Feministické divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FMD zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva KYSELOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva KYSELOVÁ

Obsah

Kurz je zaměřen na základní vývojové fáze feministické estetiky a filozofie, které ovlivnily západoevropské divadlo a drama od druhé poloviny 20. století.

Cílem je dostat se od počátečního historického přehledu a pochopení problematiky první a druhé vlny feminismu až ke konkrétním příkladům radikálnějších, nebo stále se radikalizujících performativních přístupů.

Otázka tzv. gendered theatre by se měla otevřít také v kontextu české a slovenské divadelní scény. V kurzu se budeme věnovat jejich významným představitelům a představitelkám, ale i bazálním otázkám fungování žen v čistě „mužských“ uměleckých profesích.

Témata seminářů (příklady):

Výsledky učení

Student / studentka dokáže vyjmenovat a popsat zásadní proudy feministické filozofie a estetiky, po studiu vybrané kanonické literatury je schopen/a aplikovat primární teze feminismu v širším společenském, uměnovědném, kulturním, a především divadelním kontextu, orientuje se v tvorbě umělců a umělkyň ovlivněných feminismem, je schopen/na přemýšlet o umění v daném diskurzu.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se orientace v dějinách divadla, dramatu, teorii divadla, doporučený je také zájem o film, televizi, výtvarné umění alespoň v základních obrysech, schopnost pracovat s cizojazyčnou literaturou a prameny.

Literatura

Povinná literatura:

Dramatické texty:

Monografie, kolektivní monografie (výběr):

Doporučená literatura (výběr):

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 80%, příprava referátů na seminář, prezentace v rámci společného kolokvia předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S412
Pracovna pedagogů a učebna

(Karlova 26, Praha 1)
KYSELOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Eva KYSELOVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů