Feministické divadlo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FMD zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student / studentka dokáže vyjmenovat a popsat zásadní proudy feministické filozofie a estetiky, po studiu vybrané kanonické literatury je schopen/a aplikovat primární teze feminismu v širším společenském, uměnovědném, kulturním, a především divadelním kontextu, orientuje se v tvorbě umělců a umělkyň ovlivněných feminismem, je schopen/na přemýšlet o umění v daném diskurzu.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se orientace v dějinách divadla, dramatu, teorii divadla, doporučený je také zájem o film, televizi, výtvarné umění alespoň v základních obrysech, schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou a prameny.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na základní vývojové fáze feministické estetiky a filozofie, které ovlivnily západoevropské divadlo a drama od druhé poloviny 20. století.

Cílem je dostat se od počátečního historického přehledu a pochopení problematiky první a druhé vlny feminismu až ke konkrétním příkladům radikálnějších, nebo stále se radikalizujících performativních přístupů.

Otázka tzv. gendered theatre by se měla otevřít také v kontextu české a slovenské divadelní scény. V kurzu se budeme věnovat jejich významným představitelům a představitelkám, ale i bazálním otázkám fungování žen v čistě „mužských“ uměleckých profesích.

Témata seminářů (příklady):

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Dramatické texty:

Monografie, kolektivní monografie (výběr):

Doporučená literatura (výběr):

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 80%, příprava referátů na seminář, prezentace v rámci společného kolokvia předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů