Oborová praxe 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ORD1 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Juraj DEÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Juraj DEÁK, Jan HANČIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla.

Prověření schopností sloučit požadavky tvůrčí a provozní.

Forma studia

Stáž v profesionálním divadle při studiu konkrétní inscenace (průběh od zahajovací zkoušky po uvedení). Student předkládá k hodnocení písemnou reflexi, zahrnující i zhodnocení účasti na procesu zkoušení z vlastní iniciativy. (Plní úkoly asistenta režie, lektora dramaturgie, atd)

nebo

Spolupráce na mimoškolním divadelním projektu (inscenace v prostorách studiového typu včetně učebny “22”, případně v jiných netradičních prostorech).

Předpoklady a další požadavky

Domluvená samostatná režie nebo dramaturgie inscenace v profesionálním divadle, popř. asistentura či práce na textu, překladu nebo úpravě dramatického textu.

Obsah kurzu

nebo

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text (scénář) a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předkládá k hodnocení písemnou reflexi, zahrnující i zhodnocení účasti na procesu zkoušení z vlastní iniciativy. (Plní úkoly asistenta režie, lektora dramaturgie, atd)

nebo

Spolupráce na mimoškolním divadelním projektu (inscenace v prostorách studiového typu včetně učebny “22”, případně v jiných netradičních prostorech).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů