English versionEnglish version
Loading...
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra výchovné dramatiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
205AUD1 Autorsko - dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205ADV1 Autorsko - dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205AUD2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205ADV2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
Z 2 10/S Předmět není vypsán
205ATV2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205AUD3 Autorsko - dramatizátorský seminář 3
 
česky ZK 4 10/S Předmět není vypsán
205ADY1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205ATV1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205ADR1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 22/S Předmět není vypsán
205QADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205ADK2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205ADR2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 26/S Předmět není vypsán
205QADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205ADK3 Autorsko-dramatizátorský seminář 3
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205ADR3 Autorsko-dramatizátorský seminář 3
 
česky ZK 3 22/S Předmět není vypsán
205ADK4 Autorsko-dramatizátorský seminář 4
 
česky ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205BMC1 Biomechanická cvičení 1
 
česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
205BMC2 Biomechanická cvičení 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205DRV1 Didaktika dramatické výchovy 1
 
Z 1 5/S Předmět není vypsán
205XDDV1 Didaktika dramatické výchovy 1 Z 1 10/S
205YDDV1 Didaktika dramatické výchovy 1 Z 1 12/S
205DRV2 Didaktika dramatické výchovy 2
 
Z 2 10/S Předmět není vypsán
205XDDV2 Didaktika dramatické výchovy 2 Z 1 8/S
205YDDV2 Didaktika dramatické výchovy 2 Z 1 20/S
205DRV3 Didaktika dramatické výchovy 3
 
Z 2 10/S Předmět není vypsán
205XDDV3 Didaktika dramatické výchovy 3 Z 1 7/S
205YDDV3 Didaktika dramatické výchovy 3
 
Z 1 20/S Předmět není vypsán
205DRV4 Didaktika dramatické výchovy 4
 
Z 2 10/S Předmět není vypsán
205XDDV4 Didaktika dramatické výchovy 4 ZK 2 10/S
205YDDV4 Didaktika dramatické výchovy 4
 
ZK 2 13/S Předmět není vypsán
205DRV5 Didaktika dramatické výchovy 5
 
ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205DVA1 Didaktika dramatické výchovy I. 1
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205DTA1 Didaktika dramatické výchovy I. 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205DDY2 Didaktika dramatické výchovy I. 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205DTA2 Didaktika dramatické výchovy I. 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205DDY3 Didaktika dramatické výchovy I. 3
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205DAV1 Didaktika dramatické výchovy II. 1
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205DVY1 Didaktika dramatické výchovy II. 1
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205DPL1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
205DPK1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XDIS1 Diplomový seminář 1 česky Z 1 8/S
205YDIS1 Diplomový seminář 1 česky Z 1 11/S
205QDIS1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 6/S Předmět není vypsán
205DPK2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205DPS2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DIL2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205XDIS2 Diplomový seminář 2 česky Z 1 8/S
205YDIS2 Diplomový seminář 2 česky Z 1 12/S
205QDIS2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DDL1 Divadelní dílna 1 česky Z 1 48/S Z 1 48/S
205DDL2 Divadelní dílna 2
 
česky ZK 3 60/S Předmět není vypsán
205DIA1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205DPR1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 3 45/S Předmět není vypsán
205DIP1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 4 65/S Předmět není vypsán
205XDPA1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 2 15/S Předmět není vypsán
205YDPA1 Divadelní projekt I. 1 česky ZK 2 22/S
205DIA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 4 40/S Předmět není vypsán
205DPA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 4 60/S Předmět není vypsán
205DJA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 3 25/S Předmět není vypsán
205XDPA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205YDPA2 Divadelní projekt I. 2 česky ZK 3 24/S
205XDPA3 Divadelní projekt I. 3 česky ZK 2 15/S
205YDPA3 Divadelní projekt I. 3 česky ZK 2 30/S
205XDPA4 Divadelní projekt I. 4 česky ZK 2 10/S
205YDPA4 Divadelní projekt I. 4 česky ZK 2 24/S
205XDPA5 Divadelní projekt I. 5 česky ZK 2 14/S
205YDPA5 Divadelní projekt I. 5
 
česky ZK 2 22/S Předmět není vypsán
205DRB1 Divadelní projekt II. 1
 
česky ZK 2 15/S Předmět není vypsán
205DEB1 Divadelní projekt II. 1
 
ZK 2 24/S Předmět není vypsán
205DPY1 Divadelní projekt II. 1
 
česky ZK 3 45/S Předmět není vypsán
205DEX2 Divadelní projekt II. 2
 
ZK 5 20/S Předmět není vypsán
205DRS2 Divadelní projekt II. 2
 
česky ZK 4 30/S Předmět není vypsán
205DPY2 Divadelní projekt II. 2
 
česky ZK 2 40/S Předmět není vypsán
205DPB3 Divadelní projekt II. 3
 
česky ZK 4 45/S Předmět není vypsán
205DEB3 Divadelní projekt II. 3
 
ZK 7 50/S Předmět není vypsán
205QDIP1 Divadelní přehlídka 1
 
česky Z 2 50/S Předmět není vypsán
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10/S
205DSI2 Divadelní sporty a improvizace 2 česky Z 2 10/S
205QDPB1 Divadlení projekt II. 1
 
česky ZK 4 20/S Předmět není vypsán
205QDPB2 Divadlení projekt II. 2
 
česky ZK 6 35/S Předmět není vypsán
205DFO1 Divadlo fórum
 
česky Z 2 20 Předmět není vypsán
205DPD1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 20/S Předmět není vypsán
205DPE1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 10/S Předmět není vypsán
205QDPD1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205DPD2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 5 20/S Předmět není vypsán
205DPE2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205QDPD2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205DVX1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 36/S Předmět není vypsán
205DVZ1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DIV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205QDVV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205DVZ2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DVX2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 45/S Předmět není vypsán
205DIV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 1 17/S Předmět není vypsán
205QDVV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205DIV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3
 
česky Z 2 17/S Předmět není vypsán
205QDVV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
205QDDS1 Dramatická výchova a děti s SPU 1
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205QDDS2 Dramatická výchova a děti s SPU 2
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205QDVD1 Dramatická výchova s dospělými 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205QDVD2 Dramatická výchova s dospělými 2
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205DVM1 Dramatická výchova v mateřské škole Z 1 Z 1
205XDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle Z 1 15/S Z 1 15/S
205YDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle Z 1 15/S
205DVS1 Dramatická výchova ve škole 1
 
česky Z 3 50/S Předmět není vypsán
205DVD1 Dramatická výchova ve škole 1
 
česky Z 3 50/S Předmět není vypsán
205DVT1 Dramatická výchova ve škole 1
 
česky Z 3 50/S Předmět není vypsán
205XDSE1 Dramatizátorský seminář 1 česky ZK 2 10/S
205YDSE1 Dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205DSC1 Dějiny světového a českého divadla 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205DSS1 Dějiny světového a českého divadla 1
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC1 Dějiny světového a českého divadla 1
 
česky Z 6 10/S Předmět není vypsán
205DSC2 Dějiny světového a českého divadla 2
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205DSS2 Dějiny světového a českého divadla 2
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC2 Dějiny světového a českého divadla 2
 
česky ZK 6 10/S Předmět není vypsán
205DSC3 Dějiny světového a českého divadla 3
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205DSS3 Dějiny světového a českého divadla 3
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC3 Dějiny světového a českého divadla 3 česky ZK 3 10/S
205DSC4 Dějiny světového a českého divadla 4
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205DSS4 Dějiny světového a českého divadla 4
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC4 Dějiny světového a českého divadla 4 česky ZK 3 10/S
205DSC5 Dějiny světového a českého divadla 5
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205DSS5 Dějiny světového a českého divadla 5
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC5 Dějiny světového a českého divadla 5 česky ZK 2 8/S
205DSC6 Dějiny světového a českého divadla 6
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205DSS6 Dějiny světového a českého divadla 6
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XDSC6 Dějiny světového a českého divadla 6 česky ZK 2 10/S
205DSC7 Dějiny světového a českého divadla 7
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205DVP1 Děti s vývojovými poruchami a dramatická výchova 1
 
česky Z 3 12/S Z 3 12/S Předmět není vypsán
205DES1 Dětská scéna 1 česky Z 3 50/S
205XDES1 Dětská scéna 1 česky Z 2 50/S
205YDES1 Dětská scéna 1
 
česky Z 2 50/S Předmět není vypsán
205XHPM1 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 1
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205YHPM1 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 1 česky ZK 2 22/S
205XHPM2 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 2
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205YHPM2 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 2 česky ZK 3 24/S
205XHPM3 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 3 česky ZK 2 10/S
205YHPM3 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 3 česky ZK 2 22/S
205HTV1 Herecká tvorba 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205QHET1 Herecká tvorba 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205HTV2 Herecká tvorba 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205QHET2 Herecká tvorba 2
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205QHET3 Herecká tvorba 3
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205QHET4 Herecká tvorba 4
 
česky ZK 4 30/S Předmět není vypsán
205XHEV1 Herecká výchova 1 česky Z 1 10/S
205YHEV1 Herecká výchova 1 česky Z 1 22/S
205XHEV2 Herecká výchova 2 česky Z 2 10/S
205YHEV2 Herecká výchova 2 česky Z 2 24/S
205XHEV3 Herecká výchova 3 česky Z 1 10/S
205YHEV3 Herecká výchova 3
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205XHEV4 Herecká výchova 4 česky ZK 2 10/S
205YHEV4 Herecká výchova 4
 
česky ZK 2 24/S Předmět není vypsán
205HKA1 Herecká výchova I. 1
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205HVA1 Herecká výchova I. 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205HEA1 Herecká výchova I. 1
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205HRA1 Herecká výchova I. 1
 
česky Z 4 10/S Předmět není vypsán
205HVA2 Herecká výchova I. 2
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205HKA2 Herecká výchova I. 2
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205HEV2 Herecká výchova I. 2
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205HRA2 Herecká výchova I. 2
 
česky Z 4 15/S Předmět není vypsán
205HKA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 4 15/S Předmět není vypsán
205HVA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205HRA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 4 15/S Předmět není vypsán
205HVA4 Herecká výchova I. 4
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HKA4 Herecká výchova I. 4
 
česky Z 4 15/S Předmět není vypsán
205HRA4 Herecká výchova I. 4
 
česky ZK 5 15/S Předmět není vypsán
205HKA5 Herecká výchova I. 5
 
česky Z 4 15/S Předmět není vypsán
205HKA6 Herecká výchova I. 6
 
česky ZK 5 15/S Předmět není vypsán
205HVB1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205HB1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205HVY1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205HB10 Herecká výchova II. 10
 
česky ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205HB2 Herecká výchova II. 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205HVB2 Herecká výchova II. 2
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205HVY2 Herecká výchova II. 2
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205HB3 Herecká výchova II. 3
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205HVB3 Herecká výchova II. 3
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205HB4 Herecká výchova II. 4
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205HVB4 Herecká výchova II. 4
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HB5 Herecká výchova II. 5
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205HB6 Herecká výchova II. 6
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205HB7 Herecká výchova II. 7
 
česky Z 4 8/S Předmět není vypsán
205HB8 Herecká výchova II. 8
 
česky Z 4 10/S Předmět není vypsán
205HB9 Herecká výchova II. 9
 
česky Z 4 10/S Předmět není vypsán
205HDD1 Historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205HDD2 Historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205QHLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205HLY2 Historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205QHLD2 Historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
205HLY3 Historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky ZK 2 15/S Předmět není vypsán
205HV1 Hlasová výchova - individuálně 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV10 Hlasová výchova - individuálně 10
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV2 Hlasová výchova - individuálně 2 česky Z 1
205HV3 Hlasová výchova - individuálně 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV4 Hlasová výchova - individuálně 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV5 Hlasová výchova - individuálně 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV6 Hlasová výchova - individuálně 6
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV7 Hlasová výchova - individuálně 7
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV8 Hlasová výchova - individuálně 8
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV9 Hlasová výchova - individuálně 9
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HVM1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205HVK1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205HSM1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XHVM1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205YHVE1 Hlasová výchova s metodikou 1 česky Z 2 22/S
205HVK2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205HVM2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205HSM2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XHVM2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205YHVE2 Hlasová výchova s metodikou 2 česky Z 2 24/S
205HVK3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205HVM3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205HSY3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XHVM3 Hlasová výchova s metodikou 3 česky Z 2 8/S
205YHVM3 Hlasová výchova s metodikou 3 česky Z 2 22/S
205HVK4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205HVM4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HSY4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XHVM4 Hlasová výchova s metodikou 4 česky Z 2 10/S
205YHVE4 Hlasová výchova s metodikou 4 česky Z 2 24/S
205HVS5 Hlasová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 7/S Předmět není vypsán
205XHVM5 Hlasová výchova s metodikou 5 česky Z 1 7/S
205YHVE5 Hlasová výchova s metodikou 5
 
česky Z 2 22/S Předmět není vypsán
205HVK6 Hlasová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XHVM6 Hlasová výchova s metodikou 6 česky ZK 2 10/S
205YHVE6 Hlasová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 2 24/S Předmět není vypsán
205HPL1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205HPX1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205XHPL1 Hra s předmětem a loutkou 1 česky Z 1 14/S
205YHPL1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 14/S Předmět není vypsán
205HPL2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
205HPR2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HPX2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205XHPL2 Hra s předmětem a loutkou 2 česky ZK 2 18/S
205YHPL2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 18/S Předmět není vypsán
205HRK1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205HRV1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205HYV1 Hudebně rytmická výchova 1
 
Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XHRV1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205YHRV1 Hudebně rytmická výchova 1 česky Z 1 22/S
205HRK2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205HRV2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205HYV2 Hudebně rytmická výchova 2
 
ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XHRV2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 2 15/S Předmět není vypsán
205YHRV2 Hudebně rytmická výchova 2 česky ZK 2 24/S
205QIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1
 
česky ZK 4 10/S Předmět není vypsán
205IPD Inscenační práce s dětmi a mládeží česky Z 1 Z 1
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205IKD2 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 2
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205KLT1 Kapitoly z literární teorie 1
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205KLT2 Kapitoly z literární teorie 2
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205KLT3 Kapitoly z literární teorie 3
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XKTL1 Kapitoly z teorie literatury 1
 
česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
205YKTL1 Kapitoly z teorie literatury 1 česky Z 1 22/S
205XKTL2 Kapitoly z teorie literatury 2
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
205YKTL2 Kapitoly z teorie literatury 2 česky ZK 2 24/S
205LDM1 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 28/S Předmět není vypsán
205LMZ1 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205LMZ2 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205THL2 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205LMZ3 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205THL3 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205LDM4 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 4
 
česky ZK 5 20/S Předmět není vypsán
205LMZ4 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 4
 
česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
205LMZ5 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 5
 
česky ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205XKOM1 Komunikace 1 česky Z 1 12/S
205YKOM1 Komunikace 1
 
česky Z 1 26/S Předmět není vypsán
205KSK1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 17/S Předmět není vypsán
205PSC1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205KSE1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205KSK2 Komunikace a sémiotika chování 2
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205KSE2 Komunikace a sémiotika chování 2
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XKDI1 Komunitní divadlo 1 česky Z 1 20/S
205YKDI1 Komunitní divadlo 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205XKDI2 Komunitní divadlo 2 česky ZK 2 20/S
205YKDI2 Komunitní divadlo 2
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205KDR1 Kritika dětského divadla a přednesu 1
 
Z 3 10/S Předmět není vypsán
205KDR2 Kritika dětského divadla a přednesu 2
 
ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205XLDM1 Literatura pro děti a mládež 1 česky Z 1 10/S
205YLDM1 Literatura pro děti a mládež 1 česky Z 1 22/S
205XLDM2 Literatura pro děti a mládež 2 česky ZK 2 10/S
205YLDM2 Literatura pro děti a mládež 2 česky ZK 2 24/S
205LPN1 Loutkářská propedeutika - animace 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205LPN2 Loutkářská propedeutika - animace 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205LOT1 Loutkářské techniky 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205LOT2 Loutkářské techniky 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205MDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205MDK1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205MDY1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 14/S Předmět není vypsán
205XMDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 česky Z 2 15/S
205YMDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 česky Z 2 30/S
205MDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205MDR2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
205MDA2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky ZK 4 20/S Předmět není vypsán
205XMDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 česky Z 2 20/S
205YMDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky Z 2 36/S Předmět není vypsán
205MPM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3
 
česky Z 2 25/S Předmět není vypsán
205XMDM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 česky ZK 3 20/S
205YMDM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205MPM4 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4
 
česky ZK 3 45/S Předmět není vypsán
205MDP1 Metodika práce s dětským přednašečem 1
 
česky Z 3 10/S Předmět není vypsán
205MDS1 Metodika práce s dětským přednašečem 1
 
Z 3 20/S Předmět není vypsán
205MDP2 Metodika práce s dětským přednašečem 2
 
česky Z 3 20/S Předmět není vypsán
205MDL1 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 1
 
česky Z 3 25/S Předmět není vypsán
205QMSV1 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205MDL2 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 2
 
česky Z 3 35/S Předmět není vypsán
205QMSV2 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 2
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
205MDL3 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 3
 
česky ZK 9 35/S Předmět není vypsán
205MLS Mladá scéna česky Z 1
205MYD1 Myšlení o divadle 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205QMOD1 Myšlení o divadle 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205MYD2 Myšlení o divadle 2
 
česky ZK 4 10/S Předmět není vypsán
205QMOD2 Myšlení o divadle 2
 
česky ZK 4 10/S Předmět není vypsán
205PAN1 Pantomima 1 česky Z 1 10/S
205PAN2 Pantomima 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PDG1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PDK1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XPED1 Pedagogika 1 česky Z 1 10/S
205YPED1 Pedagogika 1 česky Z 1 22/S
205PDG2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 25/S Předmět není vypsán
205PDK2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XPED2 Pedagogika 2 česky Z 1 10/S
205YPED2 Pedagogika 2 česky Z 1 20/S
205PDK3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205PDG3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205XPED3 Pedagogika 3 česky ZK 2 10/S
205YPED3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
205PED1 Pedagogika a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205PED2 Pedagogika a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
205PHK1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205PPY1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 2 35/S Předmět není vypsán
205QPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
205PHK2 Pedagogika a psychologie dramatické hry 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205PVM1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205PVK1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205PVV1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 30/S Předmět není vypsán
205PVO1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XPVM1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205YPVE1 Pohybová výchova s metodikou 1 česky Z 2 22/S
205PVM2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 30/S Předmět není vypsán
205PVK2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205PVV2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
Z 2 30/S Předmět není vypsán
205PVO2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XPVM2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205YPVE2 Pohybová výchova s metodikou 2 česky Z 2 24/S
205PVM3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205PVK3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205POV3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XPVM3 Pohybová výchova s metodikou 3 česky Z 2 8/S
205YPVM3 Pohybová výchova s metodikou 3 česky Z 2 22/S
205PVK4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205PVM4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 2 20/S Předmět není vypsán
205POV4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XPVM4 Pohybová výchova s metodikou 4 česky Z 2 10/S
205YPVE4 Pohybová výchova s metodikou 4 česky Z 2 24/S
205PVX5 Pohybová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 7/S Předmět není vypsán
205XPVM5 Pohybová výchova s metodikou 5 česky Z 1 7/S
205YPVE5 Pohybová výchova s metodikou 5
 
česky Z 2 22/S Předmět není vypsán
205PVK6 Pohybová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XPVM6 Pohybová výchova s metodikou 6 česky ZK 2 10/S
205YPVE6 Pohybová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 2 24/S Předmět není vypsán
205PDV1 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 2 55/S Předmět není vypsán
205PDY1 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205PTA2 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 2
 
česky ZK 4 50/S Předmět není vypsán
205PDY2 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 2
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205PKA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 3 36/S Předmět není vypsán
205PKA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a cvičení 2
 
česky Z 3 50/S Předmět není vypsán
205XPDA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 1
 
česky Z 3 36/S Předmět není vypsán
205YPDA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 1 česky Z 3 36/S
205XPDA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 2
 
česky Z 3 46/S Předmět není vypsán
205YPDA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 2 česky Z 3 50/S
205XPDA3 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 3 česky ZK 4 28/S
205YPDA3 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 3 česky ZK 4 30/S
205PKB1 Praktikum dramatické výchovy II. Dramatické hry a cvičení 1
 
česky ZK 5 25/S Předmět není vypsán
205PDB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PST1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 1 50/S Předmět není vypsán
205XPRB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1 česky Z 3 40/S
205YPRB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1 česky Z 3 40/S
205PDB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2
 
česky Z 2 25/S Předmět není vypsán
205XPRB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2 česky ZK 3 23/S
205YPRB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 3 25/S Předmět není vypsán
205XPRB3 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 3 česky ZK 4 44/S
205YPRB3 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 3
 
česky ZK 4 44/S Předmět není vypsán
205PKC1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 3 50/S Předmět není vypsán
205PTC1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 2 30/S Předmět není vypsán
205PRY1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205PTD2 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 2
 
ZK 5 40/S Předmět není vypsán
205PRY2 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 4 55/S Předmět není vypsán
205PKD1 Praktikum dramatické výchovy IV. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 5 30/S Předmět není vypsán
205PKD2 Praktikum dramatické výchovy IV. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 5 55/S Předmět není vypsán
205PXA1 Praxe I. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXA1 Praxe I. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205YPXA1 Praxe I. 1 česky Z 1
205PXA2 Praxe I. 2
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205XPXA2 Praxe I. 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205YPXA2 Praxe I. 2 česky Z 1
205PXA3 Praxe I. 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205PXB1 Praxe II. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB1 Praxe II. 1 česky Z 1
205YPXB1 Praxe II. 1 česky Z 1
205PXB2 Praxe II. 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB2 Praxe II. 2 česky Z 1
205YPXB2 Praxe II. 2 česky Z 1
205PXB3 Praxe II. 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB3 Praxe II. 3 česky Z 1
205YPXB3 Praxe II. 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205PXB4 Praxe II. 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB4 Praxe II. 4 česky Z 1
205YPXB4 Praxe II. 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205PXC1 Praxe III. 1
 
česky ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205YPEC1 Praxe III. 1
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
205XPEC1 Praxe III. 1 česky ZK 2 7/S
205PXC2 Praxe III. 2
 
česky ZK 7 8/S Předmět není vypsán
205YPEC2 Praxe III. 2
 
česky ZK 3 13/S Předmět není vypsán
205XPEC2 Praxe III. 2 česky ZK 3 8/S
205PVS1 Prostorové vztahy - prostor dramatu (scénografická dramaturgie) 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205PVD2 Prostorové vztahy - prostor dramatu (scénografická dramaturgie) 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XPVU1 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 1 česky Z 1 8/S
205YPVU1 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 1 česky Z 1 11/S
205XPVU2 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 2 česky Z 1 12/S
205YPVU2 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 2 česky Z 1 20/S
205PVZ1 Prostorové vztahy 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PZK1 Prostorové vztahy 1
 
česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
205PZK2 Prostorové vztahy 2
 
česky Z 1 7/S Předmět není vypsán
205PVZ2 Prostorové vztahy 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PZK3 Prostorové vztahy 3
 
česky Z 1 4/S Předmět není vypsán
205PVL1 Prostorové vztahy v historii pražské kotliny 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PVL2 Prostorové vztahy v historii pražské kotliny 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PSO1 Práce s maskou 1
 
Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PSU1 Práce s maskou 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PSO2 Práce s maskou 2
 
Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PSU2 Práce s maskou 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PAV1 Psychologické aspekty vyučování
 
Z 2 15/S Předmět není vypsán
205QPSS1 Psychologický seminář 1
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205QPSS2 Psychologický seminář 2
 
česky Z 3 15/S Předmět není vypsán
205PSD1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205PSK1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 5/S Předmět není vypsán
205PDR1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XPSD1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205YPDV1 Psychologie a dramatická výchova 1 česky Z 2 22/S
205PSK2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205PDR2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 13/S Předmět není vypsán
205PSV2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 26/S Předmět není vypsán
205XPSD2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky Z 2 16/S Předmět není vypsán
205YPDV2 Psychologie a dramatická výchova 2 česky Z 2 24/S
205PSK3 Psychologie a dramatická výchova 3
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205XPSD3 Psychologie a dramatická výchova 3 česky ZK 2 8/S
205YPDV3 Psychologie a dramatická výchova 3 česky ZK 2 12/S
205POS1 Psychologie osobnosti a sociální psychologie 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205POS2 Psychologie osobnosti a sociální psychologie 2
 
česky ZK 4 10/S Předmět není vypsán
205PHV1 Pěvecká a hlasová výchova 1
 
česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
205PHV2 Pěvecká a hlasová výchova 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205PML1 Předmět - maska - loutka 1
 
česky Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PMK1 Předmět - maska - loutka 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205PMS1 Předmět - maska - loutka 1
 
Z 1 8/S Předmět není vypsán
205PML2 Předmět - maska - loutka 2
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205PMK2 Předmět - maska - loutka 2
 
česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
205PMS2 Předmět - maska - loutka 2
 
ZK 3 12/S Předmět není vypsán
205PMU3 Předmět - maska - loutka 3
 
ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205PPS1 Předmět a prostor 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PAR1 Předmět a prostor 1
 
Z 1 20/S Předmět není vypsán
205PPS2 Předmět a prostor 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205PAR2 Předmět a prostor 2
 
Z 1 20/S Předmět není vypsán
205XPML1 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205YPMV1 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 1 česky Z 2 22/S
205XPML2 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205YPMV2 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 2 česky Z 2 24/S
205PEN1 Přednes 1
 
ZK 2 15/S Předmět není vypsán
205PEN2 Přednes 2
 
ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205XPMD1 Přednes a metodika přednesu 1 Z 2 14/S
205YPMD1 Přednes a metodika přednesu 1 Z 2 20/S
205XPMD2 Přednes a metodika přednesu 2 Z 1 10/S
205YPME2 Přednes a metodika přednesu 2
 
Z 1 22/S Předmět není vypsán
205XPMD3 Přednes a metodika přednesu 3 ZK 2 20/S
205YPME3 Přednes a metodika přednesu 3
 
ZK 2 24/S Předmět není vypsán
205PPK1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 14/S Předmět není vypsán
205PPP1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 25/S Předmět není vypsán
205PPE1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
205PPP2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky Z 1 21/S Předmět není vypsán
205PPK2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 30/S Předmět není vypsán
205PPE2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 13/S Předmět není vypsán
205PPP3 Přednes a přednesový projekt 3
 
česky ZK 3 22/S Předmět není vypsán
205QPRP1 Přednesový projekt 1
 
česky Z 2 15/S Předmět není vypsán
205QPRP2 Přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 15/S Předmět není vypsán
205YPRP1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1 česky Z 2 12/S
205XPRR1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1 česky Z 2 12/S
205XPRR2 Příprava a realizace divadelní přehlídky 2 česky Z 2 10/S
205YPRE2 Příprava a realizace divadelní přehlídky 2
 
česky Z 2 22/S Předmět není vypsán
205PDP1 Příprava divadelní přehlídky 1
 
česky Z 2 25/S Předmět není vypsán
205PDP2 Příprava divadelní přehlídky 2 česky Z 2 25/S
205XRP1 Režijní práce v dětském souboru česky Z 2 20/S
205XRP2 Režijní práce v dětském souboru česky Z 2 20/S
205RPD1 Režijní práce v dětském souboru
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205RPR1 Ročníková práce 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205RPM1 Ročníková práce 1
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
205RPY1 Ročníková práce 1
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
205XROK1 Ročníková práce 1
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
205YROK1 Ročníková práce 1 česky ZK 2
205RPR2 Ročníková práce 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205STK1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 9 36/S Předmět není vypsán
205SAT1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
ZK 3 8/S Předmět není vypsán
205SAY1 Samostatný tvůrčí projekt 1 česky ZK 3 20/S
205QSTP1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 6 10/S Předmět není vypsán
205STP2 Samostatný tvůrčí projekt 2 česky ZK 9 30/S
205STK2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 9 45/S Předmět není vypsán
205SAP2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
ZK 6 8/S Předmět není vypsán
205QSTP2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 8 20/S Předmět není vypsán
205SCH1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205SHK1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XSCH1 Scénická hudba 1 česky Z 1 10/S
205YSCH1 Scénická hudba 1 česky Z 1 12/S
205SCH2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
205SHK2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205XSCH2 Scénická hudba 2 česky Z 1 8/S
205YSCH2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 11/S Předmět není vypsán
205SES1 Seminář sebereflexe 1
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205SSE1 Seminář sebereflexe 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205QSSC1 Semiotika a scénologie chování 1
 
česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
205XST1 Storytelling
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205YST1 Storytelling
 
česky Z 1 15/S Předmět není vypsán
205SVP1 Světlo v prostoru 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205SVP2 Světlo v prostoru 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205TLU1 Technologie loutek - kurz 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205TLU2 Technologie loutek - kurz 2
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205TLT1 Technologie loutek 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205TLT2 Technologie loutek 2
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205THD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205THR1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205QTHD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky ZK 4 15/S Předmět není vypsán
205THD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205THR2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 2 10/S Předmět není vypsán
205QTHD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 5 15/S Předmět není vypsán
205THD3 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 3
 
česky ZK 9 10/S Předmět není vypsán
205THD4 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 4
 
česky ZK 9 10/S Předmět není vypsán
205TDV1 Teorie dramatické výchovy 1
 
česky ZK 2 28/S Předmět není vypsán
205TVK1 Tvorba koncepce dramacentra 1
 
česky Z 2 25/S Předmět není vypsán
205TVK2 Tvorba koncepce dramacentra 2
 
česky Z 2 25/S Předmět není vypsán
205XTP1 Tvůrčí psaní česky Z 2 20/S
205VLP1 Volba předlohy pro DV a DD 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205VLP2 Volba předlohy pro DV a DD 2
 
ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205XVPD1 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205YVPD1 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 1
 
Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XVPD2 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 2
 
ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205YVPD2 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 2
 
ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205NPB1 Vývojová neuropsychobiologie 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205QVNP1 Vývojová neuropsychobiologie 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205NPB2 Vývojová neuropsychobiologie 2
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205QVNP2 Vývojová neuropsychobiologie 2
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205ZAK1 Základy akrobacie
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205YZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205XZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205YZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205XZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 8/S Předmět není vypsán
205ZDM1 Základy dramaturgie 1
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DRZ1 Základy dramaturgie 1
 
česky Z 1 22/S Předmět není vypsán
205XZDR1 Základy dramaturgie 1 česky Z 1 10/S
205YZDR1 Základy dramaturgie 1 česky Z 1 22/S
205ZDM2 Základy dramaturgie 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205DRZ2 Základy dramaturgie 2
 
česky ZK 3 28/S Předmět není vypsán
205XZDR2 Základy dramaturgie 2 česky ZK 2 10/S
205YZDR2 Základy dramaturgie 2 česky ZK 2 24/S
205ZDM3 Základy dramaturgie 3
 
ZK 5 10/S Předmět není vypsán
205XZDR3 Základy dramaturgie 3 ZK 2 8/S
205YZDR3 Základy dramaturgie 3
 
ZK 2 22/S Předmět není vypsán
205ZAA1 Základy dramaturgie I. 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205ZAA2 Základy dramaturgie I. 2
 
česky Z 2 10/S Předmět není vypsán
205ZAA3 Základy dramaturgie I. 3
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
205QZMV1 Základy metodologie výzkumu 1
 
česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
205QZMV2 Základy metodologie výzkumu 2
 
česky Z 1 K Předmět není vypsán
205QUDR1 Úvod do režie 1
 
česky Z 2 20/S Předmět není vypsán
205UDV1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
205USD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
205XUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
205YUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1 česky Z 2 12/S
205XUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 česky ZK 2 10/S
205YUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky ZK 2 26/S Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 3. 2017