Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (M.A.)

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
207APO Analýza a překlad odborného textu
ZK-3-2ST
3
207SCD České divadlo po roce 1989
ZK-3-2ST
3
207DMF Divadlo a jiná média - Film
ZK-3-2ST
3
207DML Divadlo a jiná média - Literatura
ZK-3-2ST
3
207DAT Divadlo a tanec
ZK-3-2ST
3
207DRM Dramaturgické myšlení
ZK-3-2ST
3
207FMD Feministické divadlo
ZK-3-2ST
3
207IAD Interaktivita a divadlo
ZK-3- 2ST
3
207KRP* Kritické praktikum
Z-5-2CT + 9SS
Z-5-2CT + 9SS
Z-5-2CT + 9SS
Z-5-2CT + 9SS
20
207MAP* Magisterský projekt
Z-5-10 SS
Z-5-10 SS
Z-10-15 SS
Z-10-15 SS
30
207NCD0 Nostalgie v českém divadle a kultuře
ZK-3-3O
3
207SCN Scénologie
ZK-3-2ST
3
207SSD Současné středoevropské divadlo
ZK-3-2ST
3
207STC* Současné teorie divadla
ZK-3-1PT + 1ST
ZK-3-1PT + 1ST
6
207TPU Současné teorie performativních umění
ZK-3-2ST
3
207VAPDK Vývoj a proměny divadelní kritiky
ZK-3-2ST
3
207VPX* Výzkumná praxe - případová studie
Z-5-
Z-5-
10
Minimální počet kreditů 105
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
207TKM4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský projekt 1 (207MAP1) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 2 (207MAP2) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 3 (207MAP3) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 4 (207MAP4) PZ Diplomovou prací
České divadlo po roce 1989 (207SCD) PZ Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby (207MGDIV)
Kritické praktikum 1 (207KRP1) PZ
Kritické praktikum 2 (207KRP2) PZ
Kritické praktikum 3 (207KRP3) PZ
Kritické praktikum 4 (207KRP4) PZ
Současné středoevropské divadlo (207SSD) PZ
Divadlo a jiná média - Film (207DMF) ZT Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry (207MGTEO)
Divadlo a jiná média - Literatura (207DML) ZT
Interaktivita a divadlo (207IAD) PZ
Scénologie (207SCN) PZ
Současné teorie divadla 1 (207STC1) ZT
Současné teorie divadla 2 (207STC2) ZT