Zjednodušený studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (M.A.)

Katedra teorie a kritiky

Studijní program: Teorie a kritika divadelní tvorby

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
207KRP1 Kritické praktikum 1 Z 5
207MAP1 Magisterský projekt 1 Z 5
207SCN Scénologie ZK 3
207STC1 Současné teorie divadla 1 ZK 3
207VAPDK Vývoj a proměny divadelní kritiky ZK 3
207VPX1 Výzkumná praxe - případová studie 1 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 27

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207APO Analýza a překlad odborného textu ZK 3
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
207DAT Divadlo a tanec ZK 3
207KRP2 Kritické praktikum 2 Z 5
207MAP2 Magisterský projekt 2 Z 5
207NCD0 Nostalgie v českém divadle a kultuře ZK 3
207STC2 Současné teorie divadla 2 ZK 3
207VPX2 Výzkumná praxe - případová studie 2 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207SCD České divadlo po roce 1989 ZK 3
207DML Divadlo a jiná média - Literatura ZK 3
207FMD Feministické divadlo ZK 3
207IAD Interaktivita a divadlo ZK 3
207KRP3 Kritické praktikum 3 Z 5
207MAP3 Magisterský projekt 3 Z 10
207TPU Současné teorie performativních umění ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 30

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DMF Divadlo a jiná média - Film ZK 3
207DRM Dramaturgické myšlení ZK 3
207KRP4 Kritické praktikum 4 Z 5
207MAP4 Magisterský projekt 4 Z 10
207SSD Současné středoevropské divadlo ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 24

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60