Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (MA) – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
České divadlo po roce 1989
 
207SCD ZK 3 2ST
Divadlo a jiná média - Film
 
207DMF ZK 3 2ST
Divadlo a jiná média - Literatura
 
207DML ZK 3 2ST
Dramaturgické myšlení
 
207DRM ZK 3 2ST
Feministické divadlo
 
207FMD ZK 3 2ST
Interaktivita a divadlo
 
207IAD ZK 3 2ST
Kritické praktikum
 
207KRP3 Z 5 2CT + 9SS 207KRP4 Z 5 2CT + 9SS
Magisterský projekt
 
207MAP3 Z 10 15 SS 207MAP4 Z 10 15 SS
Současné středoevropské divadlo
 
207SSD ZK 3 2ST
Současné teorie performativních umění
 
207TPU ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 30 24
Počet předepsaných kreditů celkem 30 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský projekt 1 (207MAP1) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 2 (207MAP2) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 3 (207MAP3) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 4 (207MAP4) PZ Diplomovou prací
České divadlo po roce 1989 (207SCD) PZ Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby (207MGDIV)
Kritické praktikum 1 (207KRP1) PZ
Kritické praktikum 2 (207KRP2) PZ
Kritické praktikum 3 (207KRP3) PZ
Kritické praktikum 4 (207KRP4) PZ
Současné středoevropské divadlo (207SSD) PZ
Divadlo a jiná média - Film (207DMF) ZT Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry (207MGTEO)
Divadlo a jiná média - Literatura (207DML) ZT
Interaktivita a divadlo (207IAD) PZ
Scénologie (207SCN) PZ
Současné teorie divadla 1 (207STC1) ZT
Současné teorie divadla 2 (207STC2) ZT