Současné teorie divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STC2 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se po absolvování předmětu samostatně orientuje v problematice současné divadelní teorie, a to v celé její šíři.

Dokáže jednotlivé tematické okruhy a tendence, které se v současné divadelní teorii objevují, nejenom podrobně popsat a vyhodnotit, ale také je zařadit do širšího kulturního a společenského kontextu.

Forma studia

Seminář zaměřený na diskuse nad zadávanými texty či průběžně vypracovávanými odborně-teoretickými úkoly.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se osvojený přehled základní teoretické literatury z bakalářského studijního programu.

Obsah kurzu

V druhém semestru se student setká s teoretickými koncepty, které se rozvíjely paralelně se strukturalistickým pojetím divadla a jejichž počátky je třeba hledat v klasické německé duchovědě (zejména v tzv. Životní filosofii W. Diltheye, G. Misch) a v rané fenomenologii (Husserl, Ingarden). Setká se také s těmi teoretickými modely umělecké tvorby, které koření v psychoanalýze.

Předmět je koncipován jako kombinace semináře s přednáškou. Jeho základ tvoří četba textu (vybraná kapitola, tematicky uzavřený celek) a následná, pedagogem vedená diskuse.

Tematické okruhy:

  1. Fenomenologický přístup k divadlu (Ingarden, Gouhier, Dufrenne, Merleau-Ponty).
  2. Hermeneutika a divadlo (Gadamer, W. Ong, Ricoer, N. Frye).
  3. Pozdější fenomenologie a tzv. symbolické teorie divadla, včetně konceptů archetypálních (Bachelard, Poulet, Ricoeur, Bodkinová aj.).
  4. Divadlo a psychoanalýza (Jung, Durand, Bachelard, Lacan).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů