Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s principy, které určovaly podobu divadla v různých historických etapách, a zároveň jim zprostředkovat společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních úryvků.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 1 je určeno pro posluchače všech prvních ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od antiky ke klasicismu. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I – ZS

Primární literatura:

Hry:

Sekundární literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v kontextu západní kultury I - ZS

Otázky ke zkoušce:

 1. Řecké divadlo (původ divadla, organizace a funkce div.slavností, inscenační konvence, divadelní prostor).
 2. Řecká tragédie (charakteristika, autoři a díla).
 3. Řecká komedie (charakteristika, autoři a díla).
 4. Římské divadlo (původ divadla, divadlo během republiky a císařství, inscenační konvence, divadelní prostor).
 5. Římské divadlo (žánry - mimus, pantomimus, atellana, tragédie komedie - autoři a díla).
 6. Divadlo ve středověku (původ a zdroje divadla, liturgické a světské divadlo, žánry, autoři a díla).
 7. Commedia dell´arte a italská renesance (pojem renesance a charakteristika epochy, comedia erudita - autoři a díla, CD´A - charakteristika, scénické konvence, typy).
 8. Alžbětinské divadlo (původ a zdroje, scénické konvence, divadelní prostor, veřejná a soukromá divadla, žánry, autoři a díla - předchůdci, současníci a pokračovatelé W.Shakespeara).
 9. Shakespeare a jeho dramatická tvorba (vlivy a zdroje, žánrové členění (historické hry, tragédie, komedie, romance).
 10. Španělská renesanční komedie a španělské divadlo zlatého věku (zdroje a vlivy, organizace divadelního života a inscenační konvence, autoři a díla).
 11. Divadlo a baroko (východiska, principy, inscenační konvence a praxe).

Informace ke zkouškám:

Poznámka

Harmonogram na ZS 2019/2020 zde:

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/1338/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů