English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra teorie a kritiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207APO1 Analýza a překlad odborného textu 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207ANH1 Antropologie hry 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ANV1 Antropologie hry 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ATF1 Artefakt
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ATF0 Artefakt
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207BCS1 Bakalářský seminář 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207CAR Critical Analysis Research
 
anglicky Předmět není vypsán
207DUS DISK-USE
 
česky Předmět není vypsán
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky, česky Z 2 2/T
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky, česky ZK 2 2/T
207DJS1 Divadelní kritika jako součást společenských procesů 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207DSP1 Divadlo a společnost 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207DSV1 Divadlo a společnost 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DDR1 Drama a dramatizace 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207DDV1 Drama a dramatizace 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207DTH1 Dramatický text na hranicích řeči 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PDD Dramaturgie postdramatického divadla
 
česky ZK 4 2/T ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ESE1 Estetika 1
 
česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
207ESE2 Estetika 2
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ETU1 Estetika a obecná teorie umění 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207EOT1 Estetika a obecná teorie umění 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207FES Festivalový seminář
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
207FEZ1 Festivalový zpravodaj 1
 
česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
207HHP1 Horizonty hry (sociologie, psychologie, pedagogika) 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207HHV1 Horizonty hry (sociologie, psychologie, pedagogika) 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207INT1 Interpretační metody 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207INM1 Interpretační metody 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207INS1 Interpretační seminář 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207INS2 Interpretační seminář 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207INS3 Interpretační seminář 3
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207INS4 Interpretační seminář 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207KPA1 Kritické praktikum I. 1
 
česky Z 6 2/T Předmět není vypsán
207KPA2 Kritické praktikum I. 2
 
česky ZK 6 2/T Předmět není vypsán
207KPB1 Kritické praktikum II. 1
 
česky Z 6 2/T Předmět není vypsán
207KPB2 Kritické praktikum II. 2
 
česky ZK 6 2/T Předmět není vypsán
207MGA1 Magisterský projekt I. 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207MGA2 Magisterský projekt I. 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207MGB1 Magisterský projekt II. 1
 
česky Z 5 2/T Předmět není vypsán
207MGB2 Magisterský projekt II. 2
 
česky Z 5 2/T Předmět není vypsán
207OMR Osobnosti moderní režie
 
česky ZK 4 ZK 4 Předmět není vypsán
207OMZ Osobnosti moderní režie
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
207PMP1 Poetika meziválečného dramatu 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207PMV1 Poetika meziválečného dramatu 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207POD1 Postdramaturgie 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207POS1 Postdramaturgie 1
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207POD2 Postdramaturgie 2
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207POS2 Postdramaturgie 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207POR1 Principy operní režie 1
 
česky Předmět není vypsán
207ATF00 Problematika artefaktu v estetice, obecné uměnovědě a divadelní teorii.
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
207PCO1 Proseminář čtení textů o divadle 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207PCO2 Proseminář čtení textů o divadle 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207PKP1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKS1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKB1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207PKP2 Překladatelský seminář 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKS2 Překladatelský seminář 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207PKB2 Překladatelský seminář 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207PKP3 Překladatelský seminář 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKP4 Překladatelský seminář 4
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207SCP1 Scénická propedeutika 1
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
207SCP2 Scénická propedeutika 2
 
česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
207STO1 Scénická tvorba 1
 
česky ZK 8 10/T Předmět není vypsán
207STO2 Scénická tvorba 2
 
česky ZK 8 10/T Předmět není vypsán
207SCE2 Scénologie 2
 
anglicky, česky ZK 4 3/T Předmět není vypsán
207SEV2 Scénologie 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207SHD1 Seminář historie divadla 1
 
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SHD2 Seminář historie divadla 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SHD3 Seminář historie divadla 3
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SHD4 Seminář historie divadla 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SKR1 Seminář kritiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207SKT1 Seminář kritiky 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKR2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207SKT2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKT3 Seminář kritiky 3
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKT4 Seminář kritiky 4
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKK5 Seminář kritiky 5
 
ZK 4 3/T Předmět není vypsán
207SKK6 Seminář kritiky 6
 
česky ZK 4 3/T Předmět není vypsán
207STE1 Seminář teorie divadla 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STE2 Seminář teorie divadla 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SZD1 Současné divadlo Západní kultury 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SZD2 Současné divadlo Západní kultury 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STA1 Současné teorie divadla I. 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STA2 Současné teorie divadla I. 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STB1 Současné teorie divadla II. 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STB2 Současné teorie divadla II. 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TEA1 Teatralita města
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TEM Teatralita města
 
česky Z 1 T/2 Předmět není vypsán
207TAP1 Teorie a analýza dramatu 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TAV1 Teorie a analýza dramatu 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207TED1 Teorie divadla 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TED2 Teorie divadla 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TED3 Teorie divadla 3
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TED4 Teorie divadla 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TSC1 Teorie scénografie 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207TSC2 Teorie scénografie 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2
 
česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207UKT1 Umělecká kritika a její teorie 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207UKT2 Umělecká kritika a její teorie 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207VPD1 Vývoj a proměny divadelní kritiky 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207VPD2 Vývoj a proměny divadelní kritiky 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207WSA3 Workshop I. 3
 
anglicky, česky Z 3 3 D Z 3 3 D Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207ZHT1 Základy herecké tvorby 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207ZHT2 Základy herecké tvorby 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207ZMK1 Základy managementu / marketingu 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207ZMK2 Základy managementu / marketingu 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRE1 Základy rétoriky a poetiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRE2 Základy rétoriky a poetiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207ZTZ1 Základy teatrologického výzkumu 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZTZ2 Základy teatrologického výzkumu 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2017