Kritické praktikum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRP1 Z 5 česky zimní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen:

Forma studia

Diskuse, lektorská a redakční činnost, analýza esejů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností:

Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná periodika:

Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů.

Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce.

Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR2-0121
Učebna KTK 121

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
10:00–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:00–12:00 Daniela JOBERTOVÁ Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů