Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (B.A.)

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
207ADT0 Analýza dramatického textu
Z-3-2ST
3
207BCP0 Bakalářská práce
Z-6-10SS
6
207CTO* Čtení teoretických textů o divadle
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
207IDD0 Identity a divadlo
ZK-3-2ST
3
207KDC* Kapitoly z dějin českého divadla
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207KDS* Kapitoly z dějin světového divadla
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207KRS* Kritický seminář
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
ZK-3-3ST
16
207PRKP0 Propedeutika kritického psaní
Z-2-2CT
2
207RDD* Režijně-dramaturgická dílna
Z-3-3DT
Z-3-3DT
6
207SCPR* Scénická propedeutika
Z-3-4DT
Z-3-4DT
6
207TPS0 Teorie a praxe scénické tvorby
Z-7-4SS+160P
7
207TDD0 Teorie divadla – K sémiotice divadla
ZK-2-2T
2
207TID* Teorie divadla I
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
18
207TDT1 Teorie dramatického textu
ZK-3-2ST
3
207USP0 Úvodní soustředění
Z-1-30CS
1
207ZRD0 Základy redakční práce
Z-2-2CT+24P
2
207ZTVZ* Základy teatrologického výzkumu
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207EPU* Estetika pro uměnovědy
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207FPA* Filozofie a Performing Arts
Z-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
Z-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
6
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu
ZK-2-1PT+2ST
ZK-2-1PT+2ST
2
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality
ZK-2-24SS
Předmět není vypsán
ZK-2-24SS
Předmět není vypsán
2
207TPD0 Tanečně-pohybová dílna
ZK-2-1ST+2DT
Předmět není vypsán
ZK-2-1ST+2DT
Předmět není vypsán
2
Minimální počet kreditů 115
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
6
207DSG* Dějiny scénografie
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207KSK* Kultura sociální komunikace
Z-1-12CS
Z-1-12CS
2
207ODP0 Odborná praxe
Z-2-4SS+40P
Z-2-4SS+40P
2
207ODK0 Osobnosti divadelní kritiky
ZK-3-2ST
3
207STL0 Otázky současné teorie literatury
ZK-2-2PT
2
207TLD0 Teorie loutkového divadla
ZK-2-2ST
2
207VSU0 Vizualita v současném umění
ZK-2-2ST
2
207VID0 Významné inscenace českého a světového divadla
Z-2-3ST
2
207WKS0 Workshopy
Z-1-24DS
Z-1-24DS
Z-1-24DS
1
207ZTH* Základy teorie herectví
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 52
Povinně volitelné předměty
207KTDT05 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
207KTDT04 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářská práce (207BCP0) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DKU1) ZT Dějiny českého a světového divadla (S207BDCSD)
Divadlo v české kultuře 2 (207DKU2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DDS1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DDS2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1 (207DDS3) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 2 (207DDS4) ZT
Kapitoly z dějin českého divadla 1 (207KDC1) PZ
Kapitoly z dějin českého divadla 2 (207KDC2) PZ
Kapitoly z dějin světového divadla 1 (207KDS1) PZ
Kapitoly z dějin světového divadla 2 (207KDS2) PZ
Teorie divadla I. 1 (207TID1) ZT Teorie divadla v kontextu současného umění (S207BTDKSU)
Teorie divadla I. 2 (207TID2) ZT
Teorie divadla II. 1 (207TID3) ZT
Teorie divadla II. 2 (207TID4) ZT
Teorie divadla III. 1 (207TID5) ZT
Teorie divadla III. 2 (207TID6) ZT
Teorie dramatického textu (207TDT1) ZT
Teorie loutkového divadla (207TLD0) PZ
Kritický seminář 1 - Divadelní vnímání (207KRS1) PZ Současná divadelní praxe a její kritická reflexe (S207SBDPJKR)
Kritický seminář 2 - Analýza inscenace (207KRS2) PZ
Kritický seminář 3 - Činohra (207KRS3) PZ
Kritický seminář 4 - Hudební divadlo (207KRS4) PZ
Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo (207KRS5) PZ
Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla (207KRS6) PZ
Osobnosti divadelní kritiky (207ODK0) ZT
Režijně-dramaturgická dílna 1 (207RDD1) PZ
Režijně-dramaturgická dílna 2 (207RDD2) PZ
Scénická propedeutika 1 (207SCPR1) PZ
Scénická propedeutika 2 (207SCPR2) PZ
Teorie a praxe scénické tvorby (207TPS0) PZ