Překladatelský seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PRS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář uvádí posluchače do problematiky překladu dramatického textu jakožto autonomní tvůrčí činnosti; snaží se posilovat vlastní jazykovou tvořivost a i cit pro potřeby jevištního provedení textu, vede k respektu vůči předloze, k hledání adekvátních stylových rovin ve vztahu k originálu.

Teoretické aspekty:

  1. Teorie překladu a překladatelská praxe.
  2. Specifičnost divadelního překladu.
  3. Slovní jednání a jazyková stylizace.
  4. Problematika překladu verše.

Praktická část:

  1. Komparace existujících českých překladů jedné předlohy (próza, rytmizovaná próza, verš).
  2. Práce na vlastním překladu.

Výsledky učení

Cílem semináře je seznámit se základními principy divadelního překladu. Obecná teorie překladu, významné osobnosti české překladatelské školy. Práce na vlastním překladu divadelního textu.

Předpoklady a další požadavky

Znalost cizího jazyka, orientace v cizojazyčné dramatické tvorbě.

Literatura

Levý, J. Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Levý, J. České teorie překladu 1 a 2: Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře, Ivo Železný, Praha 2006

Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Kufnerová, Z., Poláčková, M. (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Mounin, G. Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Vilikovský, J. Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Hečko, B. Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Hrdlička, M. Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Hrala, M. (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002

Josek, J. Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe), KANT pro Akademii múzických umění v Praze, Praha 2019

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů