Vývoj a proměny divadelní kritiky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VAPDK ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná hlavní etapy a klíčové osobnosti euroamerické divadelní kritiky.

Dokáže shrnout a popsat konkrétní postupy, podmínky a okolnosti divadelně-kritické praxe v jednotlivých obdobích ve vazbě na divadelní tvorby daného období.

Forma studia

Diskuse, analýza textů, referáty, samostatná rešerše.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro absolvování tohoto předmětu; vzhledem k tomu, že většina povinné literatury není v češtině dostupná, je nutná znalost angličtiny na úrovni B2; vítána je případně dalšího jazyka alespoň na úrovni B1.

Obsah kurzu

Předmět mapuje vývoj euroamerické divadelní kritiky v souvislosti se vznikem profesionálního žurnalismu a s přihlédnutím k širšímu evropskému uměleckému a společenskému kontextu. Důraz je kladen na jednotlivé typy dramatické a divadelní kritiky (klasicistní, romantickou, kritiku 2. poloviny 19. století, impresionistickou, vědeckou, měšťanskou, akademickou atd.) a její klíčové představitele: např. R. Steele, J. Addison, W. Hazlitt, J. Janin, H. Taine, Sainte-Beuve, F. Sarcey, G.B. Shaw, W. Archer, K. Tynan, B. Dort, R. Brustein, E. Bentley atd. Zkoumá se zároveň vazba dobové reflexe divadla na inscenační praxi, a také problematika vztahu umělce a kritika, včetně případů personální unie (tzn. souběh umělecké a kritické praxe).

Doporučená nebo povinná literatura

Základním studijním materiálem jsou texty dobových divadelních kritik významných evropských osobností, dále pak „manifesty“ těchto kritiků zabývající se právy a povinnostmi divadelního kritika a v neposlední řadě cílem a posláním divadelní kritiky jako takové. Konkrétní texty jsou zadávány s ohledem na jazykové vybavení studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR2-0121
Učebna KTK 121

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
14:00–15:30
(paralelka 1)
1. výuka začne 11.10.2022.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:30 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
1. výuka začne 11.10.2022. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů