Scénická tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201STM1 zkouška 10 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 178 až 228 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal DOČEKAL, Jana SLOUKOVÁ

Obsah

Předmět zaměřený na praktické ověřování získaných znalostí a rozvíjení potřebných dovedností z bakalářského studia při vzájemné spolupráci studentů režie, dramaturgie, herectví a scénografie na klauzurním projektu. V posledním bloku scénické tvorby před přechodem do simulovaných podmínek školního divadla je posluchač veden k maximálnímu uvolnění fantazie vycházející z jeho vlastního svébytného a individuálního vidění světa. Důraz je kladen na práci s co nejinspirativnějším materiálem divadelním i mimodivadelním.

Nejdůježitější probírané okruhy látky:

  1. Osobní téma.
  2. Soudobá dramatická literatura v kontextu osobního postoje.
  3. Od intuice k divadelní představě.
  4. Forma jako téma.
  5. Nahodilé a logicky nesouvisející a jeho význam v divadelním tvaru.
  6. Asociace, volná inspirace, dekompozice, uvolněná a otevřená struktura.
  7. Improvizace jako zkušební metoda.

Výsledky učení

Student dramaturgie jako nejbližší spolupracovník režiséra získává a rozvíjí koncepční myšlení, argumentační a komunikační schopnosti a další dramaturgické dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Externí spolupracovníci s ohledem na volená témata.

Literatura

Primární a sekundární literární, výtvarné a další (i dokumentární) prameny vztahující se ke konkrétní klauzurní inscenaci, klauzurnímu scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozhodujícím hlediskem hodnocení je umělecký výsledek představení. Přihlíží se však k celému průběhu nastudování inscenace.

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů