Tisk

Katedra teorie a kritiky

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
207APO1 Analýza a překlad odborného textu 1 česky ZK 3 2T
207APO2 Analýza a překlad odborného textu 2 česky
ZK 3 2T
207ADT0 Analýza dramatického textu česky St
11:30–14:30
Z 3 2ST
207BCP0 Bakalářská práce česky Z 6 10SS
207CAR Critical Analysis Research
 
anglicky Předmět není vypsán
207DUS DISK-USE
 
česky Předmět není vypsán
207DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
207DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
207DJS1 Divadelní kritika jako součást společenských procesů 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 česky ZK 3 2PT
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 česky St
09:00–10:00
ZK 3 2PT
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 česky ZK 3 2T
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 česky St
09:00–10:00
ZK 3 2T
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 česky ZK 3 2T
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 česky St
10:15–11:15
ZK 3 2T
207DFF1 Divadlo ve filmu, film v divadle 1 česky ZK 4 2T
207DFM1 Divadlo ve filmu, film v divadle 1 česky Z 1 2T
287DZV1 Dizertační výzkum 1
 
česky Předmět není vypsán
287DZV2 Dizertační výzkum 2
 
česky Předmět není vypsán
287DZV3 Dizertační výzkum 3
 
česky Předmět není vypsán
287DZV4 Dizertační výzkum 4
 
česky Předmět není vypsán
287DS1 Doktorský seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
287DKS1 Doktorský seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
287DS2 Doktorský seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
287DKS2 Doktorský seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
287DS3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
287DKS3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
287DKS4 Doktorský seminář 4
 
česky Předmět není vypsán
207DTH1 Dramatický text na hranicích řeči 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207DRM0 Dramaturgické myšlení česky St
10:00–11:30
ZK 4 2ST
207DRM1 Dramaturgické myšlení česky St
10:00–11:30
Z 1 2ST
207PDD Dramaturgie postdramatického divadla
 
česky ZK 4 2T ZK 4 2T Předmět není vypsán
207DSG1 Dějiny scénografie 1 česky Z 3 2PT
207DSG2 Dějiny scénografie 2 česky
08:30–10:00
ZK 3 2PT
207ESE1 Estetika 1
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
207ESE2 Estetika 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
207EPU1 Estetika pro uměnovědy 1 česky Z 3 2ST
207EPU2 Estetika pro uměnovědy 2 česky ZK 3 2ST
207FMT0 Feministické tendence v současném divadle a dramatu česky Út
11:00–12:30
ZK 4 2ST
207FMT1 Feministické tendence v současném divadle a dramatu česky Út
11:00–12:30
Z 1 2ST
207FES Festivalový seminář
 
česky ZK 1 Předmět není vypsán
207FPA1 Filozofie a Performing Arts 1 česky Z 3 2ST
207FPA2 Filozofie a Performing Arts 2 česky Út
11:40–13:10
ZK 3 2ST
207INS1 Interpretační seminář 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207INS2 Interpretační seminář 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207KDF0 Kapitoly z dějin filmu česky ZK 2 1PT+2ST ZK 2 1PT+2ST
207KDS1 Kapitoly z dějin světového divadla 1 česky Z 3 2ST
207KDS2 Kapitoly z dějin světového divadla 2 česky Čt
09:00–10:30
ZK 3 2ST
207KDC1 Kapitoly z dějin českého divadla 1 česky Z 3 2ST
207KDC2 Kapitoly z dějin českého divadla 2 česky Po
12:00–13:30
ZK 3 2ST
207USL0 Klíčové umělecké směry od moderny po současnost česky St
14:00–15:30
ZK 2 2PT
287KBP Konference bez příspěvku
 
česky Předmět není vypsán
207KPA1 Kritické praktikum I. 1 česky Z 6 2T
207KPA2 Kritické praktikum I. 2 česky ZK 6 2T
207KPB1 Kritické praktikum II. 1 česky Z 6 2T
207KPB2 Kritické praktikum II. 2 česky ZK 6 2T
207KRS1 Kritický seminář 1 - Divadelní vnímání česky Z 2 2ST
207KRS2 Kritický seminář 2 - Analýza inscenace česky Út
10:30–12:00
Učebna KTK 121
ZK 2 2ST
207KRS3 Kritický seminář 3 - Činohra česky ZK 3 3ST
207KRS4 Kritický seminář 4 - Hudební divadlo česky Út
13:15–15:30
ZK 3 3ST
207KRS5 Kritický seminář 5 - Tanec a pohybové divadlo česky ZK 3 3ST
207KRS6 Kritický seminář 6 - Podoby alternativního divadla česky Čt
14:45–17:00
ZK 3 3ST
207KSK1 Kultura sociální komunikace 1 česky Z 1 12CS
207KSK2 Kultura sociální komunikace 2 česky
Z 1 12CS
207MGA1 Magisterský projekt I. 1 česky Z 2 2T
207MGA2 Magisterský projekt I. 2 česky Z 2 2T
207MGB1 Magisterský projekt II. 1 česky Z 5 2T
207MGB2 Magisterský projekt II. 2 česky Z 5 2T
287MKP Mezinárodní konference s příspěvkem
 
česky Předmět není vypsán
207WCR0 New Ways of Communicating Reflection and Criticality anglicky ZK 2 24SS ZK 2 24SS
207ODP0 Odborná praxe česky Z 2 4SS+40P Z 2 4SS+40P
207ODK0 Osobnosti divadelní kritiky česky St
17:00–18:30
ZK 3 2ST
207STL0 Otázky současné teorie literatury česky ZK 2 2PT
287DPED Pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
287PRX1 Pedagogická praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
287PRX2 Pedagogická praxe 2
 
česky Předmět není vypsán
287PRX3 Pedagogická praxe 3
 
česky Předmět není vypsán
207PRH0 Performing History česky
ZK 4 24SS
207PEH0 Performing History česky
Z 1 24SS
287PGA Podání grantové žádosti
 
česky Předmět není vypsán
207POS2 Postdramaturgie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
207PRKP0 Propedeutika kritického psaní česky Z 2 2CT
207PCO1 Proseminář čtení textů o divadle 1 česky Z 2 2T
207PCO2 Proseminář čtení textů o divadle 2 česky Po
13:45–15:15
ZK 2 2T
287DPUB Publikační činnost
 
česky Předmět není vypsán
207PUT0 Překlad uměleckého textu
 
česky ZK 2 2ST
207PKB Překladatelský seminář česky Út
09:00–10:30
ZK 2 2T
207PKP1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207PKS1 Překladatelský seminář 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207PKP2 Překladatelský seminář 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207PKS2 Překladatelský seminář 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
207PKP3 Překladatelský seminář 3
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207PKP4 Překladatelský seminář 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
287RSP Realizace samostatného grantového projektu
 
česky Předmět není vypsán
287RUP Realizace samostatného uměleckého projektu
 
česky Předmět není vypsán
207RTB1 Režijní tvorba 1 česky Z 2 2T
207RTB2 Režijní tvorba 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207RDD1 Režijně-dramaturgická dílna 1 česky Z 3 3DT
207RDD2 Režijně-dramaturgická dílna 2 česky Po
09:30–11:00
Pracovna pedagogů
Z 3 3DT
287DKV1 Ročníkové kolokvium 1
 
česky Předmět není vypsán
287DKV2 Ročníkové kolokvium 2
 
česky Předmět není vypsán
287DKV3 Ročníkové kolokvium 3
 
Předmět není vypsán
287DKV4 Ročníkové kolokvium 4
 
česky Předmět není vypsán
287SPX Samostatná pedagogická praxe
 
česky Předmět není vypsán
207SCP1 Scénická propedeutika 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
207SCPR1 Scénická propedeutika 1 česky Z 3 4DT
207SCP2 Scénická propedeutika 2
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
207SCPR2 Scénická propedeutika 2 česky Po
15:00–18:00
Z 3 4DT
207SHD1 Seminář historie divadla 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207SHD2 Seminář historie divadla 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207SKR1 Seminář kritiky 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207SKK1 Seminář kritiky 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207SKR2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
207SKK2 Seminář kritiky 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207SIN1 Současné podoby interaktivního divadla česky ZK 4 2T
207SII1 Současné podoby interaktivního divadla česky Z 1 2T
207STA1 Současné teorie divadla I. 1 česky ZK 3 2T
207STA2 Současné teorie divadla I. 2 česky Po
16:00–17:30
ZK 3 2T
207STB1 Současné teorie divadla II. 1 česky ZK 3 2T
207STB2 Současné teorie divadla II. 2 česky St
15:30–17:00
ZK 3 2T
207TAW1 Taneční workshop česky Z 2
207TPD0 Tanečně-pohybová dílna česky ZK 2 1ST+2DT ZK 2 1ST+2DT
287TPL1 Teoretická platforma 1
 
česky Předmět není vypsán
287TPL2 Teoretická platforma 2
 
česky Předmět není vypsán
287TPL3 Teoretická platforma 3
 
česky Předmět není vypsán
287TPL4 Teoretická platforma 4
 
česky Předmět není vypsán
207TAR1 Teorie a analýza dramatu 1 česky ZK 3 2T
207TPS0 Teorie a praxe scénické tvorby česky Z 7 4SS+160P Z 7 4SS+160P
207TED1 Teorie divadla 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207TED2 Teorie divadla 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207TED3 Teorie divadla 3 česky ZK 3 2T
207TED4 Teorie divadla 4 česky Čt
16:00–17:30
ZK 3 2T
207TID1 Teorie divadla I. 1 česky Z 3 2PT
207TID2 Teorie divadla I. 2 česky Čt
15:00–16:30
ZK 3 2PT
207TID3 Teorie divadla II. 1 česky Z 3 2PT
207TID4 Teorie divadla II. 2 česky Út
16:00–17:30
ZK 3 2PT
207TID5 Teorie divadla III. 1 česky ZK 3 2ST
207TID6 Teorie divadla III. 2 česky Čt
13:00–14:30
ZK 3 2ST
287TDD Teorie divadla a dramatu
 
