Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201VTZ1 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jitka GORIAUX

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX

Obsah

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Letní semestr (3. r. H +1.mgr.r. R a D).

„Aplikovat kritické myšlení na fenomény moderního divadla“

První blok „Vznik a vývoj moderní evropské režie, dramaturgie a hereckého umění“

 1. Richard Wagner: první kroky k iluzivnímu realismu.
 2. Meiningenští: proč bylo herectví slabým článkem jejich tvorby?
 3. André Antoine: role jevištních adaptací románů pro vznik moderní režie.
 4. K. S. Stanislavskij x V. E. Mejerchold: neviditelná režie x divadelní divadlo.
 5. Západoevropská avantgarda a její odkaz: od Appiy a Craiga ke Kantorovi.
 6. Brechtův odkaz od 50. let po současnost: mezi formálním kánonem (Benno Besson: Kavkazský křídový kruh), společenskou kritikou (Peter Stein: Matka) a komentářem (Heiner Müller: Zadržitelný vzestup Artura Uie).

Druhý blok „Fenomény evropského divadla od 2. pol. 20. století“

 1. Činohra a hudba: hudební divadlo Christopha Marthalera a Mauricia Kagela.
 2. Činohra a tanec: od Kurta Joosse k Pině Bausch a Maguy Marin.
 3. Činohra a výtvarné umění: Klaus Michael Grüber a Eduardo Arroyo, Josef Nadj a Miguel Barcelo.
 4. Činohra a film: od Erwina Piscatora ke Katie Mitchell.
 5. Postdramatické jeviště: sborové divadlo Einara Schleefa.
 6. „Návrat“ realismu? Divadlo Thomase Ostermeiera.

Výsledky učení

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Cílem předmětu je nejen obohacovat znalosti studentů a zprostředkovat jim určitý odraz moderního západního divadelního umění v příslušných souvislostech, ale zároveň – a snad především – podněcovat a rozvíjet jejich kriticko-analytické schopnosti pomocí rozborů a problematizování konkrétních příkladů z praxe, ideálně pak schopnosti samostatné reflexe vlastních tvůrčích zkušeností.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné složení bakalářské zkoušky (u režisérů a dramaturgů) u herců zkoušky postupové.

Literatura

ARISTOTELES, Poetika, všechna vydání, např. Praha 1993.

ARTUAD, Antonín: Divadlo a jeho dvojenec, Praha 1994.

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Praha 1988.

DIDEROT, Denis: „Rozmluvy o Nemanželském synovi“, in (týž) Diderot o divadle, Praha 1950.

GOFFMANN, Erving: Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999.

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, Praha 2014.

HONZL, Jindřich: K novému významu umění, Praha 1956.

OSTERMEIER, Thomas, BOENISCH, Peter M.: The Theatre of Thomas Ostermeier, London and New York, 2016.

SCHECHNER, Richard: „6 Axioms for Environmental Theatre“, TDR/The Drama Review 12/3, 1968.

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti, Praha 2012.

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, Praha 2020.

Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře, antologie textů k semináři, přel. A uspořádala J. Goriaux, Praha 2021.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
GORIAUX J.
11:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:00–13:30 Jitka GORIAUX Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů