Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Obsah

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla po druhé světové válce až k současnosti, a zároveň jim zprostředkovat domácí, politický i umělecký kontext, který podobu českého divadla ovlivňoval.

Výklad se bude soustředit na významné osobnosti a východiska jejich tvorby na pozadí dobového divadelního (a literárního) provozu. Kurz představí studentům vývojové proměny jednotlivých historických poetik divadla a dramatu a na konkrétních příkladech jim ukáže, jak se takové proměny promítají do současného divadla.

Harmonogram přednášek na příslušných katedrách, na webu KTK

Tematické okruhy:

1České drama padesátých a šedesátých let

  1. Alfréd Radok.
  2. Otomar Krejča.
  3. Jan Grossman.
  4. Hudební divadlo ve 20. století.
  5. Brněnský brechtovský program.
  6. Moderní česká scénografie
  7. Malé scény v 60. letech.
  8. Studiová divadla v 70.- 80. letech.

10.Vývoj profesionálního českého loutkářství

11.České loutkové divadlo – od tradice k alternativě

  1. Vývojové tendence po roce 1989.
  2. České drama po roce 89 II

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DCK1 Divadlo v české kultuře 1.

Literatura

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura (výběr)

Albertová: Josef Svoboda - scénograf

Bár: Od operety k muzikálu

Císař: Divadla, která našla svou dobu

Černý: Otomar Krejča

Dubská: Dvě století českého loutkářství

Hanáková: Posedlost divadlem

Hedbávný: Divadlo Větrník

Hedbávný: Alfréd Radok - zpráva o jednom osudu

Janoušek: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 (s. 68-82, 160-178, 269-292, 422-458)

Jirásková, Jirásek: Umění loutky

Just: Divadlo v totalitním systému

Just: Proměny malých scén

Kraus: Divadlo ve službách dramatu

Krejča: Divadlo jsou herci

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta

Musilová: Fauefekt

Sílová: Disk a generace 1945

Skripta Y

Vostrý: Činoherní klub 1965-1972

Začalo to Redutou

Sekundární literatura (výběr)

Alfréd Radok 100

Alfréd Radok mezi filmem a divadlem

Alfréd Radok - tři scénáře, tři inscenace

Bylo jich pět a půl

Česká divadla : encyklopedie divadelních souborů

Čunderle, Roubal: Hra školou - dvakrát o Ivanu Vyskočilovi

Drozd: Příběhy dlouhého nosu

Dvořák: Alt. divadlo

Grossman: Drama a režisérův sloh, Glosy k práci Národního divadla, Svět malého divadla In. Analýzy

HaDivadlo- hry, studie, scénáře, dokumenty

Hanáková: Na Pohádku máje

Hvězdy nad Kabinetem múz - HaDivadlo II 1990-2003

Hyvnar: Hry s hercem v poválečných diskusích, Radokova kritika divadelní teatrálnosti a hledání intenzívní scéničnosti, Herec v Krejčově uměleckém divadle, Herci Činoherního klubu v živlu hry In. O českém dramatickém herectví 20. století

Chalupecký: Konec moderní doby In. Obhajoba umění 1934-1948

Josef Topol a Divadlo za branou

Jirásek, Jirásková: Loutka a moderna

Jirásek, Blecha: Česká loutka

Kovalčuk, Oslzlý: Společný projekt Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon Cesty (křižovatky, jízdní řády, setkání)

Lazorčáková: Depeše na kolečkách

Miholová: Král Ubu

Mukařovský: K umělecké situaci dnešního českého divadla In. Studie I.

Otomar Krejča In. Disk 39

Oslzlý: Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985)

Oslzlý: Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku

Rut: Ivan Vyskočil - Vždyť přece létat je o hubu

Sílová: Otomar Krejča herec In. Generace a kontinuita

Smoláková: Fenomén Lébl I+II

Hry:

Bondy: Nic jsem si nemyslel

Drábek: Akvabely

Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem, Báj

Goldflam: Návrat ztraceného syna, Písek

Havel: Vyrozumění, Zahradní slavnost, Audience, Largo desolato

Hrubín: Srpnová neděle, Křišťálová noc

Kundera: Majitelé klíčů

Lagronová: Terezka

Landovský: Hodinový hoteliér

Pitínský: Matka, Pokojíček

Pokorný: Taťka střílí góly

Rychetský: Nevinní jsou nevinní

Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Piknik

Steigerwald: Neapolská choroba

Tobiáš: Jaurés (nebo Vojcev)

Topol: Kočka na kolejích, Konec masopustu

Uhde: Král Vávra

Volánková: Stísněná 22

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá písemně nebo ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

Zkouška proběhne formou písemného testu.

Otázky vycházejí z jednotlivých témat, přednášek, ze sylabů a materiálů od pedagogů a ze seznamu povinné četby a literatury.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Poznámka

Harmonogram kurzu v letním semestru 2020/2021 najdete zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
12:00–13:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:25 Eva KYSELOVÁ Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů