Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DZA1 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Eva KYSELOVÁ

Obsah

Předmět v sobě propojí formu přednášky a semináře. Výuka je členěna do několika širších bloků, které se věnují nejdůležitějším epochám ve vývoji divadla a dramatu. Jednotlivé bloky jsou vybrány a strukturovány tak, aby studenti získali jednak dostatečný faktografický a historický (případně filozofický) náhled na danou epochu, který má posléze pomoct v dalším myšlení o divadle, aby byli schopni sami uvažovat v souvislostech, chápali kontinuitu vývoje dějin divadla. Každý blok je koncipován tak, aby v daném časovém horizontu (souhrnně cca 4-5 vyučovacích hodin) směřoval od obecnějšího výkladu k praktické analýze vybraného díla, která má pomoci pochopit specifika konkrétního období, ale měl by být i zkušeností jak pracovat s dramatickým textem.

Cílem předmětu je nabídnout studentům dostatečnou myšlenkovou základnu, orientaci v historickém a kulturním kontextu a také jistou formu praktické zkušenosti s dramatickým textem a případně dalšími prameny, aby byli schopni dále v dalším ročníku v rámci předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury II. 1 a 2, zvládnout systém tematizovaných bloků, které budou vyžadovat připravenost, povědomí, schopnost přesahového uvažování nejen v historických, ale i současných souvislostech divadla.

Tematické bloky:

I. Antika:

II. Středověk:

III. Renesance:

IV. Baroko:

V. Klasicismus

VI. Osvícenství

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné k zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Dějiny divadla v kontextu západní kultury I.I.

Povinná literatura:

BOHADLOVÁ, Kateřina. Flaminio Scala a jeho Il Teatro delle Favole rappresentative v zrcadle doby: morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V. J. Proppa. Praha: Istituto Italiano di Cultura Libri, 2005. ISBN 80-239- 5410-5.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0. (příslušné kapitoly)

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana. Úvod do shakespearovského divadla. Bratislava: Divadelný ústav Kalligram, 1999. ISBN 80-88987-11-3.

CARLSON, Marvin A. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. ISBN 80-88987- 23-7. (příslušné kapitoly)

DUNTON-DOWNER, Leslie. Shakespeare a jeho svět. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2006. ISBN 80-249-0738-0. (příslušné kapitoly)

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4. (příslušné kapitoly)

JURKOWSKI, Henryk. Proměny ikonosféry: vizuální kontext divadelního umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. ISBN 978-80-7331-189-6. (příslušné kapitoly)

MIKEŠ, Vladimír. Divadlo francouzského baroka. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. ISBN 80-85883-91-0.

MIKEŠ, Vladimír. Divadlo španělského zlatého věku. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-258-9.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, 1991. ISBN 80-901084-0-7.

Doporučená literatura:

BOHADLOVÁ, Kateřina. Giovan Battista Andreini: Dvě komedie v komedii. IN Divadelní revue. -- 0862-5409. -- Roč. 26, č. 2 (2015), s. 107-128.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Ze světa komedie dell´arte. 2., přeprac. vyd., (v Panoramě 1. vyd.) Praha: Panorama, 1987 584 s

SARKISSIAN, Alena. Být hercem: řečtí thespidové od 5. století před Kristem do nástupu helénismu. IN: Divadelní revue, Roč. 28, č. 1 (2017), s. 7-26.

SARKISSIAN, Alena. Být hercem: řečtí thespidové od 5. století před Kristem do nástupu helénismu. IN: Divadelní revue, Roč. 28, č. 1 (2017), s. 7-26.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. 1.vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1993

VERNANT, Jean-Pierre. Napětí a ambivalence v řecké tragédii. IN: Svět a divadlo. Roč. [3], č. 6 (1992), s. 27-38 Doporučená literatura: Alžbětinské drama (I-III.) Odeon

Hry

Pozn. 1. Je možné zvolit i jiné vydání nebo překlady her

Pozn. 2. Při autorech Moliére, Euripides je povinný minimálně jeden titul. Z her Shakespeara jsou povinné tři tituly (tragédie, komedie, romance).

AISCHYLOS. Oresteia. Praha: Artur, 2014. 242 s. Edice D ; sv. 115. ISBN 978-80-7483-021-1

ANONYM. Everyman: Kdokoli. Divadelní revue 8, 1997, č. 4, s. 79-104.

ARISTOFANÉS. Žáby, Praha: Melantrich, 1940.

CALDERÓN. Život je sen. In: Život je sen Lékař své cti / Pedro Calderón de la Barca 1. vyd. Praha : Artur, 2008 978-80-86216-99-7 s. 7-118

EURIPIDES, Hippolytos. In: Antické tragédie 1. vyd. Praha : Odeon, 1970 S. 485-549.

EURIPIDÉS, Médeia. vyd. 1. v nakl. ARTUR. Praha: ARTUR, 2010. 67 s. Edice D ; sv. 67. ISBN 978-80-87128-37-4.

MACHIAVELLI, Niccolò. Mandragora. Vyd. 2., v nakl. Artur 1. Praha: Artur, 2006. 67 s. ISBN 80-86216- 79-9.

MARLOWE, Christopher. Tragická historie o doktoru Faustovi. IN LUKEŠ, Milan, ed a BEJBLÍK, Alois, ed a HORNÁT, Jaroslav, ed. Alžbětinské divadlo. I, Shakespearovi předchůdci. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1978. 358 s. :

MOLIÈRE, 1622-1673. Tartuffe. V tomto překladu vyd. 1. Praha: ARTUR, 2006. 92 s. Edice D ; sv. 30. ISBN 80-86216-73-X.

MOLIÈRE, Don Juan. Praha: Odeon, 1973. 227 s. Světová četba ; sv. 440.

RACINE, Jean. Faidra : veršovaná tragédie o 5 dějstvích. 1. vyd. tohoto překladu. Praha: Orbis, 1960. 81 s.

SENECA. Faidra. Praha: Artur, 2011. ISBN 978-80-87-128-58-9.

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1819-9.

SHAKESPEARE, William. Sen noci svatojánské. Brno: Atlantis, 2013. ISBN 978-80-7108-341-2.

SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. vyd. 1. v nakl. ARTUR. Praha: Artur, 2010. 156 s. Edice D ; sv. 74. ISBN 978-80-87128-46-6.

SHAKESPEARE, William. Bouře. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7108-288-0.

SHAKESPEARE, William. Richard III. V nakladatelství Artur vydání první. Praha: Artur, 2020. 180 stran Edice D ; sv. 153. ISBN 978-80-7483-135-5.

SOFOKLÉS, Král Oidipús. Praha: Artur, 2010. ISBN 978-80-87128-34-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Opravný termín proběhne ve formě ústní zkoušky.

Poznámka

Harmonogram na ZS 2020/2021 zde:

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů