Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201VTZ1 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jitka GORIAUX

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Cílem předmětu je nejen obohacovat znalosti studentů a zprostředkovat jim určitý odraz moderního západního divadelního umění v příslušných souvislostech, ale zároveň – a snad především – podněcovat a rozvíjet jejich kriticko-analytické schopnosti pomocí rozborů a problematizování konkrétních příkladů z praxe, ideálně pak schopnosti samostatné reflexe vlastních tvůrčích zkušeností.

Forma studia

Semináře, projekce, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné složení bakalářské zkoušky (u režisérů a dramaturgů) u herců zkoušky postupové.

Obsah kurzu

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Letní semestr (3. r. H +1.mgr.r. R a D).

„Aplikovat kritické myšlení na fenomény moderního divadla“

První blok „Vznik a vývoj moderní evropské režie, dramaturgie a hereckého umění“

 1. Richard Wagner: první kroky k iluzivnímu realismu.
 2. Meiningenští: proč bylo herectví slabým článkem jejich tvorby?
 3. André Antoine: role jevištních adaptací románů pro vznik moderní režie.
 4. K. S. Stanislavskij x V. E. Mejerchold: neviditelná režie x divadelní divadlo.
 5. Západoevropská avantgarda a její odkaz: od Appiy a Craiga ke Kantorovi.
 6. Brechtův odkaz od 50. let po současnost: mezi formálním kánonem (Benno Besson: Kavkazský křídový kruh), společenskou kritikou (Peter Stein: Matka) a komentářem (Heiner Müller: Zadržitelný vzestup Artura Uie).

Druhý blok „Fenomény evropského divadla od 2. pol. 20. století“

 1. Činohra a hudba: hudební divadlo Christopha Marthalera a Mauricia Kagela.
 2. Činohra a tanec: od Kurta Joosse k Pině Bausch a Maguy Marin.
 3. Činohra a výtvarné umění: Klaus Michael Grüber a Eduardo Arroyo, Josef Nadj a Miguel Barcelo.
 4. Činohra a film: od Erwina Piscatora ke Katie Mitchell.
 5. Postdramatické jeviště: sborové divadlo Einara Schleefa.
 6. „Návrat“ realismu? Divadlo Thomase Ostermeiera.

Doporučená nebo povinná literatura

ARISTOTELES, Poetika, všechna vydání, např. Praha 1993.

ARTUAD, Antonín: Divadlo a jeho dvojenec, Praha 1994.

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Praha 1988.

DIDEROT, Denis: „Rozmluvy o Nemanželském synovi“, in (týž) Diderot o divadle, Praha 1950.

GOFFMANN, Erving: Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999.

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, Praha 2014.

HONZL, Jindřich: K novému významu umění, Praha 1956.

OSTERMEIER, Thomas, BOENISCH, Peter M.: The Theatre of Thomas Ostermeier, London and New York, 2016.

SCHECHNER, Richard: „6 Axioms for Environmental Theatre“, TDR/The Drama Review 12/3, 1968.

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti, Praha 2012.

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, Praha 2020.

Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře, antologie textů k semináři, přel. A uspořádala J. Goriaux, Praha 2021.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
GORIAUX J.
11:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:00–13:30 Jitka GORIAUX Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů