Vývoj a proměny divadelní kritiky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VAPDK zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Obsah

Předmět mapuje vývoj euroamerické divadelní kritiky v souvislosti se vznikem profesionálního žurnalismu a s přihlédnutím k širšímu evropskému uměleckému a společenskému kontextu. Důraz je kladen na jednotlivé typy dramatické a divadelní kritiky (klasicistní, romantickou, kritiku 2. poloviny 19. století, impresionistickou, vědeckou, měšťanskou, akademickou atd.) a její klíčové představitele: např. R. Steele, J. Addison, W. Hazlitt, J. Janin, H. Taine, Sainte-Beuve, F. Sarcey, G.B. Shaw, W. Archer, K. Tynan, B. Dort, R. Brustein, E. Bentley atd. Zkoumá se zároveň vazba dobové reflexe divadla na inscenační praxi, a také problematika vztahu umělce a kritika, včetně případů personální unie (tzn. souběh umělecké a kritické praxe).

Výsledky učení

Student zná hlavní etapy a klíčové osobnosti euroamerické divadelní kritiky.

Dokáže shrnout a popsat konkrétní postupy, podmínky a okolnosti divadelně-kritické praxe v jednotlivých obdobích ve vazbě na divadelní tvorby daného období.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro absolvování tohoto předmětu; vzhledem k tomu, že většina povinné literatury není v češtině dostupná, je nutná znalost angličtiny na úrovni B2; vítána je případně dalšího jazyka alespoň na úrovni B1.

Literatura

Základním studijním materiálem jsou texty dobových divadelních kritik významných evropských osobností, dále pak „manifesty“ těchto kritiků zabývající se právy a povinnostmi divadelního kritika a v neposlední řadě cílem a posláním divadelní kritiky jako takové. Konkrétní texty jsou zadávány s ohledem na jazykové vybavení studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T121
Učebna KTK 12

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
12:00–13:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 12
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů