Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student se po absolvování předmětu orientuje ve vývoji českého divadla od poloviny 20. století do současnosti.

● Student vnímá a dokáže popsat významné inscenační principy a proměny institucionální i nezávislé české divadelní kultury.

● Student je schopen samostatně pracovat se zadanou povinnou literaturou.

● Student prokáže schopnost vnímat dobový stav českého divadelního umění i v souvislosti se současnou podobou divadla a v rámci svého konkrétního oboru studia.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DCK1 Divadlo v české kultuře 1.

Obsah kurzu

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla po druhé světové válce až k současnosti, a zároveň jim zprostředkovat domácí, politický i umělecký kontext, který podobu českého divadla ovlivňoval.

Výklad se bude soustředit na významné osobnosti a východiska jejich tvorby na pozadí dobového divadelního (a literárního) provozu. Kurz představí studentům vývojové proměny jednotlivých historických poetik divadla a dramatu a na konkrétních příkladech jim ukáže, jak se takové proměny promítají do současného divadla.

Tematické okruhy:

  1. Poválečné české divadlo v 50. letech
  2. Alfréd Radok
  3. Otomar Krejča
  4. Jan Grossman
  5. Hudební divadlo ve 20. století.
  6. Brněnský brechtovský program
  7. Malé scény v 60. letech
  8. Studiová divadla v 70.- 80. letech
  9. Vývojové tendence po roce 1989

Doporučená nebo povinná literatura

BÁR, Pavel. Od operety k muzikálu: zábavně hudební divadlo v Československu po roce 1945. Praha: KANT, 2013.

ISBN 978-80-7437-115-8.

CÍSAŘ, Jan. Divadla, která našla svou dobu. Praha: Orbis, 1966.

HANÁKOVÁ, Klára. Posedlost divadlem: Evžen Sokolovský: inscenační tvorba v Mahenově činohře v šedesátých letechv 20. století. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008. ISBN 978-80-86928-48-7.

HEDBÁVNÝ, Zdeněk. Alfréd Radok: zpráva o jednom osudu. Praha: Národní divadlo v Praze, Institut umění – Divadelní ústav, 1994. ISBN 80-7008-043-4 ·

HERCÍKOVÁ, Iva (ed.). Začalo to Redutou. Praha: Orbis, 1964.

JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1720-8.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt: vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Praha: NAMU, Brkola, 2010. ISBN 978-80-7331-201-5.

VOSTRÝ, Jaroslav. Činoherní klub 1965–1972: dramaturgie v praxi. Praha: Divadelní fakulta AMU, Institut umění – Divadelní ústav, 1997. ISBN 80-7008-061-2.

Divadelní hry:

Česká divadelní hra 90.let. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-151-1.

DRÁBEK, David. Aby se Čechům ovary zachvěly: hry 2003-2011. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-44-8

HAVEL, Václav. Zahradní slavnost: Odcházení. Praha: Artur, 2015. ISBN 978-80-7483-044-0.

HRUBÍN, František. Srpnová neděle. Praha: ARTUR, 2011. ISBN 978-80-87-128-59-6.

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Všecko napsané: hry, prózy, básně, hrůzy. Brno: Větrné mlýny, 2010. ISBN 978-80-86907-86-4.

SMOČEK, Ladislav. Činohry a záznamy. Brno: Větrné mlýny, 2002. ISBN 80-86151-51-4 ·

TOPOL, Josef. Konec masopustu. Praha: Artur, 2011. ISBN 978-80-87128-74-9.

UHDE, Milan. Desítka her. Brno: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-111-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

V LS 2019/2020 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Bodové hodnocení pro klasifikaci testu:

A: 45-40

B:39-34

C:33-28

D:27-22

E:21-16

F:15-X

Poznámka

Harmonogram kurzu v letním semestru 2020/2021 najdete zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Pavel JANOUŠEK Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů