Anglický jazyk pro odborné účely 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAOU4 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Obsah

Rámcová osnova předmětu:

Week 1: Community Theatre, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Anne Bogart on Embarrassment I, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Anne Bogart on Embarrassment II, Wish sentences

Week 4: Bread and Puppet, Expressing future

Week 5: Objective Theatre, Articles 1

Week 6: Absurd Theatre, Articles 2

Week 7: Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Alvin Ailey, Adjectives

Week 9: Sexism in Dance, Adverbs

Week 10: Grotowski, Reported speech 1

Week 11: Theatre for Young Audiences, Reported speech 2

Week 12: Theatre and Migration, Linking words

Week 13: Female Directors, Participle clauses 1

Week 14: Revision, Participle clauses 2

Detailní sylabus viz paralelkové kurzy v Moodlu.

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování předmětu 702DAOU3, popř. úroveň B1+/B2-.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

Paralelka č. 1+5 (Dramaturgie ČD, Produkce, Režie ČD, Teorie a kritika): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1234

Paralelka č. 2+7 (Herectví ČD, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1235

Paralelka č. 3 (Scénografie): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1236

Paralelka č. 4+6 (Dramatická výchova): https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1238

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (min. 60%, tj. max. 6 absencí) = podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. vocabulary journal 30% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1125#section-1
  3. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 30% (neplatí pro studenty s par. 99)
  4. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála (studenti s par. 99 viz kurz v Moodlu):

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba a zkoušející:

Par. 199: PhDr. Párová

Par. 299 a 399: Dr. Bohuslavová

Par. 499 a 599: Mgr. Bartůňková

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
08:30–10:00
(paralelka 7)
Út
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
08:30–10:00
(paralelka 2)
místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BOHUSLAVOVÁ L.
10:15–11:45
(paralelka 3)
St
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
14:15–15:45
(paralelka 1)

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 4)
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Út 08:30–10:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Út 10:15–11:45 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 3
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 499
12:30–14:00 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 599
Po 08:30–10:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 7
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
02.02.2024 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
08.03.2024 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
19.04.2024 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
10.05.2024 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6
14.06.2024 10:45–12:15 Halka VOLKMANOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 6

Předmět je součástí následujících studijních plánů