Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201VTZ1 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Jitka GORIAUX PELECHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka GORIAUX PELECHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Cílem předmětu je nejen obohacovat znalosti studentů a zprostředkovat jim určitý odraz moderního západního divadelního umění v příslušných souvislostech, ale zároveň – a snad především – podněcovat a rozvíjet jejich kriticko-analytické schopnosti pomocí rozborů a problematizování konkrétních příkladů z praxe, ideálně pak schopnosti samostatné reflexe vlastních tvůrčích zkušeností.

Forma studia

Semináře, projekce, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné složení bakalářské zkoušky (u režisérů a dramaturgů) u herců zkoušky postupové.

Obsah kurzu

Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Předmět Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře se odvíjí od tematických okruhů jednotlivých oborů ke státní zkoušce. Výchozím materiálem jsou především video záznamy zahraničních inscenací, doplněné o odpovídající teoreticko-kritické texty. Zimní semestr (3. r. H + 1. r. mgr. R a D + 4. r. S).

„Aplikovat kritické myšlení na fenomény moderního divadla“

  1. Divadlo: instituce, budova, prostor, soubor, provoz, způsob komunikace, příp. vyjadřování a/či umění.
  2. Mimeze: (dramatické, příp. scénické) umění jako obraz a výraz: Jak mohou Aristotelovy a Diderotovy úvahy obohatit vnímání současné umělecké tvorby?
  3. Dramatické umění v tradici západní (okcidentální) a východní (orientální) kultury: Orientální inspirace u Antonina Artauda, Living Theatre a Ariane Mnouchkine.
  4. Techné a enthusiasmos: předpoklady a specifika tvořivého procesu v dramatickém umění a jeho imaginativní a intelektuální momenty, intuice a řemeslo; konvence jako podmínka a překážka tvorby: Divadelní bezprostřednost podle Petera Brooka: improvizace jako řemeslo.
  5. Archaické (tradiční), moderní a současné (postmoderní): Klasické texty na současných evropských jevištích: Antoine Vitez (Elektra), Klaus Michael Grüber (Bakchantky), Peter Brook (Hamlet), Stéphane Braunschweig (Vojcek), Thomas Ostermeier (dramata H. Ibsena) a Michael Thalheimer (Emilia Galotti).
  6. Vztah jeviště a hlediště v zrcadle (realizovaných i možných) proměn divadelního prostoru: Ke scénografické rozmanitosti současné divadelní tvorby: od kukátka k průvodu (Bread and Puppet Theater) a imerznímu divadlu (Wooster Group / Richard Schechner).
  7. Druhy a žánry dramatického (scénického) umění ve spojitosti s jeho složkami: Splývaní uměleckých disciplín na jevišti: příklad tvorby Roberta Wilsona.
  8. Hraní („scénování“) v životě a herecké (scénické, potažmo dramatické) umění: Herectví vs.(?) performance: Marina Abramović a Romeo Castellucci.
  9. Dramatické (scénické) umění z hlediska jeho kulturní, estetické, příp. psychosociální funkce: „Divadelní kontejner“ Christopha Schlingensiefa.
  10. Dramatické umění a rozvoj médií: Filmové principy v divadle Thomase Ostermeiera.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura bude určována na základě okruhů probírané látky.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
GORIAUX PELECHOVÁ J.
15:00–17:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–17:15 Jitka GORIAUX PELECHOVÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů