Oborová praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ORD1 zápočet 4 česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN, Michal DOČEKAL, Jana SLOUKOVÁ

Obsah

nebo

Výsledky učení

Seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla.

Prověření schopností sloučit požadavky tvůrčí a provozní.

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Literatura

Konkrétní dramatický text (scénář) a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předkládá k hodnocení písemnou reflexi, zahrnující i zhodnocení účasti na procesu zkoušení z vlastní iniciativy. (Plní úkoly asistenta režie, lektora dramaturgie, atd)

nebo

Spolupráce na mimoškolním divadelním projektu (inscenace v prostorách studiového typu včetně učebny “22”, případně v jiných netradičních prostorech).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů