Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student se po absolvování předmětu orientuje ve vývoji českého divadla od poloviny 20. století do současnosti.

● Student vnímá a dokáže popsat významné inscenační principy a proměny institucionální i nezávislé české divadelní kultury.

● Student je schopen samostatně pracovat se zadanou povinnou literaturou.

● Student prokáže schopnost vnímat dobový stav českého divadelního umění i v souvislosti se současnou podobou divadla a v rámci svého konkrétního oboru studia.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DCK1 Divadlo v české kultuře 1.

Obsah kurzu

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla po druhé světové válce až k současnosti, a zároveň jim zprostředkovat domácí, politický i umělecký kontext, který podobu českého divadla ovlivňoval.

Výklad se bude soustředit na významné osobnosti a východiska jejich tvorby na pozadí dobového divadelního (a literárního) provozu. Kurz představí studentům vývojové proměny jednotlivých historických poetik divadla a dramatu a na konkrétních příkladech jim ukáže, jak se takové proměny promítají do současného divadla.

Tematické okruhy:

 1. Poválečné české divadlo v 50. letech
 2. Alfréd Radok
 3. Otomar Krejča
 4. Jan Grossman
 5. Hudební divadlo ve 20. století.
 6. Brněnský brechtovský program
 7. Malé scény v 60. letech
 8. Studiová divadla v 70.- 80. letech
 9. Vývojové tendence po roce 1989

Doporučená nebo povinná literatura

BÁR, Pavel. Od operety k muzikálu: zábavně hudební divadlo v Československu po roce 1945. Praha: KANT, 2013.

ISBN 978-80-7437-115-8.

CÍSAŘ, Jan. Divadla, která našla svou dobu. Praha: Orbis, 1966.

HANÁKOVÁ, Klára. Posedlost divadlem: Evžen Sokolovský: inscenační tvorba v Mahenově činohře v šedesátých letechv 20. století. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008. ISBN 978-80-86928-48-7.

HEDBÁVNÝ, Zdeněk. Alfréd Radok: zpráva o jednom osudu. Praha: Národní divadlo v Praze, Institut umění – Divadelní ústav, 1994. ISBN 80-7008-043-4 ·

HERCÍKOVÁ, Iva (ed.). Začalo to Redutou. Praha: Orbis, 1964.

JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1720-8.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt: vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Praha: NAMU, Brkola, 2010. ISBN 978-80-7331-201-5.

VOSTRÝ, Jaroslav. Činoherní klub 1965–1972: dramaturgie v praxi. Praha: Divadelní fakulta AMU, Institut umění – Divadelní ústav, 1997. ISBN 80-7008-061-2.

Divadelní hry:

Česká divadelní hra 90.let. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-151-1.

DRÁBEK, David. Aby se Čechům ovary zachvěly: hry 2003-2011. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-44-8

HAVEL, Václav. Zahradní slavnost: Odcházení. Praha: Artur, 2015. ISBN 978-80-7483-044-0.

HRUBÍN, František. Srpnová neděle. Praha: ARTUR, 2011. ISBN 978-80-87-128-59-6.

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Všecko napsané: hry, prózy, básně, hrůzy. Brno: Větrné mlýny, 2010. ISBN 978-80-86907-86-4.

SMOČEK, Ladislav. Činohry a záznamy. Brno: Větrné mlýny, 2002. ISBN 80-86151-51-4 ·

TOPOL, Josef. Konec masopustu. Praha: Artur, 2011. ISBN 978-80-87128-74-9.

UHDE, Milan. Desítka her. Brno: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-111-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

V LS 2019/2020 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Bodové hodnocení pro klasifikaci testu:

A: 45-40

B:39-34

C:33-28

D:27-22

E:21-16

F:15-X

Divadlo v české kultuře – Letní semestr

Otázky ke zkoušce:

 1. Poválečné české divadlo v 50. letech (generace 45, divadelní zákon, socialistický realismus v dramatu a divadle, proměna dramaturgie a scénických konvencí)
 2. Alfréd Radok (počátky tvorby, inscenace v ND, MDP, spolupráce s Josefem Svobodou, koncept Laterny Magiky)
 3. Otomar Krejča (herecké počátky, umělecký program v ND, založení Divadla za branou, spolupráce s Josefem Svobodou, Karlem Krausem, dramatická dílna ND: M. Kundera, F. Hrubín, J. Topol)
 4. Jan Grossman (působení v Divadle Na zábradlí, dramaturgický program společenského apelu, zásadní inscenace, spolupráce s Liborem Fárou, společenskokritické absurdní drama V. Havla)
 5. Hudební divadlo ve 20. století
 6. Moderní česká scénografie (směry, představitelé, přístupy, inscenace)
 7. Brněnský brechtovský program (tvorba Evžena Sokolovského v Mahenově činohře)
 8. Malé scény v 60. letech (založení Divadla Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Večerní Brno – absurdní dramatik M. Uhde)
 9. Studiová divadla v 70.- 80. letech (Studio Ypsilon, HaDivadlo, Husa na provázku, Divadlo na okraji, Činoherní studio Ústí n. Labem, koncept nepravidelné dramaturgie, autorské herectví, kolektivní improvizace), autoři (A. Goldflam, K. Steigerwald), režiséři (Goldflam, P. Scherhaufer, E. Tálská, Z. Potužil, I. Rajmont), inscenace
 10. Vývoj českého loutkového divadla
 11. Vývojové tendence po roce 1989 (změna politického systému a její odraz v českém divadle, nástup nové generace české režie a dramatiky, vznik nezávislých divadelních scén, alternativní principy v českém divadle)

Seznam literatury:

Primární literatura (výběr):

Sekundární literatura (výběr):

Hry:

Poznámka

Harmonogram kurzu v letním semestru 2020/2021 najdete zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů