Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova bakalářské prezenční

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205DDVP4 Didaktika dramatické výchovy 4
ZK-2-1ST
2
205DPPRA Divadelní projekt I
ZK-4-60DS
4
205DPPRB Divadelní projekt II
ZK-4-60DS
4
205HEPP3 Herecká propedeutika 3
ZK-2-2CT
2
205MDPP4 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4
ZK-4-3DT
4
205PDIR3 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3
ZK-2-3DT
2
205PSDP3 Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3
ZK-5-3DT
5
205PPZP2 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2
Z-8-1ST+30P
8
205SOPP Souborová práce
Z-3-60DS
3
Minimální počet kreditů 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
205DDVP* Didaktika dramatické výchovy
Z-1-1ST
Z-1-2ST
Z-1-1ST
3
205DISP* Diplomový seminář
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
205DRMSP Dramatizátorský seminář
ZK-3-2ST
3
205HEPP* Herecká propedeutika
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
205HEVP* Herecká výchova a metodika herecké práce
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-2CT
4
205HLMP* Hlasová výchova s metodikou
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
4
205HRAP* Hra s předmětem a loutkou
Z-1-1DT
Z-1-1DT
2
205HUDP* Hudebně rytmická výchova
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
3
205IPDP* Integrativní psychosomatická dílna
Z-1-20CS
Z-1-20CS
2
205KAPP* Kapitoly z teorie literatury
Z-1-2ST
ZK-2-1ST
3
205KOMP Komunikace
Z-1-2ST
1
205KRITP Kritický seminář
Z-2-50SS
2
205LITP* Literatura pro děti a mládež
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
205MDPP* Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2DT
3
205METP Metodika přednesu
ZK-2-2ST
2
205PEDP* Pedagogika
Z-1-1ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
4
205POMP* Pohybová výchova s metodikou
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
4
205PDIR* Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace
Z-1-3DT
Z-2-3DT
3
205PSDP* Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce
Z-1-2DS
ZK-2-3DT
3
205POBP* Praxe I - observační
Z-1-6SS+12P
Z-1-6SS+12P
2
205PPRP* Praxe II - průběžná
Z-1-17P
Z-1-17P
2
205PPZP1 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1
Z-4-6SS+10P
4
205PREP Profesní etika
ZK-2-1ST
2
205PRED* Přednes
Z-1-2ST
ZK-3-3ST
4
205PRIP* Příprava a realizace divadelní přehlídky
Z-1-1ST
Z-5-60SS
6
205PSYP* Psychologie a dramatická výchova
Z-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-1ST
6
205REFP* Reflektivní seminář k praxi
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
205ROCP Ročníková práce
ZK-2-
2
205SCHP* Scénická hudba
Z-1-1DT
ZK-2-1DT
3
205SCEPA Úvod do scénografie I
Z-2-2ST
2
205SCEPB Úvod do scénografie II
Z-2-2ST
2
205UVDVP Úvod do studia dramatické výchovy
Z-1-1ST
1
205VDPP* Výtvarně dramatická propedeutika
Z-1-2DT
Z-1-1DT
2
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
205ZADP* Základy dramaturgie
Z-2-2ST
Z-1-1ST
ZK-2-2ST
5
205ZDVP Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
ZK-2-2ST
2
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 128
Povinně volitelné předměty
205PVBCP Povinně volitelné předměty - skupina 2 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
205PWBCP Povinně volitelné předměty - skupina 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
205DVBCP4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 172
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT Bakalářskou prací
Diplomový seminář 1 (205DISP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ Bakalářskou prací
Diplomový seminář 2 (205DISP2) ZT Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ Bakalářskou prací
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Teorie a historie divadla (S205BTHD)
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Úvod do scénografie II (205SCEPB) PZ
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Základy dramaturgie 1 (205ZADP1) ZT
Základy dramaturgie 2 (205ZADP2) ZT
Základy dramaturgie 3 (205ZADP3) ZT
Didaktika dramatické výchovy 1 (205DDVP1) ZT Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205BTDVPP)
Didaktika dramatické výchovy 2 (205DDVP2) ZT
Didaktika dramatické výchovy 3 (205DDVP3) PZ
Didaktika dramatické výchovy 4 (205DDVP4) ZT
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ
Kapitoly z teorie literatury 1 (205KAPP1) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ
Metodika přednesu (205METP) PZ
Pedagogika 1 (205PEDP1) ZT
Pedagogika 2 (205PEDP2) ZT
Pedagogika 3 (205PEDP3) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ
Psychologie a dramatická výchova 1 (205PSYP1) ZT
Psychologie a dramatická výchova 2 (205PSYP2) ZT
Psychologie a dramatická výchova 3 (205PSYP3) ZT
Reflektivní seminář k praxi 1 (205REFP1) PZ
Reflektivní seminář k praxi 2 (205REFP2) PZ
Úvod do studia dramatické výchovy (205UVDVP) ZT
Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla (205ZDVP) ZT