Magisterský projekt 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MAP4 Z 10 15 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 239 až 289 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.

V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost. Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.

Po čtvrtém semestru student prezentuje a obhajuje první verzi libovolné kapitoly v rozsahu 40 normostran.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737.

NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163.

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.

Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Archivy paměťových institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů