Tisk

Katedra teorie a kritiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207APO1 Analýza a překlad odborného textu 1 česky ZK 3 2/T
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2 česky ZK 3 2/T
207BCS1 Bakalářský seminář 1 česky Z 2 2/T
207CAR Critical Analysis Research
 
anglicky Předmět není vypsán
207DUS DISK-USE
 
česky Předmět není vypsán
207DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2/T
207DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2/T
207DDL1 Divadelní dramatizace literárních děl 1 česky St
16:00–17:30
Učebna S410 (DAMU)
ZK 4 2/T
207DDI1 Divadelní dramatizace literárních děl 1 česky St
16:00–17:30
Učebna S410 (DAMU)
Z 1 2/T
207DJS1 Divadelní kritika jako součást společenských procesů 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2/T
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2/T
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2/T
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2/T
207DFF1 Divadlo ve filmu, film v divadle 1 česky ZK 4 2/T
207DFM1 Divadlo ve filmu, film v divadle 1 česky Z 1 2/T
207DTH1 Dramatický text na hranicích řeči 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PDD Dramaturgie postdramatického divadla
 
česky ZK 4 2/T ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ESE1 Estetika 1 česky Út
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 4 2/T
207ESE2 Estetika 2 česky ZK 4 2/T
207FES Festivalový seminář
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
207FEZ1 Festivalový zpravodaj 1 česky Z 3 2/T
207INT1 Interpretační metody 1 česky viz detail Z 1 2/T
207INM1 Interpretační metody 1 česky ZK 4 2/T
207INS1 Interpretační seminář 1 česky
10:00–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207INS2 Interpretační seminář 2 česky ZK 3 2/T
207INS3 Interpretační seminář 3 česky Po
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207INS4 Interpretační seminář 4 česky ZK 3 2/T
207JRO1 Jan Roubal - teoretik postmoderního divadla 1 česky ZK 4 2/T
207JRT1 Jan Roubal - teoretik postmoderního divadla 1 česky Z 1 2/T
207KPA1 Kritické praktikum I. 1 česky Z 6 2/T
207KPA2 Kritické praktikum I. 2 česky ZK 6 2/T
207KPB1 Kritické praktikum II. 1 česky Z 6 2/T
207KPB2 Kritické praktikum II. 2 česky ZK 6 2/T
207MGA1 Magisterský projekt I. 1 česky Z 2 2/T
207MGA2 Magisterský projekt I. 2 česky Z 2 2/T
207MGB1 Magisterský projekt II. 1 česky Z 5 2/T
207MGB2 Magisterský projekt II. 2 česky Z 5 2/T
207POR1 Principy operní režie 1 česky Út
14:00–15:30
Učebna S410 (DAMU)
207ATF00 Problematika artefaktu v estetice, obecné uměnovědě a divadelní teorii.
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
207PCO1 Proseminář čtení textů o divadle 1 česky Út
11:30–13:00
Učebna S410 (DAMU)
Z 2 2/T
207PCO2 Proseminář čtení textů o divadle 2 česky ZK 2 2/T
207PKP1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKS1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKB1 Překladatelský seminář 1 česky Út
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
Z 2 2/T
207PKP2 Překladatelský seminář 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKS2 Překladatelský seminář 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207PKB2 Překladatelský seminář 2 česky ZK 2 2/T
207PKP3 Překladatelský seminář 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKP4 Překladatelský seminář 4
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207RTB1 Režijní tvorba 1
 
česky Z 2 2/T
207RTB2 Režijní tvorba 2
 
česky ZK 3 2/T
207SCP1 Scénická propedeutika 1 česky Po
15:00–18:00
Z 3 4/T
207SCP2 Scénická propedeutika 2 česky ZK 3 4/T
207STO1 Scénická tvorba 1 česky ZK 8 10/T
207STO2 Scénická tvorba 2 česky ZK 8 10/T
207SHD1 Seminář historie divadla 1 česky Čt
09:00–10:30
Učebna S410 (DAMU)
ZK 3 2/T
207SHD2 Seminář historie divadla 2 česky ZK 3 2/T
207SHD3 Seminář historie divadla 3 česky Po
15:00–16:30
Učebna S410 (DAMU)
ZK 3 2/T
207SHD4 Seminář historie divadla 4 česky ZK 3 2/T
207SKR1 Seminář kritiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207SKT1 Seminář kritiky 1 česky St
12:15–13:45
Učebna KTK 121
ZK 4 2/T
207SKR2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207SKT2 Seminář kritiky 2 česky ZK 4 2/T
207SKT3 Seminář kritiky 3 česky Po
16:30–18:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T
207SKT4 Seminář kritiky 4 česky ZK 4 2/T
207SKK5 Seminář kritiky 5 česky Čt
11:00–12:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 3/T
207SKK6 Seminář kritiky 6 česky ZK 4 3/T
207SPA1 Seminář praktické dramaturgie od A až do Z 1 česky Čt
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T
207SPZ1 Seminář praktické dramaturgie od A až do Z 1 česky Čt
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
Z 1 2/T
207STE1 Seminář teorie divadla 1 česky Po
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207STE2 Seminář teorie divadla 2 česky ZK 3 2/T
207SZD1 Současné divadlo Západní kultury 1 česky Út
09:00–10:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207SZD2 Současné divadlo Západní kultury 2 česky ZK 3 2/T
207STA1 Současné teorie divadla I. 1 česky St
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207STA2 Současné teorie divadla I. 2 česky ZK 3 2/T
207STB1 Současné teorie divadla II. 1 česky ZK 3 2/T
207STB2 Současné teorie divadla II. 2 česky ZK 3 2/T
207TAW1 Taneční workshop česky Čt
15:00–18:00
Učebna S410 (DAMU)
Z 2
207TAR1 Teorie a analýza dramatu 1 česky ZK 3 2/T
207TED1 Teorie divadla 1 česky St
14:00–15:30
Učebna S410 (DAMU)
ZK 3 2/T
207TED2 Teorie divadla 2 česky ZK 3 2/T
207TED3 Teorie divadla 3
 
česky Út
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207TED4 Teorie divadla 4 česky ZK 3 2/T
207TSC1 Teorie scénografie 1 česky
08:30–10:00
Hallerův sál
Z 1 2/T
207TSC2 Teorie scénografie 2 česky ZK 2 2/T
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky ZK 4 2/T
207TPB1 Tvůrčí psaní II. 1 česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T
207TPB2 Tvůrčí psaní II. 2 česky ZK 4 2/T
207UKT1 Umělecká kritika a její teorie 1 česky ZK 3 2/T
207UKT2 Umělecká kritika a její teorie 2 česky ZK 3 2/T
207UOD1 Uvažování o divadle v perspektivě současné výtvarné teorie 1 česky Čt
13:00–14:30
Učebna S410 (DAMU)
ZK 4 2/T
207UDP1 Uvažování o divadle v perspektivě současné výtvarné teorie 1 česky Čt
13:00–14:30
Učebna S410 (DAMU)
Z 1 2/T
207VPD1 Vývoj a proměny divadelní kritiky 1 česky ZK 3 2/T
207VPD2 Vývoj a proměny divadelní kritiky 2 česky ZK 3 2/T
207WSA1 Workshop I. 1
 
česky Z 1 1/T Z 1 1/T Předmět není vypsán
207WSA2 Workshop I. 2 anglicky, česky Z 2 3 D Z 2 3 D
207WSA3 Workshop I. 3
 
anglicky, česky Z 3 3 D Z 3 3 D Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2/T
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2/T
207ZHT1 Základy herecké tvorby 1 česky Po
12:00–13:30
Učebna S410 (DAMU)
Z 2 2/T
207ZHT2 Základy herecké tvorby 2 česky ZK 2 2/T
207ZMM Základy managementu / marketingu česky Po
11:30–13:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1
 
česky Čt
13:30–15:00
Zasedací místnost
Z 1 2/T
207ZRE1 Základy rétoriky a poetiky 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2 česky ZK 1 2/T
207ZRE2 Základy rétoriky a poetiky 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207ZTK1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Po
13:30–15:00
Učebna S410 (DAMU)
Z 2 2/T
207ZTK2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky ZK 3 2/T
207CSF1 Československý a francouzský strukturalismus 1 česky ZK 4 2/T
207CFS1 Československý a francouzský strukturalismus 1 česky Z 1 2/T