česky Předmět není vypsán
207TDT1 Teorie dramatického textu česky ZK 3 2ST
287TI Teorie interpretace
 
česky Předmět není vypsán
207TLD0 Teorie loutkového divadla česky ZK 2 2ST
207TMD0 Teorie médií česky ZK 2 2PT ZK 2 2PT
207TSC1 Teorie scénografie 1 česky Z 1 2T
207TSC2 Teorie scénografie 2 česky
08:30–10:00
ZK 2 2T
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky ZK 4 2T
207TPA2 Tvůrčí psaní I. 2 česky Út
17:00–18:30
ZK 4 2T
207TPB1 Tvůrčí psaní II. 1 česky ZK 4 2T
207TPB2 Tvůrčí psaní II. 2 česky ZK 4 2T
287UVP1 Umělecko-výzkumná praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
287UVP2 Umělecko-výzkumná praxe 2
 
česky Předmět není vypsán
287UVP3 Umělecko-výzkumná praxe 3
 
česky Předmět není vypsán
287UVP4 Umělecko-výzkumná praxe 4
 
česky Předmět není vypsán
207UKT1 Umělecká kritika a její teorie 1 česky ZK 3 2T
207UKT2 Umělecká kritika a její teorie 2 česky Po
14:30–16:00
ZK 3 2T
287DUP Umělecká praxe
 
česky Předmět není vypsán
207VSU0 Vizualita v současném umění česky Út
13:30–15:00
ZK 2 2ST
207VSU1 Vizualita v současném umění 1
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
207VVU1 Vizualita v současném umění 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
287DVOL1 Volitelný předmět 1
 
česky Předmět není vypsán
287DVOL2 Volitelný předmět 2
 
česky Předmět není vypsán
207VPD1 Vývoj a proměny divadelní kritiky 1 česky ZK 3 2T
207VPD2 Vývoj a proměny divadelní kritiky 2 česky Út
09:00–10:30
ZK 3 2T
207VID1 Významné inscenace českého a světového divadla 1 česky Z 1 3ST
207VID2 Významné inscenace českého a světového divadla 2 česky
Z 1 3ST
287VVP1 Vědecko-výzkumná praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
287VVP2 Vědecko-výzkumná praxe 2
 
česky Předmět není vypsán
287VVP3 Vědecko-výzkumná praxe 3
 
česky Předmět není vypsán
287VVP4 Vědecko-výzkumná praxe 4
 
česky Předmět není vypsán
207WSA1 Workshop I. 1
 
česky Z 1 1T Z 1 1T Předmět není vypsán
207WSA2 Workshop I. 2
 
anglicky, česky Z 2 3 D Z 2 3 D Předmět není vypsán
207WSA3 Workshop I. 3
 
anglicky, česky Z 3 3 D Z 3 3 D Předmět není vypsán
207WKS0 Workshopy česky Z 1 24DS Z 1 24DS
207WRY1 Workshopy 1 česky Z 1 1T Z 1 1T
287DZS Zahraniční stáž
 
česky Předmět není vypsán
287ZHSA Zahraniční stáž A
 
česky Předmět není vypsán
287ZHSB Zahraniční stáž B
 
česky Předmět není vypsán
287ZHSC Zahraniční stáž C
 
česky Předmět není vypsán
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 česky ZK 2 2T
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 česky St
10:15–11:15
ZK 2 2T
207ZHT1 Základy herecké tvorby 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
207ZHT2 Základy herecké tvorby 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
207ZRD0 Základy redakční práce česky St
16:00–19:00
Pracovna pedagogů
Z 2 2CT+24P
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
207ZTVZ1 Základy teatrologického výzkumu 1 česky Z 3 2ST
207ZTK1 Základy teatrologického výzkumu 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
207ZTVZ2 Základy teatrologického výzkumu 2 česky Po
13:30–15:00
ZK 3 2ST
207ZTK2 Základy teatrologického výzkumu 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
207ZTH1 Základy teorie herectví 1 česky Z 3 2ST
207ZTH2 Základy teorie herectví 2 česky ZK 3 2ST
207USP0 Úvodní soustředění česky
207CPD0 České politické divadlo v kontextu současných teorií česky ZK 4 2ST
207CTO1 Čtení teoretických textů o divadle 1 česky Z 2 2ST
207CTO2 Čtení teoretických textů o divadle 2 česky Po
13:45–15:15
ZK 2 2ST