Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty ze základními vývojovými tendencemi českého divadla ve společenských a uměleckých souvislostech.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních záznamů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny českého divadla 1.

Obsah kurzu

Dějiny českého divadla od roku 1945 jako problémové tematické přednášky. Předmět se soustřeďuje na konstitutivní tendence českého divadla v souvislosti s dějinami české společnosti a kultury.

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura (výběr):

Sekundární literatura (výběr):

Hry:

Hodnoticí metody a kritéria

V LS 2019/2020 proběhne zkouška formou testu.

Otázky vycházejí ze sylabů a materiálů od pedagogů (viz. filr.amu.cz) a ze seznamu povinné četby.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Bodové hodnocení pro klasifikaci testu:

A: 45-40

B:39-34

C:33-28

D:27-22

E:21-16

F:15-X

Divadlo v české kultuře – Letní semestr

Otázky ke zkoušce:

 1. Poválečné české divadlo v 50. letech (generace 45, divadelní zákon, socialistický realismus v dramatu a divadle, proměna dramaturgie a scénických konvencí)
 2. Alfréd Radok (počátky tvorby, inscenace v ND, MDP, spolupráce s Josefem Svobodou, koncept Laterny Magiky)
 3. Otomar Krejča (herecké počátky, umělecký program v ND, založení Divadla za branou, spolupráce s Josefem Svobodou, Karlem Krausem, dramatická dílna ND: M. Kundera, F. Hrubín, J. Topol)
 4. Jan Grossman (působení v Divadle Na zábradlí, dramaturgický program společenského apelu, zásadní inscenace, spolupráce s Liborem Fárou, společenskokritické absurdní drama V. Havla)
 5. Hudební divadlo ve 20. století
 6. Moderní česká scénografie (směry, představitelé, přístupy, inscenace)
 7. Brněnský brechtovský program (tvorba Evžena Sokolovského v Mahenově činohře)
 8. Malé scény v 60. letech (založení Divadla Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Večerní Brno – absurdní dramatik M. Uhde)
 9. Studiová divadla v 70.- 80. letech (Studio Ypsilon, HaDivadlo, Husa na provázku, Divadlo na okraji, Činoherní studio Ústí n. Labem, koncept nepravidelné dramaturgie, autorské herectví, kolektivní improvizace), autoři (A. Goldflam, K. Steigerwald), režiséři (Goldflam, P. Scherhaufer, E. Tálská, Z. Potužil, I. Rajmont), inscenace
 10. Vývoj českého loutkového divadla
 11. Vývojové tendence po roce 1989 (změna politického systému a její odraz v českém divadle, nástup nové generace české režie a dramatiky, vznik nezávislých divadelních scén, alternativní principy v českém divadle)

Informace ke zkouškám z předmětu Divadlo v české kultuře:

ohodnocen známkou FX.

děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

eva.kyselova@damu.cz

Poznámka

Harmonogram kurzu v zimním semestru 2019/2020 zde:

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/1338/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Pavel JANOUŠEK Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů