Anglický jazyk pro odborné účely 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU4 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702DAOU3, nebo úroveň B1+/ B2 dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Community Theatre

Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2

Anne Bogart on Embarrassment I

Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3

Anne Bogart on Embarrassment II

Wish sentences

Week 4

Bread and Puppet

Expressing future + Future perfect tense

Week 5

Objective Theatre

Articles 1

Week 6

Absurd Theatre

Articles 2

Week 7

Writing a Professional Email

Relative pronouns and relative clauses

Week 8

Alvin Ailey:

Adjectives

Week 9

Sexism in Dance

Adverbs

Week 10

Grotowski

Reported speech 1

Week 11

Theatre for Young Audiences

Reported speech 2

Week 12

Theatre and Migration

Linking words

Week 13

Female Directors

Participle clauses 1

Week 14

Presentation Skills

Participle clauses 2

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=408

Hodnoticí metody a kritéria

1.docházka min. 60% (= max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách

2.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) – podmínka pro přistoupení k závěrečné zkoušce (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99))

3.závěrečná zkouška (písemná + ústní část)

•písemná část (60% celkové známky) – test (obsah: 70% fakultní + paralelková část (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba) + 30% gramatika)

•ústní část (40% celkové známky) – prezentace (další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=408§ion=16)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=408

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům oboru Scénografie.
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům těchto oborů DAMU: Herectví činoherního divadla, Herectví loutkového a alternativního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a HAMU - obor Nonverbální divadlo.
Út
St
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BICANOVÁ K.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Režie alternativního a loutkového divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Dramaturgie alternativního a loutkového divadla, Produkce, Teorie a kritika a HAMU: Taneční věda a Choreografie.

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BICANOVÁ K.
12:30–14:00
(paralelka 4)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům oborů Pedagogika tance (HAMU) a Dramatická výchova (DAMU).
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům oborů DAMU: Režie činoherního divadla, Režie alternativního a loutkového divadla, Dramaturgie činoherního divadla, Dramaturgie alternativního a loutkového divadla, Produkce, Teorie a kritika a HAMU: Taneční věda a Choreografie. paralelka 1
Klára BICANOVÁ
paralelka 199
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům těchto oborů DAMU: Herectví činoherního divadla, Herectví loutkového a alternativního divadla, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, a HAMU - obor Nonverbální divadlo. paralelka 2
Marie ŠRÁMKOVÁ
paralelka 299
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům oboru Scénografie. paralelka 3
Marie ŠRÁMKOVÁ
paralelka 399
12:30–14:00 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům oborů Pedagogika tance (HAMU) a Dramatická výchova (DAMU). paralelka 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů