Dramaturgická tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DVD2 zkouška 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 158 až 198 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan ŠOTEK

Obsah

Znalosti a dovednosti, získané na bakalářském stupni studia dramaturgie, jsou dovršeny samostatnou tvůrčí prací studentů. Společně se studenty režie vybírají tituly a sestavují dramaturgický plán školního divadla Disk. Přitom musí nejen usilovat o vyjádření svého postoje k světu a divadlu, ale také zohledňovat limity, dané možnostmi hereckého obsazení a nutností zajistit kvalitní práci pro celý herecký ansámbl svých spolužáků. Procházejí výcvikem v podmínkách, které simulují provoz běžného profesionálního činoherního divadla. Přitom nepřestávají prohlubovat své vzdělanostní zázemí a schopnost reflexe divadelního představení, tak aby možnosti jejich budoucího profesionálního uplatnění byly co nejširší.

Významnou částí přípravy konkrétní inscenace je autorská, překladatelská nebo upravovatelská činnost studentů dramaturgie, vyrůstající z dramaturgicko-režijní koncepce, kterou tvoří společně se studenty režie. Stejně důležitá je analýza a reflexe celého procesu vzniku inscenace a jejího diváckého ohlasu, zachycená v písemné formě seminární a posléze diplomní práce. Probírané okruhy témat:

  1. Získávání informací o dramatických textech, spolupráce s divadelními agenturami, autory a překladateli.
  2. Hledání vhodných textů pro konkrétní tvůrčí tým a herecké obsazení.
  3. Sestavování dramaturgického plánu.
  4. Dramaturgická příprava konkrétního titulu, analýza, interpretace, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Literární práce na konkrétním textu: krácení, revize překladu, úpravy, adaptace, dramatizace.
  6. Autorství a redakce všech tiskovin: propagačních materiálů, programu k inscenaci, informací pro tiskovou konferenci.
  7. Aktivní účast na zkouškách a představeních a jejich reflexe, dovršená písemným záznamem celého procesu.

Výsledky učení

  1. Tvorba dramaturgického plánu a dramaturgie jednotlivých titulů ve školním divadle.
  2. Literární příprava uváděného dramatického textu a všech souvisejících tiskovin.
  3. Písemná reflexe zkušebního procesu inscenace a jejího výsledku, včetně diváckých ohlasů na premiéře i o reprízách.

Orientace ve světovém dramatu a současných trendech divadelního umění. Rozvíjení koncepčního myšlení, kriticko- analytického vhledu, komunikačních a argumentačních schopností. Rozvíjení osobnostních tvůrčích předpokladů.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti oboru dramaturgie na úrovni úspěšně složené bakalářské zkoušky.

Literatura

Aristoteles: Poetika, Praha 1993

Brecht, B.: Myšlenky, Praha 1958

Brecht, B.: Kupování mosazi, Brno 2009

Brook, P.: Prázdný prostor, Praha 1988

Císař, J. Česká divadelní traduce: mýtus, nebo skutečnost?, KANT pro AMU v Praze, 2011

Císař, J.: Člověk v situaci, NAMU 2016

Diderot, D.: “Rozhovory o nemanželském synovi”, in: Diderot o divadle, Praha 1950

Dramaturgie pro jednadvacáté století, Akademie múzických umění, divadelní fakulta, Praha 2013

Figal, G.: Hermeneutická svoboda, Praha 1994

Fischer-Lichte, E.: Estetika performativy, Mníšek pod Brdy 2011

Gadamer, H. G.: Aktualita krásného, Bratislava 1995

Gajdoš, J. Od techniky dramatu ke scénologii, NAMU,Praha 2005

Goriaux Pelechová J., Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT pro AMU v Praze, Praha 2014

Grossman, J.: Analýzy, Praha 1991

Grossman, J. Texty o divadle 1–6, Praha 1999–2001

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha2021

Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět, Academia 2010

Klíma, M.: O dramaturgii, NAMU 2016

Kotte, A. Divadelní věda. Úvod, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001

Lehmamm, H. T.: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

Lukeš, M.: Umění dramatu, Praha 1988

Lukeš, M.: Mezi karnevalem a snem, Praha 2004

Lyotard, J. F.: O postmodernismu, Praha 1998

Petříček, M. : Filosofie en noir, Praha 2018

Rezek, P.: Tělo, věc a skutečnost, Praha 2010

Ricouer, P.: Čas a vyprávění, Praha 2000

Ullrichová, D.: O interpretaci a analýze dramatického textu, studijní opory, KČD 2021

Tairov, A. Odpoutané divadlo, Akademie múzických umění v Praze 2005

Vedral, J. Dramaturg, Větrné mlýny 2018

Vedral, J.: Horizont událostí (Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu), Praha 2021

Vedral, J. Lámání Prosperovy hůlky: K praktické dramaturgii, Pražská scéna, Praha 2021

Vostrý, J. Činoherní klub 1965–1972: Dramaturgie v praxi, Praha 1996

Vostrý, J.: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2008

Vostrý, J.: Scénologie dramatu, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Vostrý, J.: Scénování v době všeobecné scénovanosti, KANT pro AMU v Praze, Praha 2012

Vostrý, J. Scénování a umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2020

Vostrý, J., Plešák, M. (eds.) Problém Brecht I. U nás, II. Jinde, KANT pro AMU v Praze, Praha 2021

Vostrý, J., Sílová, Z. České drama a český hrdina, KANT pro AMU v Praze, Praha 2017

Zich, O.: Estetika dramatického umění, NAMU, Praha 2019

Publikace edice DISK (www.edicedisk.amu.cz) a Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU, editované J. Vostrým, M. Šotkem a Z. Sílovou

Studijní opory vytvořené pedagogy KČD, dostupné na https://www.damu.cz/katedry-programy/katedra-cinoherniho-divadla/pro-studenty/studijni-materialy/

Primární a sekundární literární prameny vztahující se ke konkrétnímu inscenaci, scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 70 % z posouzení dramaturgicko-režijní koncepce absolventského představení a jeho následné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů