Tisk

Katedra výchovné dramatiky

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
205KAOP Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky
 
Předmět není vypsán
205AUD1 Autorsko - dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205ADV1 Autorsko - dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205AUD2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205ADV2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205ATV2 Autorsko - dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205AUD3 Autorsko - dramatizátorský seminář 3
 
česky ZK 4 10S Předmět není vypsán
205ADY1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205ATV1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205ADR1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 22S Předmět není vypsán
205QADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1 česky Z 2 10S
7205QADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205ZADS1 Autorsko-dramatizátorský seminář 1
 
česky Z 2 22S Předmět není vypsán
205ADK2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205ADR2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 26S Předmět není vypsán
205QADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2 česky ZK 3 10S
7205QADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205ZADS2 Autorsko-dramatizátorský seminář 2
 
česky ZK 3 24S Předmět není vypsán
205ADK3 Autorsko-dramatizátorský seminář 3
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205ADR3 Autorsko-dramatizátorský seminář 3
 
česky ZK 3 22S Předmět není vypsán
205ADK4 Autorsko-dramatizátorský seminář 4
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205KAPDP Autorské psaní a dramaturgické praktikum
 
Předmět není vypsán
205KAP1 Autorský umělecko-pedagogický projekt 1
 
Předmět není vypsán
205KAP2 Autorský-umělecko pedagogický projekt 2
 
ZK 6 10SS+30P Předmět není vypsán
205BMC1 Biomechanická cvičení 1
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205BMC2 Biomechanická cvičení 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205CIZJ1 Cizí jazyk pro odborné účely
 
Předmět není vypsán
205KCJO1 Cizí jazyk pro odborné účely 1
 
Předmět není vypsán
205KCJO2 Cizí jazyk pro odborné účely 2
 
Předmět není vypsán
205CIZJ2 Cizí jazyk pro odborné účely 2
 
Předmět není vypsán
205DRV1 Didaktika dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 5S Předmět není vypsán
205XDDV1 Didaktika dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YDDY1 Didaktika dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205DRV2 Didaktika dramatické výchovy 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205XDDV2 Didaktika dramatické výchovy 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YDDY2 Didaktika dramatické výchovy 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205DRV3 Didaktika dramatické výchovy 3
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205XDDV3 Didaktika dramatické výchovy 3 česky Z 1 7S
205YDDY3 Didaktika dramatické výchovy 3
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205DDV4 Didaktika dramatické výchovy 4
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205DRV4 Didaktika dramatické výchovy 4
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205XDDV4 Didaktika dramatické výchovy 4 česky ZK 2 10S
205YDDY4 Didaktika dramatické výchovy 4
 
česky ZK 2 14S Předmět není vypsán
205DRV5 Didaktika dramatické výchovy 5
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DVA1 Didaktika dramatické výchovy I. 1
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205DTA1 Didaktika dramatické výchovy I. 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205DDY2 Didaktika dramatické výchovy I. 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205DTA2 Didaktika dramatické výchovy I. 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205DDY3 Didaktika dramatické výchovy I. 3
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205DAV1 Didaktika dramatické výchovy II. 1
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205DVY1 Didaktika dramatické výchovy II. 1
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205DPL1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 16S Předmět není vypsán
205DPK1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YDIS1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 11S Předmět není vypsán
205QDIS1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 6S Předmět není vypsán
205KDIS1 Diplomový seminář 1
 
Předmět není vypsán
205ZDIS1 Diplomový seminář 1 česky Z 1 11S
205XDPL1 Diplomový seminář 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205DPK2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205DPS2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205DIL2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205YDIS2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205QDIS2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205KDIS2 Diplomový seminář 2
 
Předmět není vypsán
205ZDIS2 Diplomový seminář 2 česky Z 2 12S
205XDPL2 Diplomový seminář 2
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205DS2 Diplomový seminář 2
 
Předmět není vypsán
205DDL1 Divadelní dílna 1 česky Z 1 48S Z 1 48S
205DDL2 Divadelní dílna 2
 
česky ZK 3 60S Předmět není vypsán
205KDL Divadelní lektorství
 
Předmět není vypsán
205DIVL Divadelní lektorství
 
Předmět není vypsán
205KDPD Divadelní praktikum a jeho didaktika - Dramaturgie
 
Předmět není vypsán
205KPR Divadelní praktikum a jeho didaktika - Režie
 
Předmět není vypsán
205KDPU Divadelní praktikum a jeho didaktika - Umělecký přednes
 
Předmět není vypsán
205DIA1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205DPR1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 3 45S Předmět není vypsán
205DIP1 Divadelní projekt I. 1
 
česky ZK 4 65S Předmět není vypsán
205YDRA1 Divadelní projekt I. 1 česky ZK 3 22S
205XDJA1 Divadelní projekt I. 1 česky ZK 3 15S
205DIA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 4 40S Předmět není vypsán
205DPA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 4 60S Předmět není vypsán
205DJA2 Divadelní projekt I. 2
 
česky ZK 3 25S Předmět není vypsán
205YDRA2 Divadelní projekt I. 2 česky ZK 3 24S
205XDJA2 Divadelní projekt I. 2 česky ZK 3 30S
205YDRA3 Divadelní projekt I. 3
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205XDJA3 Divadelní projekt I. 3
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205YDRA4 Divadelní projekt I. 4
 
česky ZK 3 24S Předmět není vypsán
205XDJA4 Divadelní projekt I. 4
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YDRA5 Divadelní projekt I. 5
 
česky ZK 3 22S Předmět není vypsán
205XDJA5 Divadelní projekt I. 5 česky ZK 3 14S
205DRB1 Divadelní projekt II. 1
 
česky ZK 2 15S Předmět není vypsán
205DEB1 Divadelní projekt II. 1
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205DPY1 Divadelní projekt II. 1
 
česky ZK 3 45S Předmět není vypsán
205DEX2 Divadelní projekt II. 2
 
česky ZK 5 20S Předmět není vypsán
205DRS2 Divadelní projekt II. 2
 
česky ZK 4 30S Předmět není vypsán
205DPY2 Divadelní projekt II. 2
 
česky ZK 2 40S Předmět není vypsán
205DPB3 Divadelní projekt II. 3
 
česky ZK 4 45S Předmět není vypsán
205DEB3 Divadelní projekt II. 3
 
česky ZK 7 50S Předmět není vypsán
205QDIP1 Divadelní přehlídka 1
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
205ZDIP1 Divadelní přehlídka 1 česky Z 2 50S
205DSI1 Divadelní sporty a improvizace 1 česky Z 2 10S
205DSI2 Divadelní sporty a improvizace 2 česky Z 2 10S
205QDPB1 Divadlení projekt II. 1
 
česky ZK 4 20S Předmět není vypsán
205ZDPB1 Divadlení projekt II. 1 česky ZK 4 24S
205QDPB2 Divadlení projekt II. 2 česky ZK 6 30S
205ZDPB2 Divadlení projekt II. 2
 
česky ZK 6 36S Předmět není vypsán
205DFO1 Divadlo fórum
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205DPD1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
205DPE1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 3 10S Předmět není vypsán
205QDPD1 Divadlo pro děti 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205ZDPD1 Divadlo pro děti 1 česky Z 1 24S
205DPD2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 5 20S Předmět není vypsán
205DPE2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205QDPD2 Divadlo pro děti 2 česky ZK 2 10S
205ZDPD2 Divadlo pro děti 2
 
česky ZK 2 22S Předmět není vypsán
205KDDD Divadlo pro děti a dětský divák
 
Předmět není vypsán
205DPDDD Divadlo pro děti a dětský divák
 
ZK 2 2ST Předmět není vypsán
205DND Divadlo pro nejmenší
 
česky Předmět není vypsán
205KDEDP Divadlo v edukativních souvislostech - Divadelní postupy v neexpresivních oblastech vzdělávání
 
Předmět není vypsán
205KDEDU Divadlo v edukativních souvislostech - Divadlo utlačovaných
 
Předmět není vypsán
205KDES Divadlo v edukativních souvislostech - Dětské diváctví
 
Předmět není vypsán
205KDVVP Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi
 
Předmět není vypsán
205DVVP Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi
 
Předmět není vypsán
205DVV Divadlo ve výchově - volitelné
 
česky Z 1 10S Z 1 10S Předmět není vypsán
205DVX1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 36S Předmět není vypsán
205DVZ1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205DIV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205QDVV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZDVV1 Divadlo ve výchově a vyučování 1 česky Z 2 22S
205QDVY1 Divadlo ve výchově a vyučování 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
205DVZ2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205DVX2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 45S Předmět není vypsán
205DIV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 1 17S Předmět není vypsán
205QDVV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205ZDVV2 Divadlo ve výchově a vyučování 2 česky Z 2 24S
205QDVY2 Divadlo ve výchově a vyučování 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205DIV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3
 
česky Z 2 17S Předmět není vypsán
205QDVV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205ZDVV3 Divadlo ve výchově a vyučování 3
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205QDVY3 Divadlo ve výchově a vyučování 3 česky ZK 3 20S
205QDDS1 Dramatická výchova a děti s SPU 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZDDS1 Dramatická výchova a děti s SPU 1 česky Z 2 24S
205QDDS2 Dramatická výchova a děti s SPU 2 česky Z 2 15S
205ZDDS2 Dramatická výchova a děti s SPU 2
 
česky Z 2 22S Předmět není vypsán
205QDVD1 Dramatická výchova s dospělými 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205ZDVD1 Dramatická výchova s dospělými 1 česky Z 2 30S
205QDVD2 Dramatická výchova s dospělými 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZDVD2 Dramatická výchova s dospělými 2 česky Z 2 30S
205DAS Dramatická výchova se seniory česky Z 3 Z 3
205DVS Dramatická výchova se seniory česky Z 1 20S Z 1 20S
205KDSS Dramatická výchova se specifickými skupinami
 
Předmět není vypsán
205DVSSS Dramatická výchova se specifickými skupinami
 
Předmět není vypsán
205KDVSS Dramatická výchova se specifickými skupinami - Dospělí a senioři
 
Předmět není vypsán
205KDVSR Dramatická výchova se specifickými skupinami - Resocializační programy
 
Předmět není vypsán
205KDVDS Dramatická výchova se specifickými skupinami - nejmladší děti
 
Předmět není vypsán
205DVM1 Dramatická výchova v mateřské škole česky Z 1 Z 1
205KDVMK Dramatická výchova v mezinárodním kontextu
 
Předmět není vypsán
205DVMK Dramatická výchova v mezinárodním kontextu
 
Předmět není vypsán
205XDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle česky Z 1 15S Z 1 15S
205YDVP1 Dramatická výchova v profesionálním divadle
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205DVJ Dramatická výchova ve škole česky Z 2 50S
205DVS1 Dramatická výchova ve škole 1
 
česky Z 3 50S Předmět není vypsán
205DVD1 Dramatická výchova ve škole 1 česky Z 3 50S
205DVT1 Dramatická výchova ve škole 1
 
česky Z 3 50S Předmět není vypsán
205XDSE1 Dramatizátorský seminář 1 česky ZK 2 10S
205YDSE1 Dramatizátorský seminář 1
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205DSC1 Dějiny světového a českého divadla 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205DSS1 Dějiny světového a českého divadla 1
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS1 Dějiny světového a českého divadla 1 česky Z 2 10S
205DSC2 Dějiny světového a českého divadla 2
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205DSS2 Dějiny světového a českého divadla 2
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS2 Dějiny světového a českého divadla 2 česky ZK 4 10S
205DSC3 Dějiny světového a českého divadla 3
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DSS3 Dějiny světového a českého divadla 3
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS3 Dějiny světového a českého divadla 3
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DSC4 Dějiny světového a českého divadla 4
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205DSS4 Dějiny světového a českého divadla 4
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS4 Dějiny světového a českého divadla 4
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DSC5 Dějiny světového a českého divadla 5
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DSS5 Dějiny světového a českého divadla 5
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS5 Dějiny světového a českého divadla 5 česky ZK 2 10S
205DSC6 Dějiny světového a českého divadla 6
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DSS6 Dějiny světového a českého divadla 6
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205XDSS6 Dějiny světového a českého divadla 6 česky ZK 2 10S
205DSC7 Dějiny světového a českého divadla 7
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205DVP1 Děti s vývojovými poruchami a dramatická výchova 1
 
česky Z 3 12S Z 3 12S Předmět není vypsán
205DSVP1 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 1
 
Předmět není vypsán
205KDSP1 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova 1
 
Předmět není vypsán
205KDSP2 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova 2
 
Předmět není vypsán
205DSVP2 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova 2
 
Předmět není vypsán
205DES1 Dětská scéna 1
 
česky Z 3 50S Předmět není vypsán
205XDES1 Dětská scéna 1 česky Z 2 50S
205YDES1 Dětská scéna 1
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
205DESV Dětská scéna volitelná česky Z 2 50S
205FDV Filmově dramatická výchova česky Z 1 Z 1
205YHPH1 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 1 česky Z 1 22S
205XHPH1 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 1 česky Z 1 10S
205YHPH2 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 2 česky ZK 3 24S
205XHPH2 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 2 česky ZK 3 15S
205YHPH3 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 3
 
česky ZK 2 22S Předmět není vypsán
205XHPH3 Herecká propedeutika a metodika herecké práce 3
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205HTV1 Herecká tvorba 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205QHET1 Herecká tvorba 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZHET1 Herecká tvorba 1 česky Z 2 33S
205HTV2 Herecká tvorba 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205QHET2 Herecká tvorba 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZHET2 Herecká tvorba 2 česky Z 2 36S
205QHET3 Herecká tvorba 3 česky Z 2 20S
205ZHET3 Herecká tvorba 3
 
česky Z 2 33S Předmět není vypsán
205QHET4 Herecká tvorba 4
 
česky ZK 4 30S
205ZHET4 Herecká tvorba 4
 
česky ZK 4 36S Předmět není vypsán
205XHEV1 Herecká výchova 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YHRY1 Herecká výchova 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XHEV2 Herecká výchova 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205YHRY2 Herecká výchova 2
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
205XHEV3 Herecká výchova 3 česky Z 1 10S
205YHRY3 Herecká výchova 3
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XHEV4 Herecká výchova 4 česky ZK 2 10S
205YHRY4 Herecká výchova 4
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205HKA1 Herecká výchova I. 1
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205HVA1 Herecká výchova I. 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205HEA1 Herecká výchova I. 1
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205HRA1 Herecká výchova I. 1
 
česky Z 4 10S Předmět není vypsán
205HVA2 Herecká výchova I. 2
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205HKA2 Herecká výchova I. 2
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205HEV2 Herecká výchova I. 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205HRA2 Herecká výchova I. 2
 
česky Z 4 15S Předmět není vypsán
205HKA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 4 15S Předmět není vypsán
205HVA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205HRA3 Herecká výchova I. 3
 
česky Z 4 15S Předmět není vypsán
205HVA4 Herecká výchova I. 4
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HKA4 Herecká výchova I. 4
 
česky Z 4 15S Předmět není vypsán
205HRA4 Herecká výchova I. 4
 
česky ZK 5 15S Předmět není vypsán
205HKA5 Herecká výchova I. 5
 
česky Z 4 15S Předmět není vypsán
205HKA6 Herecká výchova I. 6
 
česky ZK 5 15S Předmět není vypsán
205HVB1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205HB1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205HVY1 Herecká výchova II. 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205HB10 Herecká výchova II. 10
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205HB2 Herecká výchova II. 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205HVB2 Herecká výchova II. 2
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205HVY2 Herecká výchova II. 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205HB3 Herecká výchova II. 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205HVB3 Herecká výchova II. 3
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205HB4 Herecká výchova II. 4
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205HVB4 Herecká výchova II. 4
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HB5 Herecká výchova II. 5
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205HB6 Herecká výchova II. 6
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205HB7 Herecká výchova II. 7
 
česky Z 4 8S Předmět není vypsán
205HB8 Herecká výchova II. 8
 
česky Z 4 10S Předmět není vypsán
205HB9 Herecká výchova II. 9
 
česky Z 4 10S Předmět není vypsán
205HDD1 Historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205HDD2 Historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205QHLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1 česky Z 1 20S
205ZHLD1 Historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 1 33S Předmět není vypsán
205HLY2 Historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205QHLD2 Historie literatury pro děti a mládež 2 česky ZK 3 20S
205ZHLD2 Historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky ZK 3 24S Předmět není vypsán
205HLY3 Historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky ZK 2 15S Předmět není vypsán
205HV1 Hlasová výchova - individuálně 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV10 Hlasová výchova - individuálně 10
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV2 Hlasová výchova - individuálně 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV3 Hlasová výchova - individuálně 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV4 Hlasová výchova - individuálně 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV5 Hlasová výchova - individuálně 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV6 Hlasová výchova - individuálně 6
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV7 Hlasová výchova - individuálně 7
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV8 Hlasová výchova - individuálně 8
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HV9 Hlasová výchova - individuálně 9
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205HVM1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205HVK1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205HSM1 Hlasová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YHVT1 Hlasová výchova s metodikou 1 česky Z 2 22S
205XHSM1 Hlasová výchova s metodikou 1 česky Z 2 8S
205HVK2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205HVM2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205HSM2 Hlasová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YHVT2 Hlasová výchova s metodikou 2 česky Z 2 24S
205XHSM2 Hlasová výchova s metodikou 2 česky Z 2 8S
205HVK3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205HVM3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205HSY3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YHVT3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XHSM3 Hlasová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205HVK4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205HVM4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HSY4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YHVT4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
205XHSM4 Hlasová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205HVS5 Hlasová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 7S Předmět není vypsán
205YHVT5 Hlasová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XHSM5 Hlasová výchova s metodikou 5 česky Z 1 8S
205HVK6 Hlasová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YHVT6 Hlasová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205XHSM6 Hlasová výchova s metodikou 6 česky ZK 2 8S
205HPL1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205HPX1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XHPL1 Hra s předmětem a loutkou 1 česky Z 1 14S
205YHPL1 Hra s předmětem a loutkou 1
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
205HPL2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205HPR2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HPX2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205XHPL2 Hra s předmětem a loutkou 2 česky ZK 2 18S
205YHPL2 Hra s předmětem a loutkou 2
 
česky ZK 2 18S Předmět není vypsán
205HRK1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205HRV1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205HYV1 Hudebně rytmická výchova 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YHTV1 Hudebně rytmická výchova 1 česky Z 2 22S
205XHTV1 Hudebně rytmická výchova 1 česky Z 2 8S
205HRK2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205HRV2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205HYV2 Hudebně rytmická výchova 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YHTV2 Hudebně rytmická výchova 2 česky ZK 3 24S
205XHTV2 Hudebně rytmická výchova 2 česky ZK 3 15S
205QIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1 česky ZK 4 10S
205ZIDM1 Inscenace s dětmi a mládeží 1
 
česky ZK 4 20S Předmět není vypsán
205IUP Inscenační a umělecko-pedagogické projekty nad rámec praxe česky Z 1 22S Z 1 22S
205IPD Inscenační práce s dětmi a mládeží
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205KIPS Inscenační práce se zvolenou skupinou
 
Předmět není vypsán
205INSP Inscenační práce se zvolenou skupinou
 
Předmět není vypsán
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30S
205IKD2 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 2
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205KLT1 Kapitoly z literární teorie 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205KLT2 Kapitoly z literární teorie 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205KLT3 Kapitoly z literární teorie 3
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YKTL1 Kapitoly z teorie literatury 1 česky Z 1 22S
205XKZL1 Kapitoly z teorie literatury 1 česky Z 2 12S
205YKTL2 Kapitoly z teorie literatury 2 česky ZK 2 24S
205XKZL2 Kapitoly z teorie literatury 2 česky ZK 2 12S
205LDM1 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 28S Předmět není vypsán
205LMZ1 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205LMZ2 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205THL2 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205LMZ3 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205THL3 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 3
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205LDM4 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 4
 
česky ZK 5 20S Předmět není vypsán
205LMZ4 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 4
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
205LMZ5 Kapitoly z teorie literatury a historie literatury pro děti a mládež 5
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205KKS Klinická stáž
 
Předmět není vypsán
205KLS Klinická stáž
 
česky Předmět není vypsán
205KS Klinická stáž
 
Předmět není vypsán
205XKOM1 Komunikace 1 česky Z 1 12S
205YKOM1 Komunikace 1
 
česky Z 1 26S Předmět není vypsán
205KSK1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 17S Předmět není vypsán
205PSC1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205KSE1 Komunikace a sémiotika chování 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205KSK2 Komunikace a sémiotika chování 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205KSE2 Komunikace a sémiotika chování 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205XKDI1 Komunitní divadlo 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XKDI2 Komunitní divadlo 2
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205KKDP1 Konzultace ke tvorbě diplomové práce 1
 
Předmět není vypsán
205KNDP1 Konzultace ke tvorbě diplomové práce 1
 
Předmět není vypsán
205KKDP2 Konzultace ke tvorbě diplomové práce 2
 
Předmět není vypsán
205KNDP2 Konzultace ke tvorbě diplomové práce 2
 
Předmět není vypsán
205KDR1 Kritika dětského divadla a přednesu 1
 
česky Z 3 10S Předmět není vypsán
205KDR2 Kritika dětského divadla a přednesu 2
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205XLDM1 Literatura pro děti a mládež 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YLDM1 Literatura pro děti a mládež 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XLDM2 Literatura pro děti a mládež 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205YLDM2 Literatura pro děti a mládež 2
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205KLKD1 Literatura v kontextu dramatické výchovy 1
 
Předmět není vypsán
205LIDV1 Literatura v kontextu dramatické výchovy 1
 
Předmět není vypsán
205KLKD2 Literatura v kontextu dramatické výchovy 2
 
Předmět není vypsán
205LIDV2 Literatura v kontextu dramatické výchovy 2
 
Předmět není vypsán
205LIT Literárně dramatický seminář
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205LPN1 Loutkářská propedeutika - animace 1
 
česky Z 1 10S Z 1 10S Předmět není vypsán
205LPN2 Loutkářská propedeutika - animace 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205LOT1 Loutkářské techniky 1 česky Z 1 10S
205LOT2 Loutkářské techniky 2 česky Z 1 10S
205MDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205MDK1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205MDY1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 14S Předmět není vypsán
205XMDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205YMDM1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1
 
česky Z 2 30S Předmět není vypsán
205MDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205MDR2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205MDA2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky ZK 4 20S Předmět není vypsán
205XMDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 česky Z 2 20S
205YMDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2
 
česky Z 2 36S Předmět není vypsán
205MPM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205XMDM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 česky ZK 3 20S
205YMDM3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205MPM4 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4
 
česky ZK 3 45S Předmět není vypsán
205MDP1 Metodika práce s dětským přednašečem 1
 
česky Z 3 10S Předmět není vypsán
205MDS1 Metodika práce s dětským přednašečem 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
205MDP2 Metodika práce s dětským přednašečem 2
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
205MDL1 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 1
 
česky Z 3 25S Předmět není vypsán
205MDL2 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 2
 
česky Z 3 35S Předmět není vypsán
205MDL3 Metodika vedení dramatickovýchovných lekcí 3
 
česky ZK 9 35S Předmět není vypsán
205KMVU1 Metodologie výzkumu v umění 1
 
Předmět není vypsán
205METV1 Metodologie výzkumu v umění 1
 
Předmět není vypsán
205KMVU2 Metodologie výzkumu v umění 2
 
Předmět není vypsán
205METV2 Metodologie výzkumu v umění 2
 
Předmět není vypsán
7205QMSV1 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205ZMSD1 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205QMSD1 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 1 česky Z 2 20S
7205QMSV2 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 2
 
česky ZK 4 20S Předmět není vypsán
205ZMSD2 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 2
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205QMSD2 Metody a styly vedení dramatickovýchovných lekcí 2 česky ZK 3 20S
205KMTF Metody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Filmová a mediální výchova
 
Předmět není vypsán
205KMTH Metody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Hudební animace
 
Předmět není vypsán
205KMTM Metody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Muzejní a galerijní animace
 
Předmět není vypsán
205MLS Mladá scéna česky Z 1
205MLV Mluvní výchova - logopedie česky Z 1 Z 1
205MYD1 Myšlení o divadle 1
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205ZMOD1 Myšlení o divadle 1 česky Z 2 12S
205KMYS1 Myšlení o divadle 1
 
Předmět není vypsán
205MYŠD1 Myšlení o divadle 1
 
Předmět není vypsán
205QMDI1 Myšlení o divadle 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205MYS1 Myšlení o divadle 1 - volitelné
 
česky Z 1 8S Z 1 8S Předmět není vypsán
205MYD2 Myšlení o divadle 2
 
česky ZK 4 10S Předmět není vypsán
205ZMOD2 Myšlení o divadle 2 česky ZK 3 13S
205KMYS2 Myšlení o divadle 2
 
Předmět není vypsán
205QMDI2 Myšlení o divadle 2
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205OBOR1 Oborová didaktika - příklady dobré praxe 1
 
Předmět není vypsán
205OBOR2 Oborová didaktika - příklady dobré praxe 2
 
Předmět není vypsán
205KODP Oborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení
 
ZK 2 4S+4P Předmět není vypsán
205KODP1 Oborová didaktika – příklady dobré praxe 1
 
Předmět není vypsán
205KODP2 Oborová didaktika – příklady dobré praxe 2
 
Předmět není vypsán
205PAN1 Pantomima 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205PAN2 Pantomima 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205PDG1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205PDK1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205XPED1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YPED1 Pedagogika 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205PDG2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 25S Předmět není vypsán
205PDK2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205XPED2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YPED2 Pedagogika 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205PDK3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205PDG3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205XPED3 Pedagogika 3 česky ZK 2 10S
205YPED3 Pedagogika 3
 
česky ZK 2 12S Předmět není vypsán
205PED1 Pedagogika a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205PED2 Pedagogika a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 12S Předmět není vypsán
205PHK1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205PPY1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 2 35S Předmět není vypsán
205QPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
205ZPPD1 Pedagogika a psychologie dramatické hry 1 česky Z 2 22S
205PHK2 Pedagogika a psychologie dramatické hry 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205PVM1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205PVK1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205PVO1 Pohybová výchova s metodikou 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YPVT1 Pohybová výchova s metodikou 1 česky Z 2 22S
205XPSM1 Pohybová výchova s metodikou 1 česky Z 2 8S
205PVM2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 30S Předmět není vypsán
205PVK2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205PVO2 Pohybová výchova s metodikou 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YPVT2 Pohybová výchova s metodikou 2 česky Z 2 24S
205XPSM2 Pohybová výchova s metodikou 2 česky Z 2 8S
205PVM3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205PVK3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205POV3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YPVT3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XPSM3 Pohybová výchova s metodikou 3
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205PVK4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205PVM4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 2 20S Předmět není vypsán
205POV4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YPVT4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
205XPSM4 Pohybová výchova s metodikou 4
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205PVX5 Pohybová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 7S Předmět není vypsán
205YPVT5 Pohybová výchova s metodikou 5
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XPSM5 Pohybová výchova s metodikou 5 česky Z 1 8S
205PVK6 Pohybová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YPVT6 Pohybová výchova s metodikou 6
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205XPSM6 Pohybová výchova s metodikou 6 česky ZK 2 8S
205PDV Praktikum dramatické výchovy - volitelné česky Z 1 Z 1
205PDV1 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 2 55S Předmět není vypsán
205PDY1 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205PTA2 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 2
 
česky ZK 4 50S Předmět není vypsán
205PDY2 Praktikum dramatické výchovy I. - Dramatické hry a cvičení 2
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205PKA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a cvičení 1
 
česky Z 3 36S Předmět není vypsán
205PKA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a cvičení 2
 
česky Z 3 50S Předmět není vypsán
205XPDA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 1 česky Z 3 30S
205YPDA1 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 1 česky Z 3 36S
205XPDA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 2 česky Z 3 30S
205YPDA2 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 2 česky Z 3 50S
205XPDA3 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 3
 
česky ZK 4 30S Předmět není vypsán
205YPDA3 Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace 3
 
česky ZK 4 30S Předmět není vypsán
205PKB1 Praktikum dramatické výchovy II. Dramatické hry a cvičení 1
 
česky ZK 5 25S Předmět není vypsán
205PDB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205PST1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 1 50S Předmět není vypsán
205XPRB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 3 40S Předmět není vypsán
205YPDB1 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 2 40S Předmět není vypsán
205PDB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205XPRB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2 česky ZK 3 23S
205YPDB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 3 25S Předmět není vypsán
205XPRB3 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 3 česky ZK 4 44S
205YPDB3 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 3
 
česky ZK 4 44S Předmět není vypsán
205PKC1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky Z 3 50S Předmět není vypsán
205PTC1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 2 30S Předmět není vypsán
205PRY1 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205PRY2 Praktikum dramatické výchovy III. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 4 55S Předmět není vypsán
205PKD1 Praktikum dramatické výchovy IV. Strukturování dramatické práce 1
 
česky ZK 5 30S Předmět není vypsán
205PKD2 Praktikum dramatické výchovy IV. Strukturování dramatické práce 2
 
česky ZK 5 55S Předmět není vypsán
205PXA1 Praxe I. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXA1 Praxe I. 1 česky Z 1
205YPXA1 Praxe I. 1 česky Z 1 24 P
205PXA2 Praxe I. 2
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205XPXA2 Praxe I. 2 česky Z 1
205YPXA2 Praxe I. 2 česky Z 1 24 P
205PXA3 Praxe I. 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205PXB1 Praxe II. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB1 Praxe II. 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205YPXB1 Praxe II. 1
 
česky Z 1 24 P Předmět není vypsán
205PXB2 Praxe II. 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB2 Praxe II. 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205YPXB2 Praxe II. 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205PXB3 Praxe II. 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB3 Praxe II. 3 česky Z 1
205YPXB3 Praxe II. 3
 
česky Z 1 24 P Předmět není vypsán
205PXB4 Praxe II. 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205XPXB4 Praxe II. 4 česky Z 1
205YPXB4 Praxe II. 4
 
česky Z 1 24 P Předmět není vypsán
205PXC1 Praxe III. 1
 
česky ZK 5 10S Předmět není vypsán
205XPXC1 Praxe III. 1 česky Z 2 7S
7205YPEC1 Praxe III. 1
 
česky ZK 2 12S Předmět není vypsán
205YPXC1 Praxe III. 1
 
česky Z 2 24 P Předmět není vypsán
205PXC2 Praxe III. 2
 
česky ZK 7 8S Předmět není vypsán
205XPXC2 Praxe III. 2 česky ZK 4 8S
7205YPEC2 Praxe III. 2
 
česky ZK 3 13S Předmět není vypsán
205YPXC2 Praxe III. 2
 
česky ZK 5 24 P Předmět není vypsán
205PVS1 Prostorové vztahy - prostor dramatu (scénografická dramaturgie) 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205PVD2 Prostorové vztahy - prostor dramatu (scénografická dramaturgie) 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205YPVU1 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 1
 
česky Z 1 11S Předmět není vypsán
205XPVZ1 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YPVU2 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XPVZ2 Prostorové vztahy - úvod do scénografie 2
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
205PVZ1 Prostorové vztahy 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205PZK1 Prostorové vztahy 1
 
česky Z 1 16S Předmět není vypsán
205PZK2 Prostorové vztahy 2
 
česky Z 1 7S Předmět není vypsán
205PVZ2 Prostorové vztahy 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205PZK3 Prostorové vztahy 3
 
česky Z 1 4S Předmět není vypsán
205KPADD Psychologické aspekty současného dětství a dospívání
 
Předmět není vypsán
205PSYA Psychologické aspekty současného dětství a dospívání
 
Předmět není vypsán
205PAV1 Psychologické aspekty vyučování
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205KPSTU Psychologické otázky tvořivosti a umění
 
Předmět není vypsán
205PSTU Psychologické otázky tvořivosti a umění
 
Předmět není vypsán
205QPSS1 Psychologický seminář 1
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205ZPSS1 Psychologický seminář 1 česky Z 1 22S
205QPSS2 Psychologický seminář 2 česky Z 3 15S
205ZPSS2 Psychologický seminář 2
 
česky Z 3 24S Předmět není vypsán
205PSD1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205PSK1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 5S Předmět není vypsán
205PDR1 Psychologie a dramatická výchova 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205YPDV1 Psychologie a dramatická výchova 1 česky Z 2 22S
205XPSV1 Psychologie a dramatická výchova 1 česky Z 2 10S
205PSK2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205PDR2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 13S Předmět není vypsán
205PSV2 Psychologie a dramatická výchova 2
 
česky ZK 2 26S Předmět není vypsán
205YPDV2 Psychologie a dramatická výchova 2 česky Z 2 24S
205XPSV2 Psychologie a dramatická výchova 2 česky Z 2 16S
205PSK3 Psychologie a dramatická výchova 3
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205YPDV3 Psychologie a dramatická výchova 3
 
česky ZK 2 12S Předmět není vypsán
205XPSV3 Psychologie a dramatická výchova 3
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205POS1 Psychologie osobnosti a sociální psychologie 1
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205POS2 Psychologie osobnosti a sociální psychologie 2
 
česky ZK 4 10S Předmět není vypsán
205PSY Psychosomatická dílna česky Z 1 Z 1
205KPSD Psychosomatická dílna
 
Předmět není vypsán
205PSD Psychosomatická dílna
 
Předmět není vypsán
205PHV1 Pěvecká a hlasová výchova 1
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205PHV2 Pěvecká a hlasová výchova 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205PML1 Předmět - maska - loutka 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205PMK1 Předmět - maska - loutka 1
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
205PMS1 Předmět - maska - loutka 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205PML2 Předmět - maska - loutka 2
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205PMK2 Předmět - maska - loutka 2
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
205PMS2 Předmět - maska - loutka 2
 
česky ZK 3 12S Předmět není vypsán
205PAR1 Předmět a prostor 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205PAR2 Předmět a prostor 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XPML1 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 1 česky Z 1 10S
205YPML1 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 1 česky Z 1 22S
205XPML2 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 2 česky Z 1 10S
205YPML2 Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika 2 česky Z 1 24S
205PEN1 Přednes 1
 
česky ZK 2 15S Předmět není vypsán
205PEN2 Přednes 2
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205YPME1 Přednes a metodika přednesu 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
205XPMR1 Přednes a metodika přednesu 1
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
205YPME2 Přednes a metodika přednesu 2
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XPMR2 Přednes a metodika přednesu 2 česky Z 1 10S
205YPME3 Přednes a metodika přednesu 3
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205XPMR3 Přednes a metodika přednesu 3 česky ZK 2 20S
205PPK1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
205PPP1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 25S Předmět není vypsán
205PPE1 Přednes a přednesový projekt 1
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
205PPP2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky Z 1 21S Předmět není vypsán
205PPK2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 30S Předmět není vypsán
205PPE2 Přednes a přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 13S Předmět není vypsán
205PPP3 Přednes a přednesový projekt 3
 
česky ZK 3 22S Předmět není vypsán
205QPRP1 Přednesový projekt 1
 
česky Z 2 15S Předmět není vypsán
205ZPRP1 Přednesový projekt 1 česky Z 2 22S
205QPRP2 Přednesový projekt 2
 
česky ZK 3 15S Předmět není vypsán
205ZPRP2 Přednesový projekt 2 česky ZK 3 24S
205KPUT Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla
 
Předmět není vypsán
205PŘE Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla
 
Předmět není vypsán
205YPRE1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205XPAR1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1
 
česky Z 1 12S
205YPRE2 Příprava a realizace divadelní přehlídky 2
 
česky Z 2 22S Předmět není vypsán
205XPAR2 Příprava a realizace divadelní přehlídky 2 česky Z 1 10S Z 1 10S
205PDP Příprava divadelní přehlídky - volitelně česky Z 2
205PDP1 Příprava divadelní přehlídky 1
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205PDP2 Příprava divadelní přehlídky 2
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205REC Recitace - volitelně česky Z 1 Z 1
205XRP1 Režijní práce v dětském souboru česky Z 2 20S
205XRP2 Režijní práce v dětském souboru česky Z 2 20S
205RPR1 Ročníková práce 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205RPM1 Ročníková práce 1
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
205RPY1 Ročníková práce 1
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
205XROK1 Ročníková práce 1 česky ZK 2
205YROK1 Ročníková práce 1 česky ZK 2
205RPR2 Ročníková práce 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
205STK1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 9 36S Předmět není vypsán
205SAT1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 3 8S Předmět není vypsán
205SAY1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 3 20S Předmět není vypsán
205QSTP1 Samostatný tvůrčí projekt 1 česky ZK 6 10S
205ZSTP1 Samostatný tvůrčí projekt 1
 
česky ZK 6 10S Předmět není vypsán
205STP2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 9 30S Předmět není vypsán
205STK2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 9 45S Předmět není vypsán
205SAP2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 6 8S Předmět není vypsán
205QSTP2 Samostatný tvůrčí projekt 2 česky ZK 8 20S
205ZSTP2 Samostatný tvůrčí projekt 2
 
česky ZK 8 20S Předmět není vypsán
205SCH1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205SHK1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205XSCH1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YSCH1 Scénická hudba 1
 
česky Z 1 12S Předmět není vypsán
205SCH2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 16S Předmět není vypsán
205SHK2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205XSCH2 Scénická hudba 2 česky Z 1 8S
205YSCH2 Scénická hudba 2
 
česky Z 1 11S Předmět není vypsán
205SES1 Seminář sebereflexe 1
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205SSE1 Seminář sebereflexe 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205QSSC1 Semiotika a scénologie chování 1
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
205ZSSC1 Semiotika a scénologie chování 1 česky Z 2 22S
205KSDP1 Skupinový divadelní projekt 1
 
ZK 4 25DT Předmět není vypsán
205KSDP2 Skupinový divadelní projekt 2
 
ZK 4 25DS Předmět není vypsán
205XST1 Storytelling česky Z 1 15S
205YST1 Storytelling
 
česky Z 1 15S Předmět není vypsán
205KSSCH Sémiotika a scénologie chování
 
Předmět není vypsán
205SEM Sémiotika a scénologie chování
 
Předmět není vypsán
205TLU1 Technologie loutek - kurz 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205TLU2 Technologie loutek - kurz 2
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205THD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205THR1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205QTHD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky ZK 4 15S Předmět není vypsán
205ZTHD1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 česky ZK 4 24S
205KTDV1 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
Z 2 4P+4S Předmět není vypsán
205THD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205THR2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205QTHD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
česky ZK 5 15S Předmět není vypsán
205ZTHD2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 česky ZK 5 26S
205KTDV2 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2
 
ZK 3 5P+5S Předmět není vypsán
205THD3 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 3
 
česky ZK 9 10S Předmět není vypsán
205THD4 Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 4
 
česky ZK 9 10S Předmět není vypsán
205TDV1 Teorie dramatické výchovy 1
 
česky ZK 2 28S Předmět není vypsán
205KTE Theatre and Education / Divadlo a výchova
 
anglicky Předmět není vypsán
205TVK1 Tvorba koncepce dramacentra 1
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205TVK2 Tvorba koncepce dramacentra 2
 
česky Z 2 25S Předmět není vypsán
205XTP1 Tvůrčí psaní
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205VLP1 Volba předlohy pro DV a DD 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205VLP2 Volba předlohy pro DV a DD 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205XVPD1 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205XVPD2 Volba předlohy pro dramatickou výchovu a dětské divadlo 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
205KVNEU Vývojová neuropsychobiologie
 
Předmět není vypsán
205VNPB Vývojová neuropsychobiologie
 
Předmět není vypsán
205NPB1 Vývojová neuropsychobiologie 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205QVNP1 Vývojová neuropsychobiologie 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205ZVNP1 Vývojová neuropsychobiologie 1 česky Z 1 10S
205NPB2 Vývojová neuropsychobiologie 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205QVNP2 Vývojová neuropsychobiologie 2
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205ZVNP2 Vývojová neuropsychobiologie 2 česky Z 1 8S
205ZAK1 Základy akrobacie
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
205YZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205XZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 8S
205YZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
205XZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 8S
205XZDR1 Základy dramaturgie 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205YZDT1 Základy dramaturgie 1
 
česky Z 1 22S Předmět není vypsán
205XZDR2 Základy dramaturgie 2
 
česky ZK 2 10S Předmět není vypsán
205YZDT2 Základy dramaturgie 2
 
česky ZK 2 24S Předmět není vypsán
205XZDR3 Základy dramaturgie 3 česky ZK 2 8S
205YZDT3 Základy dramaturgie 3
 
česky ZK 3 22S Předmět není vypsán
205ZZMV1 Základy metodologie výzkumu 1 česky Z 1 22S
205QZMY1 Základy metodologie výzkumu 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205ZZMV2 Základy metodologie výzkumu 2 česky Z 1 K
205QZMY2 Základy metodologie výzkumu 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
205KUR Úvod do režie
 
Předmět není vypsán
205UDR Úvod do režie
 
Předmět není vypsán
205QUDR1 Úvod do režie 1
 
česky Z 2 20S Předmět není vypsán
205ZUDR1 Úvod do režie 1 česky Z 2 33S
205UDV1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
205USD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
česky Z 1 10S Předmět není vypsán
205XUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1 česky Z 2 8S
205YUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1 česky Z 2 12S
205XUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 česky ZK 2 10S
205YUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
česky ZK 2 26S Předmět není vypsán