Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (souhrnně cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoci pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším ročníku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2, zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Tematické bloky:

I. Antika:

II. Středověk:

III. Renesance:

IV. Baroko:

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.I.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Divadelní hry (event. jiné vydání nebo překlady):

Hodnoticí metody a kritéria

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Poznámka

Harmonogram na ZS 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
1. výuka začne 12.10.2022.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
1. výuka začne 12.10.2022. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů