Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika divadelní tvorby (M.A.) – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Analýza a překlad odborného textu 207APO ZK 3 2ST
Divadlo a tanec
 
207DAT ZK 3 2ST
Kritické praktikum 207KRP1 Z 5 2CT + 9SS 207KRP2 Z 5 2CT + 9SS
Magisterský projekt 207MAP1 Z 5 10 SS 207MAP2 Z 5 10 SS
Nostalgie v českém divadle a kultuře 207NCD0 ZK 3 3O
Scénologie 207SCN ZK 3 2ST
Současné teorie divadla 207STC1 ZK 3 1PT + 1ST 207STC2 ZK 3 1PT + 1ST
Vývoj a proměny divadelní kritiky 207VAPDK ZK 3 2ST
Výzkumná praxe - případová studie 207VPX1 Z 5 207VPX2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 24 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský projekt 1 (207MAP1) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 2 (207MAP2) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 3 (207MAP3) PZ Diplomovou prací
Magisterský projekt 4 (207MAP4) PZ Diplomovou prací
České divadlo po roce 1989 (207SCD) PZ Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby (207MGDIV)
Kritické praktikum 1 (207KRP1) PZ
Kritické praktikum 2 (207KRP2) PZ
Kritické praktikum 3 (207KRP3) PZ
Kritické praktikum 4 (207KRP4) PZ
Současné středoevropské divadlo (207SSD) PZ
Divadlo a jiná média - Film (207DMF) ZT Vývoj myšlení o divadle a jeho současné směry (207MGTEO)
Divadlo a jiná média - Literatura (207DML) ZT
Interaktivita a divadlo (207IAD) PZ
Scénologie (207SCN) PZ
Současné teorie divadla 1 (207STC1) ZT
Současné teorie divadla 2 (207STC2) ZT