Současné středoevropské divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SSD zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK, Radka KUNDEROVÁ

Obsah

Předmět mapuje proměny a podoby divadelní kultury ve střední Evropě (především divadlo maďarské, německé, polské a pobaltských států) od konce 80. let 20. století po současnost. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními osobnostmi středoevropského divadla a jejich tvorbou. Představit základní myšlenkové a estetické tendence scénického umění v tomto geografickém prostoru i jejich vzájemné vlivy.

Tematické bloky:

Výsledky učení

Student zná a orientuje se v základních vývojových etapách středoevropského divadla (především maďarského, německého, polského a pobaltského).

Dokáže popsat a analyzovat základní inscenace významných divadelních osobností této oblasti.

Orientuje se v základní literatuře k tématu a dokáže si ji aktivně vyhledat.

Předpoklady a další požadavky

Student je schopen číst odbornou literaturu v angličtině na úrovni B2.

Literatura

Povinná:

Doporučená:

Hodnoticí metody a kritéria

80 % docházka, aktivní spolupráce na hodině, prezentace v rámci závěrečného kolokvia předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S412
Pracovna pedagogů a učebna

(Karlova 26, Praha 1)
KUNDEROVÁ R.
10:30–13:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Termíny výuky: 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 16.5.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–13:30 Radka KUNDEROVÁ Pracovna pedagogů a učebna
Karlova 26, Praha 1
Termíny výuky: 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 16.5. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů