Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramaturgie činoherního divadla (M.A.) – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba 201DVD3 ZK 8 4T 201DVD4 ZK 8 4T
Inscenační tvorba 201ICD2 ZK 15 20T 201ICD3 ZK 15 20T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty
Magisterský diplomový seminář 1 201MDD1 Z 2
Oborová praxe 201ORD2 Z 4
Překladatelský seminář 201PRS3 ZK 1 2T
Ročníkový kurz KČD 201RDM2 Z 1 16S
Televizní adaptace divadelní inscenace 201TDD2 Z 2 3T
Teorie divadla a jeho složek 1 201TVM1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 5 7
Počet předepsaných kreditů celkem 28 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (201ICD1) PZ Historie a teorie činoherního divadla (S201MHTC)
Inscenační tvorba 2 (201ICD2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201ICD3) PZ
Scénická tvorba 1 (201STM1) PZ
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TVM1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VTZ2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DVD1) PZ Historie a teorie oboru (S201HTOD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DVD2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DVD3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DVD4) PZ