Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla (M.A.)

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201ICR* Inscenační tvorba
ZK-17-20T
ZK-17-20T
ZK-17-20T
51
201RMR* Režijní tvorba
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
ZK-5-4T
20
201SRR1 Scénická tvorba 1
ZK-14-8T
14
Minimální počet kreditů 85
Povinné předměty
201DMG* Divadelní management
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
201MDR1 Magisterský diplomový seminář 1
Z-2-
2
201OOR* Oborová praxe
Z-4-
Z-4-
8
201RRM* Ročníkový kurz KČD
Z-1-16S
Z-1-16S
2
201TVR* Televizní adaptace divadelní inscenace
Z-1-3T
Z-2-3T
3
201TVM1 Teorie divadla a jeho složek 1
Z-2-3T
2
201VTZ* Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
Z-2-3T
Z-2-3T
4
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CRM4-2022 Volitelné předměty
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (201ICR1) PZ Historie a teorie dramatického umění (S203HTDU)
Inscenační tvorba 2 (201ICR2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201ICR3) PZ
Scénická tvorba 1 (201SRR1) PZ
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TVM1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VTZ2) ZT
Režijní tvorba 1 (201RMR1) PZ Historie a teorie oboru (S201HTOR)
Režijní tvorba 2 (201RMR2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RMR3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RMR4) PZ