Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramaturgie činoherního divadla (M.A.) – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba 201DVD1 ZK 8 4T 201DVD2 ZK 8 4T
Inscenační tvorba 201ICD1 ZK 10 20T
Scénická tvorba 1 201STM1 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty
Divadelní management 201DMG1 Z 1 2T 201DMG2 ZK 2 2T
Oborová praxe 201ORD1 Z 4
Překladatelský seminář 201PRS1 Z 1 2T 201PRS2 Z 1 2T
Ročníkový kurz KČD 201RDM1 Z 1 16S
Televizní adaptace divadelní inscenace 201TDD1 Z 1 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 201VTZ1 Z 2 3T 201VTZ2 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 4 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 25 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (201ICD1) PZ Historie a teorie činoherního divadla (S201MHTC)
Inscenační tvorba 2 (201ICD2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201ICD3) PZ
Scénická tvorba 1 (201STM1) PZ
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TVM1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VTZ2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DVD1) PZ Historie a teorie oboru (S201HTOD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DVD2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DVD3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DVD4) PZ