Současné středoevropské divadlo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SSD ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná a orientuje se v základních vývojových etapách středoevropského divadla (především maďarského, německého, polského a pobaltského).

Dokáže popsat a analyzovat základní inscenace významných divadelních osobností této oblasti.

Orientuje se v základní literatuře k tématu a dokáže si ji aktivně vyhledat.

Forma studia

Přednáška, seminář, diskuse k tematickým blokům.

Předpoklady a další požadavky

Student je schopen číst odbornou literaturu v angličtině na úrovni B2.

Obsah kurzu

Předmět mapuje proměny a podoby divadelní kultury ve střední Evropě (především divadlo maďarské, německé, polské a pobaltských států) od konce 80. let 20. století po současnost. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními osobnostmi středoevropského divadla a jejich tvorbou. Představit základní myšlenkové a estetické tendence scénického umění v tomto geografickém prostoru i jejich vzájemné vlivy.

Tematické bloky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Doporučená:

Hodnoticí metody a kritéria

80 % docházka, aktivní spolupráce na hodině, prezentace v rámci závěrečného kolokvia předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů