Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramaturgie činoherního divadla (M.A.)

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201DVD* Dramaturgická tvorba
ZK-8-4T
ZK-8-4T
ZK-8-4T
ZK-8-4T
32
201ICD* Inscenační tvorba
ZK-10-20T
ZK-15-20T
ZK-15-20T
40
201STM1 Scénická tvorba 1
ZK-10-8T
10
Minimální počet kreditů 82
Povinné předměty
201DMG* Divadelní management
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
201MDD1 Magisterský diplomový seminář 1
Z-2-
2
201ORD* Oborová praxe
Z-4-
Z-4-
8
201PRS* Překladatelský seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
3
201RDM* Ročníkový kurz KČD
Z-1-16S
Z-1-16S
2
201TDD* Televizní adaptace divadelní inscenace
Z-1-3T
Z-2-3T
3
201TVM1 Teorie divadla a jeho složek 1
Z-2-3T
2
201VTZ* Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
Z-2-3T
Z-2-3T
4
Minimální počet kreditů 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CDM4-2022 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (201ICD1) PZ Historie a teorie činoherního divadla (S201MHTC)
Inscenační tvorba 2 (201ICD2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201ICD3) PZ
Scénická tvorba 1 (201STM1) PZ
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TVM1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VTZ2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DVD1) PZ Historie a teorie oboru (S201HTOD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DVD2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DVD3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DVD4) PZ