Magisterský projekt 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207MAP2 Z 5 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 118 až 143 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA, Jaroslav ETLÍK, Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Radovan LIPUS, Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.

V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost. Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.

Po druhém semestru student prezentuje a obhajuje vymezení metodologie výzkumného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737.

NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163.

POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3.

Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Archivy paměťových institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů