Diplomový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DISP2 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je finalizovat formulaci tématu práce.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přel. Ivan SEIDL. Olomouc: Votobia, 1997. 280 s. Přel. z: Come si fa una tesi di laurea. ISBN 80-7198-173-7.

HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky: Vysokoškolská učebnice pro posluchače pedagogických fakult, studenty učitelství v 1.-4. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1987. 220 s.

SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s. ISBN 80-246-0871-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny, na základě aktivní účasti v semináři, konzultace témat kolegů, kvalitního zpracování přihlášky tématu diplomové práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů