Inscenační tvorba 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ICD1 ZK 10 20 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 90 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Juraj DEÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Juraj DEÁK, Jan HANČIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prokazuje svou schopnost být tvůrčí individualitou a zároveň stmelujícím členem kolektivu.

Rozvíjení osobnostních tvůrčích předpokladů, koncepčního myšlení, argumentačních a komunikačních schopností a dalších dramaturgických dovedností.

Forma studia

Semináře, zkoušky, představení, písemná reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti.Spolupráce s výrobou, agenturami, médii. Externí spolupracovníci v návaznosti na typ připravované inscenace. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Obsah kurzu

Realizace divadelního představení v rozsahu celovečerního díla. Student musí při své práci zohlednit individuální a společná témata spolutvůrců, kontext místa, doby, divadla. Přebírá zodpovědnost za literární prameny, týkající se tématu inscenace a kreativním způsobem je- jak v úvodu, tak v průběhu zkoušení užívá. Student dramaturgie jako nejbližší spolupracovník režiséra iniciuje hledání a formulaci tématu i tvaru, inspiruje a spoluvytváří tvůrčí atmosféru a ”ducha souboru”, reflektuje průběh zkoušení a umělecký výsledek. Zodpovídá za programový bulletin a ostatní propagační materiály.

Výuka probíhá pod supervizí pedagogů hlavních oborů.

Doporučená nebo povinná literatura

Primární a sekundární literární, výtvarné a další (i dokumentární) prameny vztahující se ke konkrétní inscenaci, scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek absolventské inscenace a celkový průběh zkoušení, včetně písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů