Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty ze základními vývojovými tendencemi českého divadla ve společenských a uměleckých souvislostech.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny českého divadla 1.

Obsah kurzu

Dějiny českého divadla od roku 1945 jako problémové tematické přednášky. Předmět se soustřeďuje na konstitutivní tendence českého divadla v souvislosti s dějinami české společnosti a kultury.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR 2015/2016

Primární literatura (výběr)

Albertová: Josef Svoboda - scénograf

Bár: Od operety k muzikálu

Císař: Divadla, která našla svou dobu

Černý: Otomar Krejča

Hanáková: Posedlost divadlem

Hedbávný: Divadlo Větrník

Hedbávný: Alfréd Radok - zpráva o jednom osudu

Janoušek: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 (s. 68-82, 160-178, 269-292, 422-458)

Just: Divadlo v totalitním systému

Just: Proměny malých scén

Kraus: Divadlo ve službách dramatu

Krejča: Divadlo jsou herci

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta

Musilová: Fauefekt

Sílová: Disk a generace 1945

Skripta Y

Vostrý: Činoherní klub 1965-1972

Začalo to Redutou

Sekundární literatura (výběr)

Alfréd Radok 100

Alfréd Radok mezi filmem a divadlem

Alfréd Radok - tři scénáře, tři inscenace

Bylo jich pět a půl

Česká divadla : encyklopedie divadelních souborů

Čunderle, Roubal: Hra školou - dvakrát o Ivanu Vyskočilovi

Drozd: Příběhy dlouhého nosu

Dvořák: Alt. divadlo

Grossman: Drama a režisérův sloh, Glosy k práci Národního divadla, Svět malého divadla In. Analýzy

HaDivadlo- hry, studie, scénáře, dokumenty

Hanáková: Na Pohádku máje

Hvězdy nad Kabinetem múz - HaDivadlo II 1990-2003

Hyvnar: Hry s hercem v poválečných diskusích, Radokova kritika divadelní teatrálnosti a hledání intenzívní scéničnosti, Herec v Krejčově uměleckém divadle, Herci Činoherního klubu v živlu hry In. O českém dramatickém herectví 20. století

Chalupecký: Konec moderní doby In. Obhajoba umění 1934-1948

Josef Topol a Divadlo za branou

Kovalčuk, Oslzlý: Společný projekt Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon Cesty (křižovatky, jízdní řády, setkání)

Lazorčáková: Depeše na kolečkách

Miholová: Král Ubu

Mukařovský: K umělecké situaci dnešního českého divadla In. Studie I.

Otomar Krejča In. Disk 39

Oslzlý: Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985)

Oslzlý: Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku

Rut: Ivan Vyskočil - Vždyť přece létat je o hubu

Sílová: Otomar Krejča herec In. Generace a kontinuita

Smoláková: Fenomén Lébl I+II

Hry:

Bondy: Nic jsem si nemyslel

Drábek: Akvabely

Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem, Báj

Goldflam: Návrat ztraceného syna, Písek

Havel: Vyrozumění, Zahradní slavnost, Audience, Largo desolato

Hrubín: Srpnová neděle, Křišťálová noc

Kundera: Majitelé klíčů

Lagronová: Terezka

Landovský: Hodinový hoteliér

Pitínský: Matka, Pokojíček

Pokorný: Taťka střílí góly

Rychetský: Nevinní jsou nevinní

Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Piknik

Steigerwald: Neapolská choroba

Tobiáš: Jaurés (nebo Vojcev)

Topol: Kočka na kolejích, Konec masopustu

Uhde: Král Vávra 

Volánková: Stísněná 22

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v české kultuře – LS 2018/19

(otázky ke zkoušce)

1.Poválečné české divadlo v 50. letech (generace 45, divadelní zákon, socialistický realismus v dramatu a divadle, proměna dramaturgie a scénických konvencí)

2.Alfréd Radok (počátky tvorby, inscenace v ND, MDP, spolupráce s Josefem Svobodou, koncept Laterny Magiky)

3.Otomar Krejča (herecké počátky, umělecký program v ND, založení Divadla za branou, spolupráce s Josefem Svobodou, Karlem Krausem, dramatická dílna ND: M. Kundera, F. Hrubín, J. Topol)

4.Jan Grossman (působení v Divadle Na zábradlí, dramaturgický program společenského apelu, zásadní inscenace, spolupráce s Liborem Fárou, společenskokritické absurdní drama V. Havla)

5.Hudební divadlo ve 20. století

6.Brněnský brechtovský program (tvorba Evžena Sokolovského v Mahenově činohře)

7.Malé scény v 60. letech (založení Divadla Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Večerní Brno – dramatik M. Uhde)

8.Studiová divadla v 70.- 80. letech (Studio Ypsilon, HaDivadlo, Husa na provázku, Divadlo na okraji, Činoherní studio Ústí n. Labem, koncept nepravidelné dramaturgie, autorské herectví, kolektivní improvizace), autoři (A. Goldflam, K. Steigerwald), režiséři (Goldflam, P. Scherhaufer, E. Tálská, Z. Potužil, I. Rajmont), inscenace, proměna loutkového divadla (osobnosti, divadla, inscenace)

9.Vývojové tendence po roce 1989 (změna politického systému a její odraz v českém divadle, nástup nové generace české režie a dramatiky, vznik nezávislých divadelních scén, alternativní principy v českém divadle).

Informace ke zkouškám z předmětu Divadlo v české kultuře

Katedra teorie a kritiky vypisuje tři řádné a dva opravné termíny.

Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou X.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně

ohodnocen známkou FX.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o

děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů),

měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

eva.kyselova@damu.cz

Poznámka

Harmonogram kurzu v zimním semestru 2019/2020 zde:

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/1338/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů