Kritický seminář 2 - Analýza inscenace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRS2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita též: Scénická propedeutika 1.

Prerekvizita též: Základy teatrologického výzkumu 1.

Korekvizita: Scénická propedeutika 2.

Korekvizita: Základy teatrologického výzkumu 2.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Předmět je druhým kurzem v rámci šestisemestrálního kritického bloku, který tvoří páteřní osu bakalářského studia oboru. Je zaměřen na prohlubování schopnosti vnímat, popisovat a analyzovat konkrétní divadelní dílo ve všech jeho složkách a aspektech, v této fázi studia již s oporou v záznamu. Předmět navazuje na Kritický seminář – Divadelní vnímání, a zároveň počítá s využitím výsledků učení, kteří studenti získali v předmětu Scénická propedeutika 1. a paralelně prohlubují v předmětu Scénická propedeutika 2., zejména v oblasti mizanscény.

Osnova práce na analýze inscenace:

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané studie, např.:

Vysokoškolské kvalifikační práce, např.:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů