Výzkumná praxe - případová studie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207VPX1 zápočet 5 česky zimní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Obsah

Kurz probíhá formou spolupráce studenta s konzultantem projektu, aktivní a samostatné práce studenta ve zvolené divadelní instituci a prezentací výzkumného projektu v rámci magisterských sympozií. Kurz je realizován jako dvousemestrální předmět. Po prvním semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu téma výzkumu a základní problematiku výzkumu. Po druhém semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu výsledek ročního výzkumu.

Kurz je zaměřen na výzkum zvolené divadelní instituce (např. divadlo, divadelní soubor, divadelní festival). Návrh zkoumané divadelní instituce předkládá student v rámci přijímacího řízení. Student dokáže nahlédnout, popsat a kriticky analyzovat umělecký i organizační provoz zvolené instituce v celé její šíři a kontextu. Dokáže její činnost zasadit do aktuálních tendencí soudobé divadelní kultury, případně dokáže provést rámcové porovnání s jinou podobnou institucí v ČR nebo zahraničí. Student se tak blíže seznámí se specifiky divadelní praxe, kterou dokáže kriticky nahlédnout a na odborné úrovni reflektovat.

Výsledkem práce v prvním semestru je návrh struktury odborného textu, přičemž tematizace vychází ze specifik dané instituce.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doporučenou literaturu doporučuje studentovi konzultant projektu s ohledem na zvolené výzkumné téma. Předpokládá se, že student pracuje s prameny vybrané divadelní instituce, umí vyhledat a kriticky pracovat s informacemi v odborných i oborových periodicích i se zdroji z veřejných paměťových institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní spolupráce s konzultantem projektu, prezentace a obhajoba projektu na magisterských sympoziích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů