České divadlo po roce 1989

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SCD ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná a orientuje se v základních vývojových etapách českého divadla po roce 1989.

Dokáže popsat základní inscenace významných divadelních osobností českého divadla.

Orientuje se v základní literatuře k tématu, dokáže si sám vyhledat zdroje a prameny a na odborné úrovni s nimi je kriticky vyhodnotit.

Forma studia

Seminář, diskuse, rešerše.

Předpoklady a další požadavky

Specifické znalostní předpoklady nejsou žádné. Předpokládá se orientace v dějinách českého a zahraničního divadla na úrovni bakalářského studijního programu.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami a podobami české divadelní kultury po roce 1989. Kurz kombinuje přednášku se samostatným rešeršním výzkumem. Vzhledem k tomu, že se jedná o málo zpracované a stále živé období českého divadla, kurz je veden jako výzkumný seminář, kdy si studenti zvolí konkrétní téma k rešeršnímu výzkumu. Studenti si tak aktivně osvojí podstatná témata, osobnosti a jejich tvorbu a budou schopni si k nim najít adekvátní literaturu a prameny. Výstupem semináře je základní rešerše zvolené problematiky.

Obsahově se předmět zaměří na proměnu českého divadla po roce 1989 a bude se věnovat například těmto tématům: nástup nové generace režisérů do českého profesionálního divadla (P. Lébl, J. A. Pitínský Vl. Morávek ad.), organizační a institucionální proměna české divadelní sítě po roce 1989, vznik a etablování nezávislého divadla, tvorba a principy fungování nové generace divadelníků po roce 2000 (např. J. Havelka, Skutr, D. D. Pařízek), otázka politického a angažovaného divadla, hledání nového dramatu (Činoherní studio v Ústí nad Labem pod vedením J. Pokorného, Divadlo Letí) či česko-slovenské divadelní vztahy (situace českého a slovenského divadla po rozdělení republiky v roce 1993, čeští tvůrci ve slovenském divadle, slovenští režiséři na českých jevištích).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, aktivní práce na hodině, písemná seminární práce v podobě rešerše zkoumaného problému v minimálním rozsahu 5-8 normostran.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů