Autorský umělecko-pedagogický projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205AUPP2 ZK 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

  1. Ověření dovedností a vědomostí z oblasti didaktiky dramatické výchovy a dalších předmětů, které posluchač získal v průběhu studia.
  2. Příprava projektu.
  3. Realizace projektu.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě realizace vlastního projektu, reflexe vlastního projektu v seminářích a při konzultacích a aktivity na seminářích.

Během semestru je vyžadována samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů