Inscenační tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ICD3 ZK 15 20T česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN, Jakub KORČÁK, Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN, Jakub KORČÁK, Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Prokázat schopnost samostatné tvůrčí práce na inscenaci od první inspirace po její realizaci před divákem.
 2. Spolupráce s ostatními tvůrci na komplexním tvaru.
 3. Plnohodnotné využití všech dostupných audiovizuálních prostředků.
 4. Produkční, organizační a marketingová součást práce režiséra.
 5. Příprava vlastní, společná, studium inscenace a její provádění.
 6. Proměna inscenačního záměru ve vazbě na spolupracovníky i diváky.
 7. Režisér jako vůdce i součást týmu.

Forma studia

Semináře, zkoušky, představení, písemná reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti.Spolupráce s výrobou, agenturami, médii. Externí spolupracovníci v návaznosti na typ připravované inscenace. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Obsah kurzu

Výuka je zaměřena na praktickou realizaci divadelního představení v rozsahu celovečerního díla s využitím plné škály výrazových prostředků. Student musí při své práci zohlednit individuální a společná témata spolutvůrců, kontext divadla, kontext místa a kontext ostatních inscenací divadla. Učí se smysluplně propojit jednotlivé složky divadelního představení prostřednictvím živé komunikace s vybranými spolupracovníky. Provádí náročnou tematizovanou montáž z hlediska obsahu i formy s využitím plnohodnotné scénografie, hudby, zvuku. Učí se správnému rozvržení postupu práce, zadávání úkolů spolupracovníkům a komunikaci s nimi. Poznává, co je průběžné hledání tvaru a schopnost rozvíjet zamýšlené téma. Vytváří si příslušný poznámkový aparát a jeho uspořádání a vyhodnocování, užívá samostatně pomocnou literaturu, ověřuje si svou inspiraci mimo divadlo v umění a v realitě.

Výuka probíhá pod supervizí pedagogů hlavních oborů v následujících tématických okruzích:

 1. Úvod do studia inscenace.
 2. Čtené, prostorové, herecké, technické, osvětlovací, hlavní, generální zkoušky, první uvedení, premiéra, reprízy.
 3. Vedení a spolupráce inscenátorů a herců.
 4. Vedení individualit a kolektivu, taktika a strategie zkoušení.
 5. Pohybová, choreografická, zvuková, hlasová a pěvecká spolupráce.
 6. Inscenace a její propagace.

Doporučená nebo povinná literatura

Aronson, Arnold - Looking into the abyss: essays on scenography

Baygan, Lee - Techniques of Three-Dimensional Makeup

Buchman, Herman - Stage Makeup

Brandesky, Joe (ed.) - Czech theatre design in the twentieth century: metaphor and irony revisited

Corey, Irene - The mask of reality: an approach to design for theatre

Docherty, Peter; White, Tim (ed.) - Design for performance: from Diaghilev to the Pet Shop Boys

Hopkins, Albert A. - Magic: stage illusions, special effects and trick protography

Lajcha, Ladislav - Hommage to scenography 1920-2000

Oddey, Alison; White, Christine - The Potentials of Spaces: the theory and practice of scenography & performance

Parker, W. Oren; Smith, Harvey K.; Wolf, R. Craig - Scene design and stage lightning

Simonson, Lee - The stage is set

Warre, Michael - Designing and making stage scenery

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek absolventské inscenace a celkový průběh zkoušení, včetně písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů