Divadlo v české kultuře 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DCK2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 207DCK1 Divadlo v české kultuře 1.

Obsah kurzu

Seznámit studenty se základními principy, tvůrci, díly, která určovala podobu českého divadla po druhé světové válce až k současnosti, a zároveň jim zprostředkovat domácí, politický i umělecký kontext, který podobu českého divadla ovlivňoval.

Výklad se bude soustředit na významné osobnosti a východiska jejich tvorby na pozadí dobového divadelního (a literárního) provozu. Kurz představí studentům vývojové proměny jednotlivých historických poetik divadla a dramatu a na konkrétních příkladech jim ukáže, jak se takové proměny promítají do současného divadla.

Harmonogram přednášek na příslušných katedrách, na webu KTK

Tematické okruhy:

1České drama padesátých a šedesátých let

  1. Alfréd Radok.
  2. Otomar Krejča.
  3. Jan Grossman.
  4. Hudební divadlo ve 20. století.
  5. Brněnský brechtovský program.
  6. Moderní česká scénografie
  7. Malé scény v 60. letech.
  8. Studiová divadla v 70.- 80. letech.

10.Vývoj profesionálního českého loutkářství

11.České loutkové divadlo – od tradice k alternativě

  1. Vývojové tendence po roce 1989.
  2. České drama po roce 89 II

Doporučená nebo povinná literatura

DIVADLO V ČESKÉ KULTUŘE

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR

Primární literatura (výběr)

Albertová: Josef Svoboda - scénograf

Bár: Od operety k muzikálu

Císař: Divadla, která našla svou dobu

Černý: Otomar Krejča

Dubská: Dvě století českého loutkářství

Hanáková: Posedlost divadlem

Hedbávný: Divadlo Větrník

Hedbávný: Alfréd Radok - zpráva o jednom osudu

Janoušek: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 (s. 68-82, 160-178, 269-292, 422-458)

Jirásková, Jirásek: Umění loutky

Just: Divadlo v totalitním systému

Just: Proměny malých scén

Kraus: Divadlo ve službách dramatu

Krejča: Divadlo jsou herci

Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta

Musilová: Fauefekt

Sílová: Disk a generace 1945

Skripta Y

Vostrý: Činoherní klub 1965-1972

Začalo to Redutou

Sekundární literatura (výběr)

Alfréd Radok 100

Alfréd Radok mezi filmem a divadlem

Alfréd Radok - tři scénáře, tři inscenace

Bylo jich pět a půl

Česká divadla : encyklopedie divadelních souborů

Čunderle, Roubal: Hra školou - dvakrát o Ivanu Vyskočilovi

Drozd: Příběhy dlouhého nosu

Dvořák: Alt. divadlo

Grossman: Drama a režisérův sloh, Glosy k práci Národního divadla, Svět malého divadla In. Analýzy

HaDivadlo- hry, studie, scénáře, dokumenty

Hanáková: Na Pohádku máje

Hvězdy nad Kabinetem múz - HaDivadlo II 1990-2003

Hyvnar: Hry s hercem v poválečných diskusích, Radokova kritika divadelní teatrálnosti a hledání intenzívní scéničnosti, Herec v Krejčově uměleckém divadle, Herci Činoherního klubu v živlu hry In. O českém dramatickém herectví 20. století

Chalupecký: Konec moderní doby In. Obhajoba umění 1934-1948

Josef Topol a Divadlo za branou

Jirásek, Jirásková: Loutka a moderna

Jirásek, Blecha: Česká loutka

Kovalčuk, Oslzlý: Společný projekt Divadla na okraji, Divadla na provázku, HaDivadla a Studia Ypsilon Cesty (křižovatky, jízdní řády, setkání)

Lazorčáková: Depeše na kolečkách

Miholová: Král Ubu

Mukařovský: K umělecké situaci dnešního českého divadla In. Studie I.

Otomar Krejča In. Disk 39

Oslzlý: Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985)

Oslzlý: Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku

Rut: Ivan Vyskočil - Vždyť přece létat je o hubu

Sílová: Otomar Krejča herec In. Generace a kontinuita

Smoláková: Fenomén Lébl I+II

Hry:

Bondy: Nic jsem si nemyslel

Drábek: Akvabely

Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem, Báj

Goldflam: Návrat ztraceného syna, Písek

Havel: Vyrozumění, Zahradní slavnost, Audience, Largo desolato

Hrubín: Srpnová neděle, Křišťálová noc

Kundera: Majitelé klíčů

Lagronová: Terezka

Landovský: Hodinový hoteliér

Pitínský: Matka, Pokojíček

Pokorný: Taťka střílí góly

Rychetský: Nevinní jsou nevinní

Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Piknik

Steigerwald: Neapolská choroba

Tobiáš: Jaurés (nebo Vojcev)

Topol: Kočka na kolejích, Konec masopustu

Uhde: Král Vávra

Volánková: Stísněná 22

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období: zkouška probíhá písemně nebo ústně a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborných publikací i dramatických textů) a orientaci v širších společenských souvislostech.

Zkouška proběhne formou písemného testu.

Otázky vycházejí z jednotlivých témat, přednášek, ze sylabů a materiálů od pedagogů a ze seznamu povinné četby a literatury.

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Poznámka

Harmonogram kurzu v letním semestru 2020/2021 najdete zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů