uplatnění v praxi. Kromě toho získají praxi v používání televizních a filmových technologií, které je v současném divadle se všemi jeho multimediálními podobami stále častější.

Forma studia

Semináře, promítání, stáž při televizním přenosu divadelní inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou je ukončení bakalářského stupně studia režie a dramaturgie.

Obsah kurzu

Předmět určený pro magisterský stupeň studia oborů režie a dramaturgie se zabývá komplexně problematikou přenosu divadelní inscenace v televizi - z hlediska historického vývoje, adaptace rozdílných žánrů a stylů, z technického hlediska, základů používání televizních prostředků - kamery, zvuku, střihu i z hlediska produkčního - organizace, financování, autorská práva, zkoušení, příprava, dokončovací práce, schvalování atd. Předmět je rozvržen na dva semestry: LS v 1. ročníku a ZS ve 2. ročníku. Úvodní semestr probíhá formou semináře a přednášek o historii televizních adaptací a o teorii a praxi přístupů k jednotlivým žánrům a stylům včetně jejich potřebné komparace. V závěru tohoto semestru si studenti připraví podrobný režijní scénář televizního přenosu, k čemuž musí zvládnout jak základy televizní techniky, tak i příslušnou dramaturgicko-produkčně-režijní přípravu. Druhý semestr je věnován více praxi, během které projdou pod vedením zkušeného režiséra celým procesem natáčení televizní inscenace.

Odborným garantem je Ondřej Šrámek, který dle potřeby spolupracuje s režiséry se zkušenostmi v tomto oboru - Polesný, Věrčák, Pokorný, Weigl.

Doporučená nebo povinná literatura

SVAČINA, Jan: Televize zve do divadla

Televizní tvorba 1985, č. 3, ČST Praha

ROUBAL, Jan: Hledání jména

(K problematice televizních převodů divadelní inscenace.)

Kontext(y) II. Sborník katedry teorie a dějin dramatických umění Litteraria-Theatralia-Cinematographica. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000

ROUBAL, Jan: Pár teoretických poznámek a tezí k audiovizuálním médiím jako paměti divadla

In: Kontext(y) I. Sborník katedry teorie a dějin dramatických umění Litteraria-Theatralia-Cinematographica. Olomouc, Univerzita Palackého, 1999

ROUBAL, Jan: Co s ním? Audiovizuální obraz divadla. Svědectví a legenda? Divadlo ve filmu a televizi III. Univerzita Palackého Olomouc 2002

KARVAŠ, Peter: Reštrukturácia umeleckých potrieb a prameny dramatických umění, Bratislava 1982, Výzkumný ústav kultúry v Bratislavě

LANDISCH, Eduard: Dramatická televizní tvorba. Televizní postupy z hlediska hlavního kameramana. AMU, FAMU, SPN 1988

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích. U dramaturgů hodnocení vypracovaného scénáře na televizní přenos divadelního představení. U režisérů pokusu o jeho praktickou realizaci.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K330
Učebna K330 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK O.
16:00–17:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Ondřej ŠRÁMEK Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů