English versionEnglish version
Loading...
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra teorie a kritiky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207APO1 Analýza a překlad odborného textu 1 česky Po
14:00–15:30
Učebna
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207ANH1 Antropologie hry 1 česky Út
16:30–18:00
Učebna
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ANV1 Antropologie hry 1 česky Út
16:30–18:00
Učebna
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207BCS1 Bakalářský seminář 1 česky Z 2 2/T Zapsat
207CAR Critical Analysis Research anglicky Zapsat
207DUS DISK-USE česky Zapsat
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 anglicky, česky Út
09:30–11:00
Pracovna pedagogů
Z 2 2/T Předmět není vypsán
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 anglicky, česky ZK 2 2/T Zapsat
207DJS1 Divadelní kritika jako součást společenských procesů 1
 
česky Z 1 2/T Zapsat
207DSP1 Divadlo a společnost 1 česky Čt
12:30–14:00
Učebna
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207DSV1 Divadlo a společnost 1 česky Čt
12:30–14:00
Učebna
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky St
09:00–10:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky St
13:30–15:00
Hallerův sál
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky St
12:00–13:30
Hallerův sál
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207DDR1 Drama a dramatizace 1 česky ZK 4 2/T Zapsat
207DDV1 Drama a dramatizace 1 česky Z 1 2/T Zapsat
207DTH1 Dramatický text na hranicích řeči 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PDD Dramaturgie postdramatického divadla
 
česky ZK 4 2/T ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207ESE1 Estetika 1 česky Út
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 4 2/T Předmět není vypsán
207ESE2 Estetika 2 česky ZK 4 2/T Zapsat
207FES Festivalový seminář česky ZK 1 Předmět není vypsán
207FEZ1 Festivalový zpravodaj 1 česky Z 3 2/T Zapsat
207HHP1 Horizonty hry (sociologie, psychologie, pedagogika) 1 česky ZK 4 2/T Zapsat
207HHV1 Horizonty hry (sociologie, psychologie, pedagogika) 1 česky Z 1 2/T Zapsat
207INT1 Interpretační metody 1 česky Út
15:00–16:30
Pracovna pedagogů
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207INM1 Interpretační metody 1 česky Út
15:00–16:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207INS1 Interpretační seminář 1 česky Čt
15:00–17:00
Učebna
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207INS2 Interpretační seminář 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207INS3 Interpretační seminář 3 česky Čt
15:30–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207INS4 Interpretační seminář 4 česky ZK 3 2/T Zapsat
207KPA1 Kritické praktikum I. 1 česky Po
12:30–14:00
Pracovna pedagogů
Z 6 2/T Předmět není vypsán
207KPA2 Kritické praktikum I. 2 česky ZK 6 2/T Zapsat
207KPB1 Kritické praktikum II. 1 česky Po
12:30–14:00
Pracovna pedagogů
Z 6 2/T Předmět není vypsán
207KPB2 Kritické praktikum II. 2 česky ZK 6 2/T Zapsat
207MGA1 Magisterský projekt I. 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
207MGA2 Magisterský projekt I. 2 česky Z 2 2/T Zapsat
207MGB1 Magisterský projekt II. 1 česky Z 5 2/T Předmět není vypsán
207MGB2 Magisterský projekt II. 2
 
česky Z 5 2/T Zapsat
207OMR Osobnosti moderní režie česky Čt
18:00–19:30
Hallerův sál
ZK 4 ZK 4 Zapsat
207OMZ Osobnosti moderní režie česky Čt
18:00–19:30
Hallerův sál
Z 1 Z 1 Zapsat
207PMP1 Poetika meziválečného dramatu 1 česky St
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207PMV1 Poetika meziválečného dramatu 1 česky St
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207POD1 Postdramaturgie 1 česky ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207POS1 Postdramaturgie 1 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207POD2 Postdramaturgie 2 česky ZK 4 2/T Zapsat
207POS2 Postdramaturgie 2
 
česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
207POR1 Principy operní režie 1 česky Po
10:30–12:00
Učebna
Předmět není vypsán
207PCO1 Proseminář čtení textů o divadle 1 česky Út
13:00–14:30
Učebna
Z 2 2/T Předmět není vypsán
207PCO2 Proseminář čtení textů o divadle 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
207PKP1 Překladatelský seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKS1 Překladatelský seminář 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKB1 Překladatelský seminář 1 česky Út
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
Z 2 2/T Předmět není vypsán
207PKP2 Překladatelský seminář 2 česky Z 1 2/T Zapsat
207PKS2 Překladatelský seminář 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
207PKB2 Překladatelský seminář 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
207PKP3 Překladatelský seminář 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
207PKP4 Překladatelský seminář 4 česky Z 1 2/T Zapsat
207SCP1 Scénická propedeutika 1 česky Út
15:00–17:30
Z 3 4/T Předmět není vypsán
207SCP2 Scénická propedeutika 2 česky ZK 3 4/T Zapsat
207STO1 Scénická tvorba 1 česky ZK 8 10/T Předmět není vypsán
207STO2 Scénická tvorba 2 česky ZK 8 10/T Zapsat
207SCL1 Scénologie 1 anglicky, česky ZK 3 3/T Předmět není vypsán
207SCL2 Scénologie 2 anglicky, česky ZK 3 3/T Zapsat
207SCE2 Scénologie 2 anglicky, česky ZK 4 3/T Zapsat
207SEV2 Scénologie 2 česky Z 1 2/T Zapsat
207SHD1 Seminář historie divadla 1 Čt
11:30–13:00
Učebna
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SHD2 Seminář historie divadla 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207SHD3 Seminář historie divadla 3 česky Čt
09:00–10:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SHD4 Seminář historie divadla 4 česky ZK 3 2/T Zapsat
207SKR1 Seminář kritiky 1 česky St
11:00–12:30
Učebna
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207SKT1 Seminář kritiky 1 česky St
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKR2 Seminář kritiky 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
207SKT2 Seminář kritiky 2 česky ZK 4 2/T Zapsat
207SKT3 Seminář kritiky 3 česky Út
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207SKT4 Seminář kritiky 4 česky ZK 4 2/T Zapsat
207SKK5 Seminář kritiky 5 Po
15:30–17:00
Učebna
ZK 4 3/T Předmět není vypsán
207SKK6 Seminář kritiky 6 česky ZK 4 3/T Zapsat
207STE1 Seminář teorie divadla 1 česky Út
16:30–18:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STE2 Seminář teorie divadla 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207SZD1 Současné divadlo Západní kultury 1 česky Út
09:00–10:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207SZD2 Současné divadlo Západní kultury 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207STA1 Současné teorie divadla I. 1 česky Po
14:30–16:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STA2 Současné teorie divadla I. 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207STB1 Současné teorie divadla II. 1 česky Po
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207STB2 Současné teorie divadla II. 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207TAP1 Teorie a analýza dramatu 1 česky ZK 4 2/T Zapsat
207TAV1 Teorie a analýza dramatu 1 česky Z 1 2/T Zapsat
207TED1 Teorie divadla 1 česky St
15:00–16:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TED2 Teorie divadla 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207TED3 Teorie divadla 3 česky Čt
14:00–15:30
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207TED4 Teorie divadla 4 česky ZK 3 2/T Zapsat
207TSC1 Teorie scénografie 1 česky
08:30–10:00
Hallerův sál
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207TSC2 Teorie scénografie 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky Čt
16:00–17:30
Pracovna pedagogů
ZK 4 2/T Předmět není vypsán
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky ZK 4 2/T Zapsat
207UKT1 Umělecká kritika a její teorie 1 česky Čt
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207UKT2 Umělecká kritika a její teorie 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207VPD1 Vývoj a proměny divadelní kritiky 1 česky St
10:30–12:00
Pracovna pedagogů
ZK 3 2/T Předmět není vypsán
207VPD2 Vývoj a proměny divadelní kritiky 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky St
10:30–12:00
Hallerův sál
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
207ZHT1 Základy herecké tvorby 1 česky Po
14:00–15:30
Učebna
Z 2 2/T Předmět není vypsán
207ZHT2 Základy herecké tvorby 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
207ZMK1 Základy managementu / marketingu 1 česky Po
13:00–14:30
Pracovna pedagogů
Z 2 2/T Předmět není vypsán
207ZMK2 Základy managementu / marketingu 2 česky Z 2 2/T Zapsat
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1 česky Čt
13:30–15:00
Zasedací místnost
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRE1 Základy rétoriky a poetiky 1 česky Čt
13:30–15:00
Hallerův sál
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
207ZRE2 Základy rétoriky a poetiky 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
207ZTZ1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Po
12:30–14:00
Učebna
Z 1 2/T Předmět není vypsán
207ZTZ2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
Platnost dat k 23. 1. 2017