Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova bakalářské prezenční

Studijní obor: neurčen
Katedra výchovné dramatiky
Studijní program: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205DDVP4 Didaktika dramatické výchovy 4
ZK-2-1ST
2
205DPPRA Divadelní projekt I
ZK-4-60DS
4
205DPPRB Divadelní projekt II
ZK-4-60DS
4
205HPRP3 Herecká propedeutika 3
ZK-2-2CT
2
205METP4 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4
ZK-4-3DT
4
205PDIP3 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3
ZK-2-3DT
2
205PDSP3 Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3
ZK-5-3DT
5
205PPZP2 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2
Z-8-1ST+30P
8
205SOPP Souborová práce
Z-3-60DS
3
Minimální počet kreditů 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
205DDVP* Didaktika dramatické výchovy
Z-1-1ST
Z-1-2ST
Z-1-1ST
3
205DISP* Diplomový seminář
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
205DRMSP Dramatizátorský seminář
ZK-3-2ST
3
205HEPP* Herecká propedeutika
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
205HEVP* Herecká výchova a metodika herecké práce
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-2CT
4
205HLMP* Hlasová výchova s metodikou
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
4
205HRAP* Hra s předmětem a loutkou
Z-1-1DT
Z-1-1DT
2
205HUDP* Hudebně rytmická výchova
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
3
205IPDP* Integrativní psychosomatická dílna
Z-1-20CS
Z-1-20CS
2
205KAPP* Kapitoly z teorie literatury
Z-1-2ST
ZK-2-1ST
3
205KOMP Komunikace
Z-1-2ST
1
205KRITP Kritický seminář
Z-2-50SS
2
205LITP* Literatura pro děti a mládež
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
205MDPP* Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2DT
3
205METP Metodika přednesu
ZK-2-2ST
2
205PEDP* Pedagogika
Z-1-1ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
4
205POMP* Pohybová výchova s metodikou
Z-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-2-1CT
4
205PDIP* Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace
Z-2-3DT
Z-2-3DT
4
205PSDP* Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce
Z-1-2DS
ZK-2-3DT
3
205POBP* Praxe I - observační
Z-1-6SS+12P
Z-1-6SS+12P
2
205PPRP* Praxe II - průběžná
Z-1-17P
Z-1-17P
2
205PPZP1 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1
Z-4-6SS+10P
4
205PREP Profesní etika
ZK-2-1ST
2
205PSYP* Psychologie a dramatická výchova
Z-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-1ST
6
205PREP* Přednes
Z-1-2ST
ZK-3-3ST
4
205PRIP* Příprava a realizace divadelní přehlídky
Z-1-1ST
Z-5-60SS
6
205REFP* Reflektivní seminář k praxi
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
205ROCP Ročníková práce
ZK-2-
2
205SCHP* Scénická hudba
Z-1-1DT
ZK-2-1DT
3
205VDPP* Výtvarně dramatická propedeutika
Z-1-2DT
Z-1-1DT
2
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
205ZADP* Základy dramaturgie
Z-2-2ST
Z-1-1ST
ZK-2-2ST
5
205ZDVP Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
ZK-2-2ST
2
205SCEPA Úvod do scénografie I
Z-2-2ST
2
205SCEPB Úvod do scénografie II
Z-2-2ST
2
205UVDVP Úvod do studia dramatické výchovy
Z-1-1ST
1
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 129
Povinně volitelné předměty
205PVBCP Povinně volitelné předměty - skupina 2 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
205PWBCP Povinně volitelné předměty - skupina 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
205DVBCP4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů