Kritické praktikum 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207KRP4 Z 5 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen

Forma studia

Diskuse, lektorská a redakční činnost, analýza esejů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností:

Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná periodika:

Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů.

Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce.

Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů