Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova dvouleté prezenční magisterské

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205AUPP* Autorský umělecko-pedagogický projekt
Z-3-6S+20P
ZK-6-2S+30P
9
205MYSD2 Myšlení o divadle 2
ZK-3-1PT+1ST
3
205ODKP Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení
ZK-2-1PT+1ST
2
205SDPR* Skupinový divadelní projekt
ZK-4-42DS
ZK-4-36DS
8
205THDV* Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
Z-2-1PT+1ST
ZK-3-1PT+1ST
5
Minimální počet kreditů 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
205AOPD Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky
ZK-2-2PT
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
205APDP Autorské psaní a dramaturgické praktikum
Z-2-2ST
2
205DSVP* Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova
Z-2-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
3
205DSEM* Diplomový seminář
Z-2-1ST
Z-3-2ST
5
205DIVL Divadelní lektorství
Z-2-2ST
2
205TEDV Divadlo a výchova
Z-2-2ST
2
205DPDE Divadlo pro děti a dětský divák
ZK-2-2ST
2
205DVVP Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi
Z-2-1PT+1ST
2
205DVSS Dramatická výchova se specifickými skupinami
Z-1-1ST
1
205DVMK Dramatická výchova v mezinárodním kontextu
ZK-2-1PT
2
205INSP Inscenační práce se zvolenou skupinou
Z-4-5S+60P
Z-4-5S+60P
4
205KSTZ Klinická stáž
Z-3-30S+20P
3
205KNDP* Konzultace ke tvorbě diplomové práce
Z-2-4S
Z-3-4S
5
205LIDV* Literatura v kontextu dramatické výchovy
Z-2-1PT+1ST
ZK-3-1PT+1ST
5
205METV* Metodologie výzkumu v umění
Z-2-1PT+1ST
ZK-3-4S
5
205MYSD1 Myšlení o divadle 1
Z-2-1PT+1ST
2
205OBOR* Oborová didaktika - příklady dobré praxe
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
205PREU Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla
Z-2-30P
Z-2-30P
2
205PSYA Psychologické aspekty současného dětství a dospívání
Z-2-1PT+1ST
2
205PSTU Psychologické otázky tvořivosti a umění
Z-1-1PT
1
205PSDD Psychosomatická dílna
Z-1-2DT
1
205SEMS Sémiotika a scénologie chování
Z-2-1PT+1ST
2
205UDRE Úvod do režie
Z-2-1PT+1ST
2
205VNPB Vývojová neuropsychobiologie
Z-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 69
Povinně volitelné předměty
205PVNP-2020 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
18
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
205DVMP4-2019 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Skupinový divadelní projekt 1 (205SDPR1) PZ Absolventským výkonem
Autorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205AUPP1) PZ Absolventským výkonem
Autorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205AUPP2) PZ Absolventským výkonem
Skupinový divadelní projekt 2 (205SDPR2) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář 1 (205DSEM1) ZT Diplomovou prací
Klinická stáž (205KSTZ) PZ Absolventským výkonem
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205LIDV1) ZT Absolventským výkonem
Metodologie výzkumu v umění 1 (205METV1) ZT Diplomovou prací
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205DVVP) ZT Absolventským výkonem
Úvod do režie (205UDRE) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář 2 (205DSEM2) ZT Diplomovou prací
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205LIDV2) ZT Absolventským výkonem
Metodologie výzkumu v umění 2 (205METV2) PZ Diplomovou prací
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 1 (205OBOR1) PZ Absolventským výkonem
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 2 (205OBOR2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205INSP) PZ Absolventským výkonem
Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky (205AOPD) ZT Teorie a historie dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205NTHDVPP)
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205DVVP) ZT
Dramatická výchova v mezinárodním kontextu (205DVMK) ZT
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205INSP) PZ
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205LIDV1) ZT
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205LIDV2) ZT
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 1 (205OBOR1) PZ
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 2 (205OBOR2) PZ
Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205ODKP) ZT
Psychologické aspekty současného dětství a dospívání (205PSYA) ZT
Psychologické otázky tvořivosti a umění (205PSTU) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205THDV1) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205THDV2) ZT
Divadlo pro děti a dětský divák (205DPDE) ZT Teorie a historie divadla a dramatu (S205NTHDD)
Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205DVVP) ZT
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205INSP) PZ
Literatura v kontextu dramatické výchovy 1 (205LIDV1) ZT
Literatura v kontextu dramatické výchovy 2 (205LIDV2) ZT
Myšlení o divadle 1 (205MYSD1) ZT
Myšlení o divadle 2 (205MYSD2) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205THDV1) ZT
Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205THDV2) ZT
Úvod do režie (205UDRE) PZ
Autorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205AUPP1) PZ Didaktika dramatické výchovy (S205NDDV)
Autorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205AUPP2) PZ
Inscenační práce se zvolenou skupinou (205INSP) PZ
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 1 (205OBOR1) PZ
Oborová didaktika - příklady dobré praxe 2 (205OBOR2) PZ
Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205ODKP) ZT