Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s principy, které určovaly podobu divadla v různých historických etapách, a zároveň jim zprostředkovat společenský i umělecký kontext; postavení a funkci divadla v něm.

Forma studia

Výklad, promítání relevantních audio-vizuálních úryvků.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 1 je určeno pro posluchače všech prvních ročníků všech oborů DAMU. Obsahem této přednásky je seznámit v základních rysech s hlavními vývojovými etapami evropského divadla od antiky ke klasicismu. Přednášejí střídavě odborníci na danou etapu.

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I – ZS

Primární literatura

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Bohadlová, Flaminio Scala a jeho Il teatro Delle Favole Rappresentative v zrcadle doby

Vostrý, O hercích a herectví (kapitola Maska a tvář)

Mikeš, Divadlo španělského zlatého věku (2.vydání)

Černý, Středověké drama

Dunton-Downer, Shakespeare a jeho svět

Bžochová-Wild, Úvod do shakespearovského divadla

Digrin, Z. Divadlo učenců a diplomatů

Bejblík, Shakespearův svět

Hry:

Aischylos Oresteia

Sofokles Oidipus vladař

Euripides Medeia

Aristofanes Žáby

Plautus Lišák Pseudolus

Terentius Kleštěnec

Mastičkář (in Hrabák, Staročeské drama)

anonym Everyman

Adam de la Halle Hra v loubí

Machiavelli Mandragora

Lope de Vega Fuente ovejuna

Calderón Život je sen

Shakespeare Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Richard III., Hamlet, Othello, Král Lear, Bouře

Sekundární literatura:

Gombrich, Příběh umění (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Divadlo za časů Nerona a Seneky

Kratochvíl, Komedie dell´arte

Vostrý, Režie je umění

Fischer-Lichte, Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Bachtin, François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Hilský, Shakespeare a jeviště svět

Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Alžbětinské divadlo I-III

Dějiny Evropy, Praha 1995

Davies, Evropa / Dějiny jednoho kontitnentu, (zejm. Úvod)

Christopher Dawson, Zrození Evropy, viz též Krize západní vzdělanosti a zejm. Porozumět Evropě, zvl. kap. 2 „Evropa a sedm stadií západní kultury“, str. 36-54

Dante Božská komedie (Mikešův výbor)

Boccaccio Dekameron

Hodnoticí metody a kritéria

Divadlo v kontextu západní kultury I - ZS

(otázky ke zkoušce)

 1. Řecké divadlo (původ divadla, organizace a funkce div.slavností, inscenační konvence, divadelní prostor).
 2. Řecká tragédie (charakteristika, autoři a díla).
 3. Řecká komedie (charakteristika, autoři a díla).
 4. Římské divadlo (původ divadla, divadlo během republiky a císařství, inscenační konvence, divadelní prostor).
 5. Římské divadlo (žánry - mimus, pantomimus, atellana, tragédie komedie - autoři a díla).
 6. Divadlo ve středověku (původ a zdroje divadla, liturgické a světské divadlo, žánry, autoři a díla).
 7. Commedia dell´arte a italská renesance (pojem renesance a charakteristika epochy, comedia erudita - autoři a díla, CD´A - charakteristika, scénické konvence, typy).
 8. Alžbětinské divadlo (původ a zdroje, scénické konvence, divadelní prostor, veřejná a soukromá divadla, žánry, autoři a díla - předchůdci, současníci a pokračovatelé W.Shakespeara).
 9. Shakespeare a jeho dramatická tvorba (vlivy a zdroje, žánrové členění (historické hry, tragédie, komedie, romance).
 10. Španělská renesanční komedie a španělské divadlo zlatého věku (zdroje a vlivy, organizace divadelního života a inscenační konvence, autoři a díla).
 11. Divadlo a baroko (východiska, principy, inscenační konvence a praxe).

Klasifikace a udělení kreditů je podmíněno absolvováním zkoušky z probíraného období a ověřuje zvládnutí látky na úrovni, na které byla odpřednášena, dále znalost předepsané povinné literatury (odborné publikace i dramatické texty) a orientaci v širších evropských společenských souvislostech (resp. v kontextu západní kultury).

Katedra teorie a kritiky vypisuje tři řádné a dva opravné termíny.

Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou X.

Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně ohodnocen známkou X.

Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím: eva.kyselova@damu.cz

Poznámka

Harmonogram na ZS 2019/2020 zde:

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/1338/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů