Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 ZK 3 2PT česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (souhrnně cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoci pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším ročníku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2, zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Tematické bloky:

I. Antika:

II. Středověk:

III. Renesance:

IV. Baroko:

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.I.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Divadelní hry (event. jiné vydání nebo překlady):

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním ústní zkoušky z probraných témat, a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena. Úspěšné absolvování předmětu závisí na pravidelné a aktivní účasti, připravenosti na konkrétní úkoly a průběžném plnění zadání (přečíst zadané texty).

Zkouška se v ZS 2021/2022 proběhne formou testu. Otázky budou vycházet z výkladu a přednášek, literatury a četby.

Opravný termín bude ústní.

Poznámka

Harmonogram na ZS 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Výuka začíná od 13.10.2021.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
Výuka začíná od 13.10.2021. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů